FABLAB@STUDYTRIP 2016 – REPORTAGE: DET GIVER LYST TIL AT GÅ HJEM OG GIVE DEN EN SKALLE!

lærer i læring
KOLDING BLIVER DEN FJERDE FABLAB@SCHOOLDK KOMMUNE: “VI VIL UDVIKLE DESIGN-DIDAKTIKKEN SAMMEN!
23. december 2016
lærer i læring
KOLDING BLIVER DEN FJERDE FABLAB@SCHOOLDK KOMMUNE: “VI VIL UDVIKLE DESIGN-DIDAKTIKKEN SAMMEN!
23. december 2016

Uge 41 stod i inspirationens tegn, da 60 lærere, skoleledere, projektledere, labledere og biblioteksansatte fra Aarhus, Vejle, Silkeborg og Kolding tog med fablab-bussen til Hamborg og Berlin på studietur.

Formålet var at få et inspirerende indblik i tysk makerkultur – både i og udenfor skolen – og at styrke netværket på tværs af landegrænser. Ikke mindst kom lærere og ledere på tværs af kommunerne tættere på hinanden og gav i dén grad fornyet energi til samarbejdet i FabLab@SCHOOLdk!

FabLab@SCHOOL som en del af hele skolen, af fagene og hverdagen for eleverne

Studieturen bød på et alsidigt program – både digitalitet og analoge indtryk, dannelse og uddannelse med besøg hos tyske “Changemaker skoler” samt FabLabs og andre læringsrettede maker-initiativer og -miljøer.

Sidst på ugen var der rum for grundig refleksion over de mange oplevelser, når deltagerne var samlet på Betahaus i Berlin. I kreative rammer udformede deltagerne præsentationer af deres oplevelser fra turen og visioner for det fremtidige FabLab@SCHOOLdk-arbejde derhjemme i Danmark:

Oplæggene fra de ni grupper pegede på en gennemgående, grundlæggende vision om det alsidige læringsmiljø: “At fablab bliver en del af hele skolen, af fagene og hverdagen for eleverne”.

Workshop-lokalerne blev hurtigt fyldt af diskussioner om bl.a. bæredygtighed, den virkelighedsnære problemstilling og teknologiforståelse. Deltagerne var særligt optagede af den meningsfulde, gennemgribende udbredelse af design-didaktikken og indretningen af de rette fysiske rammer hjemme på skolerne: “At gøre min skole til en fablab-skole, i stedet for en skole med et fablab”, som en gruppe formulerede det ganske præcist.

Fra gulerødder til 3D-printere

Netop de alsidige – og meget analoge – læringsmiljøer omkring making havde deltagerne oplevet tidligere på ugen hos de såkaldte “Changemaker schools”, der gennem projektorienteret hands-on undervisning bryder med det almene traditionelle skolesystem:

Der var mange lange øjne, da bussen onsdag formiddag satte forsamlingen af på en tilsyneladende øde mark i Potsdam. På Montessori Oberschules “agriculture area” foregår en betydelig del af elevernes uddannelse og dannelse efter montessori-didaktikken. Her er det nemlig eleverne selv der står for al drift af det lille landbrug, fra udviklingen af vandingssystemer til markpløjning – en hverdag med hands-on oplevelser af virkelige problemer, de sammen må løse kreativt..

På Evangelische Schule Berlin Zentrum (ESBZ) var midtbyens rammesætning en anden, men det virkelighedsnære fokus og frirum til alternative læringsformer en klar fællesnævner. På skolen arbejder eleverne med personlige læringsmål og på tværs af alder – og de åbne projekter knytter ofte an til FNs 17 verdensmål for bæredygtighed.

I supplement til det analoge fandt mødet med den digitale makerkultur sted på de tyske FabLabs, universiteter og frivillig-organisationer. Til hands-on hackathon hos Junge Tüftler i Neuköln kunne deltagerne fx afprøve og dele helt konkrete metoder og teknikker til at skabe digital nysgerrighed hos børn og unge i didaktiske rammer.

Blandingen af skolearbejde med analog making og digitale teknologier gav mange refleksioner: “Vi rigtig godt lide den måde at de ikke KUN fokuserer på teknologien hernede, at vi var ude og vade i noget mudder og at der var en analog tilgang til det. At der er et spænd fra gulerødder til 3D-printere”, fortalte en af Aarhus-deltagerne.

Nu skal vi hjem og give den en skalle!

En studietur som denne kan mere end at åbne øjnene mod omverdenen – den kan også åbne øjnene for, hvor langt vi er i DK, og hvordan vi kan bruge hinanden på tværs af skoler og kommuner.

Allerede inden hjemkomsten til Danmark havde mange deltagere lavet konkrete samarbejds- og besøgsaftaler på tværs af kommunegrænser.

“Studieturen giver lyst til at gå hjem og give den en skalle!”. Sådan lød budskabet fra en af deltagerne på fredagens interne workshop, og der var enighed blandt kollegaerne.

Den store opgave i den kommende tid bliver at få opsamlet, udviklet og omsat alle de gode idéer til praksisaktiviteter på skolerne. Der er i dén grad skabt fornyet energi til samarbejdet i FabLab@SCHOOLdk!

FabLab@STUDYTRIP er én af projektets store årlige fælles aktiviteter. Og tidligere har FabLab@SCHOOLdk været i Stanford, Californien, og på roadtrip i Holland.

Den næste store aktivitet er imidlertid den årlige FabLab@SCHOOLdk konference: FabLearn DK, som vi afholder på DOKK1 i Aarhus den 20. april 2017. Og efter planen trækker vi alle de gode erfaringer fra studieturen med op til et alsidigt og spændende program og fremtidens kompetencer, læring og dannelse.