Programmering af Arduino med LED bånd

”blank”
E-waste awareness – design og digital fabrikation
9. maj 2018
”blank”
Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste
11. maj 2018
”blank”
E-waste awareness – design og digital fabrikation
9. maj 2018
”blank”
Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste
11. maj 2018

Formål med forløbet er arbejdet med designproces - Det er ikke selve produktet men processen og læringen i de forskellige faser af designprocesmodellen, der er vigtigst.
Hele dette forløb er sat op som en form for "standard" og tænkes redidaktiseret af kommende brugere. Ikke to designprocesser er ens, derfor er det vigtigt for kommende brugere af forløbet at tilpasse det engen kontekst. Brug med fordel MeeBooks refleksionsværktøj for at få eleverne til at dokumentere deres progression.

Lærervejledning


LÆRERVEJLEDNING

Formål med forløbet er arbejdet med designproces - Det er ikke selve produktet men processen og læringen i de forskellige faser af designprocesmodellen, der er vigtigst. Hele dette forløb er sat op som en form for "standard" og tænkes redidaktiseret af kommende brugere. Ikke to designprocesser er ens, derfor er det vigtigt for kommende brugere af forløbet at tilpasse det engen kontekst. Brug med fordel MeeBooks refleksionsværktøj for at få eleverne til at dokumentere deres progression.

Når du som lærer skal i gang med et læringsforløb omkring E-waste med din klasse, gruppe eller valghold er det vigtigt at være opmærksom på følgende fokusområder:

1. Sørg for at have en del materialer så som ispinde, karton, pap, toiletrullerør, malertape, staniol, tape etc. samlet sammen

2. Sæt dig ind i den/de teknologier, du tænker sat i spil hos eleverne - hvis ikke du kender det, så har du svært ved at engagere eleverne og anspore dem til at bruge teknologierne. Det er vigtigt meget tidligt i forløbet at introducere eleverne for den/de teknologier, de kan bruge i forløbet. Hvis eleverne selv har kendskab til og erfaringer i at bruge andre teknologier er det kun positivt.

3. Hvis ikke du allerede har erfaring med designproces-modellen, så brug din forberedelse til forløbet på at gennemgå modellen og forsøg at gennemgå den med et allerede afsluttet projekt. Spørg en kollega der har brugt designprocesmodellen.

4. For det bedste resultat køres designprocesmodellens indre som temadage (hele dage eller halve dage). For at holde eleverne i FLOW og engagerede i processen. Få timer spredt ud over ugen giver ikke samme engagement.

5. Designprocesser skal køres meget stramt og dog ligne frie aktiviteter og forløb. Planlægning er vigtig, man kan ikke bare gå ind i en designproces uden at have planlagt hvad, hvem og hvordan. Tingene kan så ændre sig i løbet af processen - men man skal gå ind i forløbet engageret og godt tilrettelagt.