Motivation og ejerskab – i et forløb om e-waste

brugte mobiler
E-waste i engelskundervisningen i 10. klasse
4. juni 2018
”blank”
Udskolingsforløb om E-waste
4. juni 2018

Dette undervisningsforløb skal ses som en didaktisk skabelon, der kan anvendes i forbindelse med udvikling af forløb indenfor design og digital fabrikation. Overordnet set bør undervisningsforløbet sigte mod, at eleverne øver sig i at forholde sig til og handle på komplekse problemstillinger (dilemmaorienterede).

Det er undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med virkelige samfundsmæssige problemstillinger igennem en række teknikker, som har til hensigt at skærpe elevernes fantasi, kreativitet, medskabende og eksperimenterende samarbejde samt samfundsforståelse.

Formål: • At øge elevernes forståelse for kreative, undersøgende, medskabende refleksive processer • At opøve elevernes forståelse for forskellige præsentationsformer • At lære eleverne at samarbejde – den kollaborative læring • At lære eleverne at få og give feedback til hinanden • At øge elevernes forståelse og brug af digitale teknologier • At øge elevernes bevidsthed om, at de kan være med til at løse store samfundsmæssige og komplekse problemstillinger

Lærervejledning

Dette undervisningsforløb skal ses som en didaktisk skabelon, der kan anvendes i forbindelse med udvikling af forløb indenfor design og digital fabrikation. Overordnet set bør undervisningsforløbet sigte mod, at eleverne øver sig i at forholde sig til og handle på komplekse problemstillinger (dilemmaorienterede). Det er undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med virkelige samfundsmæssige problemstillinger igennem en række teknikker, som har til hensigt at skærpe elevernes fantasi, kreativitet, medskabende og eksperimenterende samarbejde samt samfundsforståelse.

Formål:

 • At øge elevernes forståelse for kreative, undersøgende, medskabende refleksive processer
 • At opøve elevernes forståelse for forskellige præsentationsformer
 • At lære eleverne at samarbejdekollaborativ læring
 • At lære eleverne at få og give feedback til hinanden
 • At øge eleverne forståelse og brug af digitale teknologier
 • At øge eleverne bevidshed om at de kan være med til at løse store samfundsmæssige og komplekseproblemstillinger

Forløbet sammensætter en række undervisningsprincipper, som er inspireret af designprocescirklen, der er udviklet af Aarhus Universitet. Undervisningsforløbet har fokus på at udvikle elevernes evner til at imødekomme det 21. århundreds kompetencer i form af:

 • Kritisk tænkning
 • Kommunikation og samarbejde
 • Design, digital fabrikation og innovation
 • Kompleks problemløsning
 • Teknologisk mestring
 • Digitalt medborgerskab

Tidsforbrug - Ca. 25 timer (min. 4 lektioner pr. uge)

Forberedelse

Læreren skal inden forløbet går i gang have valgt en samfundsmæssig problemstilling, en udfordring eller et dilemma som klassen skal arbejde med. Der skal udarbejdes et design brief (en overordnet rammesætning med dilemmaets problemstilling, designforventninger¬ og krav) til eleverne. Hele holdet af elever bliver præsenteret for det samme design brief, men grupperne vil arbejde selvstændigt med deres selvvalgte designopgave (en opgave eleverne rammesætter på baggrund af opgavens design brief). Eleverne inddeles på forhånd i grupper á 3¬-4 elever.