Elevmotivation og læreren som vejleder og facilitator

”blank”
Undervisningsforløb om E-waste og digital fabrikation
1. juni 2018
”blank”
Elevroller i designforløb om E-waste
1. juni 2018

Hvordan vil den typiske lærerrolle ændre sig til at blive mere vejleder og facilitator, og hvordan kan læreren veksle imellem de forskellige roller? Hvordan kan man motivere og bibeholde motivationen hos eleverne i et undervisningsforløb, der tidsmæssigt er langt (30 timer)? Hvordan kan man undgå, at indførelsen af nye læringsformer ødelægger elevernes motivation? Disse spørgsmål er reflekteret i dette forløb, hvor tre lærere fra tre skoler har gennemført et undervisningsforløb om E-waste / elektrisk eller elektronisk affald. Lærervejledningen er skrevet på baggrund af gruppens fælles refleksioner over denne praksis. Forløbet er gennemført med en 4. klasse og en 6. klasse.

Lærervejledning

Indledning

Tre lærere fra tre skoler har gennemført et undervisningsforløb om E-waste / elektrisk eller elektronisk affald. Lærervejledningen er skrevet på baggrund af gruppens fælles refleksioner over denne praksis. Forløbet er gennemført med en 4. klasse og en 6. klasse.

Lærernes kendskab til arbejdet med digital produktion, og vores praksiserfaringer i arbejdet med 3d-print, arduino, programmering og lasercut m.m, var meget forskellige. De oplevede, også som lærere, at der er en stejl læringskurve i at tilegne sig brugen af disse digitale værktøjer. Det er dog ikke en forudsætning for arbejdet med dette, at man kan det hele til fingerspidserne, som man ofte oplever det i den traditionelle lærerrolle, hvor læreren har en facitliste, som eleverne skal prøve at besvare. Lærerrollen i arbejdet med designprocesser er, at man som lærer er facilitator, og understøtter eleverne i at definere og nå deres mål.

“Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper til at glide nemmere. Som facilitator er man katalysator for en proces, der skal føre til et mål. En katalysator er karakteriseret ved at igangsætte en proces uden selv at være en del af den – eksempelvis som et enzym, der ikke selv indgår i den kemiske proces, men sætter gang i den og påvirker den.” (Kramhøft, 2010)

Det er med andre ord ikke nødvendigt, at have det store kendskab til design og teknologi. Det er mere vigtigt, at turde at bevæge sig ud i det uvisse sammen med ens elever, der er afgørende! Tidsforbruget har været 40 undervisningslektioner med hver årgang