Hack en engel og sæt strøm til julemanden

storm p med pibe, siddende ved sin radio og bogreol. Godt tilpas i lænestol.
Storm P. opfindelser
28. juni 2019
Hoveder af filt sat op som trofæer på en plade. Der er giraffer, elefant, løver og fantasidyr
Dyrevenligt trofæ
20. maj 2021
storm p med pibe, siddende ved sin radio og bogreol. Godt tilpas i lænestol.
Storm P. opfindelser
28. juni 2019
Hoveder af filt sat op som trofæer på en plade. Der er giraffer, elefant, løver og fantasidyr
Dyrevenligt trofæ
20. maj 2021

Mellemtrin/udskoling


Fag

Matematik, Natur & teknologi, Håndværk & Design, Dansk, Historie

Teknologier

Micro:Bit, batterier, dioder, motorer mv.

Faglige emner

Re-design, programmering, fabrikation, tinkering

Af FabLab@SCHOOL-team


Beskrivelse

Lav en juleudstilling på jeres skole, hvor I anvender gammelt legetøj og julepynt. I skal re-designe legetøjet eller julepynten, og give det ‘nyt liv’ ved hjælp af forskellige digitale teknologier. Hvis I har erfaring med Micro:Bits, vil I fx kunne anvende forskellige sensorer til at styre teknologien i jeres designs. Når I programmerer Micro:Bit’en, bestemmer I, hvad teknologien skal gøre i jeres design.

Forløbsbeskrivelse

Indledning

Dette er et iterativt, tænkt forløb, som vi skal udvikle og samle erfaringer med i løbet af efteråret 2019. I er velkomne til at kigge med og lade jer inspirere til at inddrage teknologi i jeres julerier i klasserne. Hvis I gør jer nogle erfaringer på baggrunden af inspirationen, vil vi meget gerne høre fra jer.

Måske har I forslag til ændringer og forbedringer?
Måske har I bud på narrative anslag og rammer?
Måske kunne I sende os fotos eller videoer af elevernes produktioner?
Måske har I forslag til andre former for teknologier til forløbet?

Husk - sharing is caring - og sammen bliver vi klogere :-)

Send feedback til hva@silkeborg.dk - skriv ‘Hack en engel’ i emnefeltet. Vi trækker lod om en billet til FabLearnDK 2020 blandt indkomne mail.

Designopgave

Lav en juleudstilling på jeres skole, hvor I anvender gammelt legetøj og julepynt. I skal re-designe legetøjet eller julepynten, og give det ‘nyt liv’ ved hjælp af forskellige digitale teknologier. Hvis I har erfaring med Micro:Bits, vil I fx kunne anvende forskellige sensorer til at styre teknologien i jeres designs. Når I programmerer Micro:Bit’en, bestemmer I, hvad teknologien skal gøre i jeres design.

Eksempel 1

En lyskæde sat til en micro:bit kan bruges som julebelysning i landskabet. Brug fx en lyssensor som tænd/sluk funktion.

Eksempel 2

En skjult micro:bit tilsat en højttaler kan afspille julemelodier. Brug fx en bevægelsessensor, så musikken begynder, når nogen går forbi.

Eksempel 3

Et juletræ kan rotere ved hjælp af en motor, som starter ved tryk på en knap. Koden bestemmer fx rotationsretning og hastighed.
Inddrag gerne eleverne i materialeindsamlingen. Der findes mange gode, gamle aflagte ting, som kan være guld værd i nisselandskabet.

Hvilke teknologier skal indgå i forløbet?

 • Micro:Bit?
 • Servomotorer?
 • Dioder og modstande?
 • Lyssensorer?
 • Små elektromotorer?
 • Andre komponenter?

Forud forløbet skal I afklare:

 • Hvor skal det samlede nisselandskab stå?
 • Hvor meget plads har vi til det?
 • Hvor mange lektioner kan vi arbejde med forløbet?
 • Hvilke digitale elementer vil vi inkludere?
 • Hvilken narrativ fortælling skal forløbet bygges over?

Forud for forløbet kan eleverne medbringe:

 • Legetøj og julepynt som må hackes og re-designes til nye ting
 • Gamle små lyskæder på batteri (batteripakken klippes af)
 • Forskellige materialer til nisselandskabet

Forud for forløbet skal I anskaffe:

 • Teknologier og analoge materialer
 • Ledninger til at forbinde komponent og micro:bit
 • Isoleringstape
 • Værktøj

Feltstudiet

Vi har tradition for at pynte op til jul. Nogle laver nisselandskaber og andre pynter deres huse med lyskæder og julenisser.

Spørgsmål til dialog med eleverne: Hvad gør I derhjemme. Hvordan pynter I til jul?

I videoen til højre kan I se Fredensgade i Hinnerup, hvor naboerne hvert år konkurrerer om at lave det mest julepyntede hus i byen.

