Dyrevenligt trofæ

nissemand med elektronisk plade foran der lyser med en rød lysdiode
Hack en engel og sæt strøm til julemanden
25. marts 2021
”blank”
Workshop om designcirklen
8. juni 2021
nissemand med elektronisk plade foran der lyser med en rød lysdiode
Hack en engel og sæt strøm til julemanden
25. marts 2021
”blank”
Workshop om designcirklen
8. juni 2021

5.-10. klasse


Fag

Teknologiforståelse, Billedkunst, Biologi, Håndværk og design, Natur/teknologi, Sløjd

Faglige emner

Dyrevelfærd, teknologier, materialelære, fabrikation, 3D-print

Teknologier

Tinkercad, 3D-printer, laserskærer, vinylskærer

Signe Liebing Øwre
Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne med bedre velfærd for alle dyr. Dyrene skal have det godt. Derfor kan man fremstille mere eller mindre fantasifulde dyrevenlige jagttrofæer.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Til underviseren

Dette detaljerede forløb er inspireret af det stadigt øgede fokus på dyrenes velfærd. Det er afprøvet med 8. årgang, men kan sagtens bruges i 5.-10. klasse. Vi brugte 8 lektioner, men kunne havde brugt 12 lektioner, hvis vi havde fordybet os mere i de enkelte faser i designprocesmodellen. Grupperne var selvvalgte og arbejdet var projektorienteret. Underviserens rolle var vejleder og oplægsholder. Undervisningen startede hver gang med små “faglige dryp” i de forskellige teknologier (3D-modellering, 3D-print, Laserskæreren, Vinylskæreren). Teknologier og materialer til rådighed: 3D printer, laserskærer, vinylskærer, samt diverse ikke-animalske materialer fra håndarbejdsskabene.

Målsætning

Eleverne bliver øvet i at arbejde ud fra designprocesmodellen. De opøver færdigheder i en eller flere af følgende teknologier; 3D-modellering, 3D-print, Laserskæreren, Vinylskæreren.

DESIGNOPGAVE (2 lektioner)

Rammefortælling Du elsker dyr, og du kunne godt tænke dig en slags jagtstue - et helt rum fyldt med spændende dyr. Men du går ind for dyrevelfærd og kan ikke få dig selv til at slå så mange dyr ihjel. Derfor vil du selv fremstille trofæer ud af andre materialer – fx træ, stof, perler, stål, osv.

Dyrevelfærd, hvad er det? Tag en fælles snak på klassen om hvad I forstår ved begrebet. Tal jer frem til en fælles forståelse. Drej diskussionen ind på jagtkultur og jagttrofæer - helst uden at vise billeder. Herefter 5 minutters dialog med sidemanden: Hvad er karakteristisk ved et trofæ? Til sidst 5 minutter fælles opsamling på tavlen - karakteristika ved et trofæ. Gruppen skal bruge mindst to af følgende teknologier til deres produktion: 3D-printer, Laser-skærer eller Vinylskærer. Der må selvfølgelig ikke indgå animalske materialer i deres produkt.

FELTSTUDIER

Feltstudie af materialer 10 minutter: Ved en “materiale-buffet" skal eleverne i grupper undersøge og opdage forskellige typer materialer (f.eks. stof, skumplast, træ, finér, filament, perler, garn, vinyl, ståltråd, vat/fyld). Feltstudie af dyr 20 minutter: Hver gruppe udfylder felterne på arbejdsarket “Dyrearter” (i A3). Fisk, padder krybdyr, fugle, pattedyr - 10 dyr i hver. Hver gruppe udvælger 5 dyr fra arket og “parrer” dem med et eller flere materialer fra “buffeten”.

IDÈGENERERING

20 minutter: Gruppen udvælger ét af de 5 dyr som de vil arbejde videre med og alle i gruppen laver to skitser eller to modeller af dyret. Gruppen vælger herefter ét endeligt dyr, som de vil arbejde videre med.

30 minutter: Der skal laves en målfast tegning ud fra skitsen. Gruppen skal beslutte hvilke materialer, der skal bruges, og de skal skrives på skitsen. Husk kravene fra Designopgaven - mindst to af følgende teknologier skal bruges i produktionen: 3D-printer, Laser-skærer, Vinylskærer. Husk også, at der ikke måtte indgå animalske materialer i produktet.)

FABRIKATION (6 lektioner)

Først nu begynder eleverne at lave trofæerne. Lad eleverne fotodokumentere deres proces via en logbog. Eleverne skal overveje, hvad det er smart at starte med at lave og hvad de ellers kan begynde på at arbejde på, hvis der f.eks. ikke er plads i sløjd eller alle 3D printerne er i gang.

ARGUMENTATION (½ lektion)

Hver gruppe laver en pitch på maks. 3 min. om deres produkt. I pitchen skal de komme ind på designudtrykket - hvorfor de valgte netop dette dyr, materialevalget - hvorfor de har valgt netop de materialer og hvorfor de har fravalgt andre.

REFLEKSION (½ lektion)

Når gruppen har lavet deres pitch, svarer de på spørgsmål fra “publikum” og svarer på følgende: Hvis I skulle lave den samme opgave igen, hvad ville I så gøre anderledes? Hvordan kunne de forbedre deres produkt?

 

AFRUNDING

Hvis niveauet skal hæves, kan der sættes krav til pladen, hvorpå trofæet monteres. Ved at sætte krav til størrelse, udformning eller materiale har det indflydelse på det endelige produkt.