Elevroller i designforløb om E-waste

”blank”
Elevmotivation og læreren som vejleder og facilitator
1. juni 2018
Et undervisningsforløb om e-waste/elektronisk affald
1. juni 2018
”blank”
Elevmotivation og læreren som vejleder og facilitator
1. juni 2018
Et undervisningsforløb om e-waste/elektronisk affald
1. juni 2018

I forbindelse med uddannelsesforløbet ’Designprocesser og digital fabrikation’ har vi i fællesskab udformet og afholdt et forløb om E-waste/elektrisk eller elektronisk affald. Vi er fire lærere, der har arbejdet parallelt med forløbet og vejledningen er udarbejdet på baggrund af gruppens fælles refleksioner over denne praksis. Undervisningsmålene i dette forløb om E-waste er tæt forbundet med procesmodellen.

I arbejdet med designprocesser er det vigtigt at tænke undervisningsmålene som dynamiske og ikke statiske. Vi har arbejdet med nogle overordnede undervisningsmål, der er knyttet sammen med designprocessen. Disse mål vil eleverne altid arbejde med, når de arbejder med en designproces. De ligger tæt op af målene for innovation og entreprenørskab, men adskiller sig ved ikke at have erhvervslivet eller et salgbart produkt som formål.

Lærervejledning