Projection mapping – kølige kulissser

”blank”
Federe frikvarter – bedre bevægelse
5. marts 2018
Trækasse til bistade
Red bierne
5. marts 2018
”blank”
Federe frikvarter – bedre bevægelse
5. marts 2018
Trækasse til bistade
Red bierne
5. marts 2018

Udskoling


Fag

billedkunst, it, matematik, medier, praktiske/musiske fag, it og medier

Faglige emner

it og medier

Teknologier

Computer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Kasper Olsen

Hvinningdalskolen, Silkeborg
Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne med projektion mapping, hvor de laver digitale kulisser. Kulisserne kan laves som en kunstinstallation eller bruges i forbindelse med teater eller danseforestillinger. Eleverne programmerer forskellige projektorer, som derefter skaber augmentede effekter på 3D-kulisser.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FALIGE

Matematik: Geometri Billedkunst: Billedfremstilling, billedkommunikation

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Håndtering af multiple platforme via VPT7.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Kollaboration. Idéudvikling, frustrationshåndtering.

TRIN FOR TRIN

1. Designopgave 1 (60 min.) Kendskab til skuespillet - Læsning af manus.

2. Intro til VPT7 (180 min.) Se tutorial - gennemføre delelementer. Lav hyppig vidensdeling.

3. Integration af audio/visuelle elementer i skuespil (600 min.) Scenerne i skuespillet uddelegeres til makkerpar, der laver identiske "settings" i VPT7, så der er en backup, hvis det crasher.

4. Opsætning af projektorer og mapping (300 min.) Adgang til den fysiske scene og ophængning af projektorer, placering af sceneelementer.

5. Repetition og justeringer (300 min.) Gennemgang af designopgave. Evaluering. Refleksion. Dokumentation.

Noter til underviser Alle! skal have adgang til egen (ret stærk) computer og mus. Lærer faciliterer adgang til nogle projektorer - optimalt er 1 pr. sceneelement (skærme, kasser, kulisser, der skal projices på). Gennemgang af (dele af) skuespillet, hvorunder eleverne finder scener, der kan/skal understøttes af audio/video. Skrives ned i fælles dokument på Google Drev. Ved gennemgang af vpt-tutorial er det vigtigt relativt hyppigt at dele op - og sørge for, at eleverne hjælper hinanden til alle kan det viste. Lav hyppige visninger i gruppen af frem/tilbageskridt, når delelementer fungerer - eller ikke fungerer. En dyb scene gør det lettere at bruge det tredimensionelle aspekt af softwaren - som er med til at generere wow-faktor. Sæt evt. kryds med tavlekridt på scene - sørg for at, projektorer hænger højt.