Undervisningsforløb om E-waste og digital fabrikation

”blank”
Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste
11. maj 2018
”blank”
Elevmotivation og læreren som vejleder og facilitator
1. juni 2018

Dette undervisningsforløb er tilrettelagt med udgangspunkt i designproces-modellen fra Aarhus Universitet. Eleverne stilles en designopgave omkring e-waste, som de skal arbejde med at udforske og udvikle i løbet af processen. De skal lave feltstudier, idégenerere, fabrikere, analysere og reflektere. Forløbets overordnede ramme følger denne struktur forholdsvis lineært, dog med mindre iterationer undervejs, hvor eleverne bevæger sig imellem de forskellige faser i små design cirkler.

Lærervejledning