Teknologi til bords

Dissekér en computer
6. juli 2021
Elev arbejder ved computer; har skitser til design af eget spil liggende på bordet
Design et spil
3. august 2021

5.-8. klasse


Fag

Håndværk & Design, teknologiforståelse

Faglige emner

Teknologisk design

Teknologier

MicroBit, 3D-printer eller Scan'nCut

Af Maja Kirstine Kragh Andreassen
Beskrivelse

Forløbet er tænkt som en del af forløbet 'Bord dæk dig'. I teknologi-delen skal eleverne vha. en teknologi udvikle et artefakt, de kan bruge i deres bordopdækning.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

“Teknologi til bords” er udviklet som en del af forløbet “Bord dæk dig”, men kan også stå alene. I forløbet skal eleverne inddrage en af de teknologier, de har til rådighed, til at skabe en genstand, der kan bruges i opdækningen af et middagsbord.

Forslag til, hvordan teknologier kan indgå:

 • MicroBit: Der kan laves en device, der kan sende en bestilling eller vurdering af maden fra en MicroBit til en anden (guide findes som link længere nede).
 • Scan’n’Cut: Dekoration af f.eks. servietter, tallerkner, menukort mv.
 • 3D-print: F.eks. bestik, lysestage, bordpynt, navneskilt

Som lærer kan du udvælge en teknologi, som eleverne ikke i forvejen har kendskab til og sætte tid af til at træne brugen af denne, eller gøre det valgfrit for eleverne at fordybe sig i udvalgte kendte teknologier.

Forløbets varighed afhænger af elevernes forhåndskendskab til teknologien. I mit forløb arbejder jeg med teknologier, som eleverne kender, men har brug for at genopfriske. Jeg forventer, at teknologi-delen af forløbet varer ca. 6 lektioner (á 60 min), såfremt eleverne kender teknologierne i forvejen og det vælges at inddrage madkundskab (se længere nede).

DESIGNOPGAVE (2 lektioner)

Når I går i gang med forløbet “Bord dæk dig”, skal I indtænke mindst én ting i jeres borddækning, som skal laves vha. en af følgende teknologier*:

 • 3D-printer
 • Vinylskærer
 • MicroBit

* Er klassen uerfaren ift. teknologierne, er det en god ide at lave en mere lukket opgave, hvor kun én teknologi må bruges.

FELTSTUDIER (15 minutter)

I skal finde ud af, hvilken teknologi I vil bruge og hvad, der skal laves til jeres bord

 • Er der ting, I ikke kan lave med de værktøjer der er i HDS-lokalet? Kan de laves vha. en teknologi? Hvorfor? Hvilken teknologi kan bruges til at løse opgaven?
 • Har I tilstrækkelig viden om, hvordan I bruger teknologien, eller har I brug for vejledning?
 • Undersøg om det er muligt at skabe det, I gerne vil, og hvilke materialer I får brug for

IDÉGENERERING (30 minutter)

Tegn en skitse/lav en mockup af de ting, I gerne vil lave. Sammenlign i gruppen jeres ideer og udvælg en, som I vil arbejde videre med.

FABRIKATION (2 timer)

I feltstudierne skal eleverne gerne have angivet, hvis de har brug for hjælp til at betjene de forskellige teknologier. Har mange elever brug for hjælp til samme teknologi, kan der arrangeres et kursus i dette. Er det kun enkelte elever, der har brug for hjælp, må det vurderes, om det er mest hensigtsmæssigt, at eleverne hjælper hinanden, finder vejledning på nettet, får hjælp af læreren eller noget helt andet for at undgå lang ventetid.

ARGUMENTATION

Undervejs i fabrikationsfasen går læreren rundt og spørger ind til, hvorfor eleverne gør, som de gør. Nås dette ikke i løbet af fabrikationen, kan eleverne fremlægge eller dialogen kan tages efterfølgende: Hvorfor valgte I at gøre brug af den teknologi, I brugte?

REFLEKSION

En ide kan være at arbejde tværfagligt med madkundskab, og lade elever indtage et måltid ved deres eget bord. Dette vil skabe grundlag for en snak om deres refleksioner:

 • Fungerede tingen som den skulle?
 • Ville I gøre noget anderledes, hvis I skulle lave opgaven igen?
 • Kunne opgaven løses på andre mere velegnede måder? Ved hjælp af andre teknologier?

 

AFRUNDING

Forløbet “Teknologi til bords” er som tidligere beskrevet tænkt som en del af et større tværfagligt forløb mellem flere fag. Eksempler på fag, der kan inddrages:

 • Håndværk og design
 • Madkundskab (måltid og bordopdækning skal passe sammen)
 • Dansk (invitationer, pressemeddelelser, artikler, menukort osv.)
 • Matematik (budget, regning i opskrifter)
 • Kristendom (bordopdækning til en religiøs højtid)