Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste

Print Friendly, PDF & Email
Programmering af Arduino med LED bånd
10. May 2018
Undervisningsforløb om E-waste og digital fabrikation
1. June 2018

Dette undervisningsforløb er vores bud på, hvordan man kan målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Emnet er e-waste (elektronikaffald) og omdrejningspunktet for hele arbejdet er designcirklen (udviklet af Aarhus Universitet). Gennem arbejdet med e-waste kommer du og dine elever gennem alle de fem faser af designcirklen.

Lærervejledning

Scroll Up