Federe frikvarter – bedre bevægelse

Frø i overfalde på grønt algefyldt vand
Giftige alger i badesøen
5. marts 2018
”blank”
Projection mapping – kølige kulissser
5. marts 2018

Mellemtrin/udskoling


Fag

håndværk og design, matematik, praktiske/musiske fag

Faglige emner

elvernes alsidige udvikling, innovation og entreprenørskab, understøttende undervisning

Teknologier

Computer, Vinylskærer, CNC-Fræser, Laserskærer, 3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Kasper Olsen

Hvinningdalskolen, Silkeborg
Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne ud fra designcirklen og fremstiller prototyper på design, der kan bidrage til mere bevægelse og bedre frikvarterer i en mere varieret skoledag.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Idræt: Idrætskultur og relationer: Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre. Eleven har viden om processer i gruppearbejde. Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur. Eleven kan tilrettelægge et forløb for selv-organiseret idræt Håndværk og design: Håndværk - forarbejdning, materialer Eleven kan vælge grundlæggende værktøjer og redskaber efter hensigt Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser Eleven har viden om tilladte maskiners anvendelsesmuligheder Håndværk og design: Design Eleven kan udvikle ideer fra hverdagslivet, herunder med digitale værktøjer Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt Eleven har viden om evaluering og vurdering af produktets værdi for andre

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Som ovenstående Håndværk og design: Design, men desuden: Kendskab til relevant software til eksempelvis 3d-modellering, vektor-tegning mm. Kendskab til labbets maskiner Brug af designcirkel til designopgave

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

TRIN FOR TRIN

1. Indledende refleksion (45 min.) Tag udgangspunkt i elevernes eksisterende fritidsaktiviteter. Hvad går du til? Hvorfor er det fedt? Hvad kan vi trække over til skoledelen? Eks: svømning (Man kan blive bedre, teknik skal læres, konkurrere mod sig selv og andre, flere løsninger osv.)

2. Intro til designcirkel (90 min.) Designopgaven bliver kendt: Fabrikér noget, der kan give elever på skolen bedre bevægelse og federe frikvarter - og en mere varieret skoledag. Arbejde med metodik ift. feltarbejde - gå (også her) undersøgende til feltarbejde; lad eleverne prøve dataindsamling og kvaliteten af indsamlede data

3. Tilknytning af relevante teknologier (180 min.) Inddrag præsentation af relevante teknologier. Hands-on software (Tinkercad, 123d Design, Inkscape) og hardware.

4. Prototyping feltarbejde refleksion (180 min.) Efterprøv konstruktionsprincipper og løsninger. Inddrag øvrige elever ift evaluering.

5. Rekursiv anvendelse af designcirkel (240 min.) Forhåbentlig udmønter dette punkt sig i fabrikation, der kan imødekomme behov og forløbets overordnede målsætning. Dokumentation og refleksion ofres (mere) opmærksomhed.