E-waste awareness – design og digital fabrikation

elever fremviser projekt
Lærerrollen i designprocesser og digital fabrikation
5. april 2018
”blank”
Programmering af Arduino med LED bånd
10. maj 2018
elever fremviser projekt
Lærerrollen i designprocesser og digital fabrikation
5. april 2018
”blank”
Programmering af Arduino med LED bånd
10. maj 2018

Vi skal i folkeskolen give eleverne mulighed for at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at være medskabere af den teknologiske fremtid og herunder kunne mestre fremtidens teknologier. At skabe viden om verden og sig selv gennem arbejdet med designprocesser, teknologier og materialer er en svær proces med mange benspænd. Derfor har evnen til at være refleksiv, træffe kvalificerede valg, tage ejerskab, frame opgaven og justere sit design været centralt i vores forløb. I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

Lærervejledning

Vi skal i folkeskolen give eleverne mulighed for at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at være medskabere af den teknologiske fremtid og herunder kunne mestre fremtidens teknologier. At skabe viden om verden og sig selv gennem arbejdet med designprocesser, teknologier og materialer er en svær proces med mange benspænd. Derfor har evnen til at være refleksiv, træffe kvalificerede valg, tage ejerskab, frame opgaven og justere sit design været centralt i vores forløb.

Vi kommer her med et bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse. I dette forløb skal eleverne, inddelt  i små grupper af 3 til 4 personer opfinde, designe og producere et interaktivt produkt, der skaber oplysning og opmærksomhed (awareness) omkring E-waste-problemstillingen. Eleverne skal indlednings vist se videoen “Eventyret om Eva og Ewas”, der har til formål at få eleven til at relatere sig til problemstillingen om E-waste.

Grupperne bliver præsenteret for følgende design brief:

Med udgangspunkt i historien om Eva og Ewas skal I nu designe et interaktivt produkt, der kan oplyse andre i jeres lokalsamfund/skole om det globale E-waste-problem.

Der er tre krav til designet:

  1. Det skal være et digitalt interaktiv fabrikeret produkt
  2. Designet skal henvende sig til folkeskoleelever og skabe opmærksomhed på problematikken om E-waste
  3. I skal dokumentere jeres proces vha. billeder, procesmappe og skrift i Google Sites