E-waste i engelskundervisningen i 10. klasse

Et undervisningsforløb om e-waste/elektronisk affald
1. juni 2018
”blank”
Motivation og ejerskab – i et forløb om e-waste
4. juni 2018
Et undervisningsforløb om e-waste/elektronisk affald
1. juni 2018
”blank”
Motivation og ejerskab – i et forløb om e-waste
4. juni 2018

Dette undervisningsforløb er rettet mod engelsk i 10. klasse,men vil også kunne fungere i udskolingen i folkeskolen. I dette forløb vil vi inddrage designprocesser og digital fabrikation for at udvikle elevernes autonomi, selv- og medbestemmelse, samt klargøre dem til en global verden hvor 21st Century Skills er i højsædet. Endvidere er målene, at eleverne skal:

  • Samarbejde om at være innovative og entreprenante
  • Arbejde som målrettede og kreative producenter i digital produktion
  • Udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer
Slutmåt: Digital fabrikation, som skaber awareness om ewaste dilemmaet i elevernes nærmiljø. Mundtlig præsentation af design/forløb/konklusioner + færdig blog, som beskriver forløbet og konkluderer. Estimeret tidsforbrug er: 10 undervisningsmoduler á 1,5 time. Undervejs i forløbet har eleverne ikke lavet skriftlige afleveringer eller direkte grammatikundervisning. I stedet har eleverne efter hver time udarbejde forskellige former for dokumentation.

Lærervejledning

Vi skal i folkeskolen give eleverne mulighed for at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at være medskabere af den teknologiske fremtid og herunder kunne mestre fremtidens teknologier. At skabe viden om verden og sig selv gennem arbejdet med designprocesser, teknologier og materialer er en svær proces med mange benspænd. Derfor har evnen til at være refleksiv, træffe kvalificerede valg, tage ejerskab, frame opgaven og justere sit design været centralt i vores forløb. Vi kommer her med et bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse. I dette forløb skal eleverne, inddelt i små grupper af 3 til 4 personer, opfinde, designe og producere et interaktivt produkt, der skaber oplysning og opmærksomhed (awareness) omkring E-waste-problemstillingen. Eleverne skal indlednings vist se videoen “Eventyret om Eva og Ewas”, der har til formål, at få eleven til at relatere sig til problemstillingen om E-waste. Grupperne bliver præsenteret for følgende design brief: Med udgangspunkt i historien om Eva og Ewas, skal I nu designe et interaktivt produkt, der kan oplyse andre i jeres lokalsamfund/skole om det globale E-waste-problem. Der er tre krav til designet: Det skal være et digitalt interaktiv fabrikeret produkt Designet skal henvende sig til folkeskoleelever og skabe opmærksomhed på problematikken om E-waste I skal dokumentere jeres proces vha. billeder, procesmappe og skrift i Google Sites