I linket herunder kan I se et nisselandskab fra cykelhandler Bertelsen i Hinnerup, som gennem mere end 25 år har skabt sit eget selvbyggede interaktive nisselandskab.


Genren juleudstilling/nisselandskab

 • Hvad er en juleudstilling?
 • Hvad er sjovt eller spændende ved en juleudstilling?
 • Hvem laver juleudstillinger? Hvorfor?
 • Hvilke fortællinger finder vi i en juleudstilling?
 • “Hvordan ser et julelandskab/nisselandskab ud” i filmverdenen?

Teknologien

 • Hvad er mekanik?
 • Hvad er elektronik?
 • Hvordan kan vi styre mekanikken?

Materialerne

 • Hvilke ting kan vi bruge til julelandskabet?
 • Hvilket julepynt/legetøj har vi til rådighed? Hvad er det lavet af? Hvad er der indeni? Hvad kan vi med det?
 • Hvilke teknologier har vi til rådighed? Hvad kan vi bruge dem til?

Idégenerering

Spørgsmål til klassen: Hvad kan der være i et julelandskab?

Første fase - Åben brainstorm

Lad eleverne lave post-its i grupper, Gerne max fire elever i hver gruppe, så alle får mulighed for at komme med forslag.

Anden fase - Præsentation af gruppernes idéer

Lad grupperne på skift sætte en post-it på fælles tavle. Saml løbende enslydende ideer.

Tredje fase - Første udvælgelse - Teknologi eller ej?

Er der mulighed for teknologi i disse idéer? Ja - nej

Fjerde fase - Anden udvælgelse - Muligt?

Er det realistisk eller umuligt for os at gennemføre idén?

Femte fase - Tredje udvælgelse - organisering

Hvad vil vi gå videre med? Hvad kunne vi tænke os at lave med det? Hvem laver hvad?

NB!

I forbindelse med vurderinger i fjerde og femte fase tages der hensyn til den konkrete fysiske ramme: Hvor skal juleudstillingen placeres? Hvor stor skal den være? Hvor lang tid har vi til forløbet?

Fabrikation

Fabrikation af de digitale elementer

Afhængig af den tidsmæssige ramme, kan eleverne i fabrikationsfasen udarbejde en eller flere prototyper, før det endelige produkt laves.

Eleverne skal danne sig et overblik over hvilke materialer, der er til rådighed: Hvad har vi? Hvad mangler vi?

Men de skal også vurdere deres fælles færdigheder og kompetencer: Hvad skal vi kunne for at fabrikere det, vi gerne vil? Her kan det være nødvendigt at vende tilbage til feltstudierne og lave faglige loops, hvor eleverne tilegner sig de nødvendige færdigheder og kompetencer (fx i forhold til visse funktioner med micro:bit’en, eller program- og maskinkendskab).

Herefter skaber eleverne forskellige enkeltelementer, som skal indgå i julelandskabet. De skal alle indeholde digital teknologi.

Fabrikation af det omgivende landskab

De enkelte elementer skal indgå i et samlende landskab, som også skal skabes. Overvej, hvilken løsning der passer bedst i jeres kontekst Skal det være lavet på forhånd? Skal det være en del af fabrikationsfasen opgaver? Skal det laves af andre fag/klasser? Andet?

Argumentation

De enkelte digitale elementer

Når elevernes prototyper eller digitale elementer er færdige, skal de præsentere dem for klassen eller en gruppe af elever. Her skal de argumentere for deres design og de til- og fravalg, de har foretaget. De kan evt. lede deres præsentation ud fra et talekort som dette:

Talekort
 • Hvad har du designet
 • Hvordan har du brugt teknologien. Hvordan fungerer den? Hvad styrer den?
 • Hvad har du taget med fra feltstudierne og inddraget i din løsning?
 • Kan dit design det, du gerne ville? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad ville du gøre, hvis du skulle forbedre dit design eller lavet et nyt?

De øvrige elever kan stille spørgsmål eller komme med forslag til designet. I den bedste af alle verdener ville denne feedback anvendes i en ny fabrikationsrunde.

Det samlede julelandskab

Når alle elevernes designs er præsenterede og færdigudviklede skal de placeres ind i det fælles julelandskab. I den forbindelse vil der være en ny argumentationsfase med fokus på det æstetiske og fortællemæssige udtryk:

 • Hvordan er sammenhængskraften mellem de forskellige dele i nisselandskabet?
 • Fungerer fortællingen? Bliver vi nysgerrige?
 • Mangler der noget? Skal vi ændre på noget?

Refleksion

Forløbet afsluttes af en individuel og kollektiv refleksion over, hvad de har lært gennem processen.

Refleksionskort
 • Hvad har du lært, som du ikke kunne før vi gik i gang med forløbet?
 • Hvad kunne du tænke dig at lære mere om/lave nye eksperimenter med?

Mere inspiration og links

Den store gaveregn