Gør en forskel for dit nærmiljø

T-shirt i bunler med logo påtrykt
Tema t-shirts
27. august 2021
Micro:bit’en i hverdagen
Micro:bit’en i hverdagen
29. juni 2022
T-shirt i bunler med logo påtrykt
Tema t-shirts
27. august 2021
Micro:bit’en i hverdagen
Micro:bit’en i hverdagen
29. juni 2022

4.-6. klasse


Fag

Matematik, Natur/teknologi, Dansk, Håndværk & design

Faglige emner

Design og designprocesser, programmering, fabrikation & miljø

Teknologier

3D-modellering, Micro:Bit, 3D-printer, Computer

Af Simon Stensgaard Andersen
Beskrivelse

Kan du gøre en forskel? Eleverne skal designe eller re-designe et produkt, som kan bidrage til at nedbringe eller skabe opmærksomhed på plastaffald i dit nærmiljø. Et forløb drevet af motivation via ejerskab og medbestemmelse.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet har til formål at belyse et problemfelt, som eleverne skal tage ejerskab over og finde deres egen løsning på. Derfor er fabrikationsfasen styret af elevernes egne idéer, og lærerens opgave er at facilitere dem bedst muligt i denne proces. Forløbet er tilrettelagt med fokus på alle designprocesmodellens kategorier.

Dette forløb har til formål at skabe et inspirerende og mangfoldigt læringsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at spejle sig i hinandens idéer, og hvor løsningerne er mange.

Jeg vil gøre opmærksom på, at dele af dette forløb er gennemført, mens eleverne har været hjemsendte. Derfor vil dele af forløbet bære præg af det.

DESIGNOPGAVE

Rammefortælling:

Du skal til Silkeborg med dine forældre. Du sidder på bagsædet i bilen og kigger ud ad vinduet. Det er forår og skoven er ved at have rystet de sidste kedelige brune farver af sig, og de spæde grønne farver begynder at titte frem. Både i træernes top og ved jorden brydes de brune bunker af visne blade af smukke forårsblomster. Hov! Hvad er det, der flere gange forstyrrer dit blik langs vejens kant og på landmandens marker?

Det er affald. Du ser beholdere fra fastfoodkæder, plastikindpakning fra øldåser og plastikposer. Du sidder for dig selv og kan mærke, hvordan du bliver irriteret. Hvorfor gør folk dog det? Ved de ikke, hvilken betydning det har for naturen omkring os?

Er dette et billede, I kan genkende?

Hvordan kan vi gøre en forskel for vores nærmiljø?

I skal være med til at bringe fokus på problemet med plastaffald i og omkring vores by. I skal lave en mockup af et produkt, som kan være med til at nedbringe mængden af plast i lokalmiljøet eller gøre opmærksom på problemet.

FELTSTUDIER

Feltstudierne består af tre dele:

  • Problematikken i et større perspektiv
  • Jagten på plast - del 1
  • Jagten på plast - del 2

Problematikken i et større perspektiv

I denne del af feltstudiet forholder eleverne sig til problematikken i et større perspektiv og undersøger, hvor meget dette problem fylder på verdensplan. Her benyttes en vekselvirkning mellem video og tekst.

Forløbet indledes med en kort introduktion til FN’s verdensmål

Efter klassen er blevet præsenteret for de 17 verdensmål, diskutere vi hvilke mål, der passer bedst til rammefortællingen. Herefter arbejder klassen videre med verdensmål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ og verdensmål 14 ’Livet i havet’.

Herefter har klassen arbejde dybere ind i problematikken gennem en række videoklip:

Herefter zoomer klassen i fællesskab ind på nærmiljøet, for at gøre emnet mere håndgribeligt for eleverne igen. Her startede vi med at se på elevernes eget hjem.

Jagten på plast - del 1

Eleverne har været på opdagelse hjemme ved dem selv. De har lavet optælling af produkter pakket ind i plast i køleskabet og i fryseren. Til denne undersøgelse brugte de dette dokument.

Jagten på plast - del 2

Her har eleverne været ude og samle plast i deres nærmiljø for at problematisere, om det egentligt er et problem. Eleverne skulle lave fotodokumentation og veje deres fund efter en times indsamling. Billederne og vægten blev samlet i et google slide til børnene for at lave et samlet indblik i problemet.

IDÉGENERERING

Brainstorm

Eleverne har brainstormet i fællesskab i en Padlet . Padletten har den fordel, at elevernes idéer bliver delt med de andre med det samme. Det kan sætte idégenerering i gang hos de elever, som har svært ved at komme i gang selv.

Change Board

Eleverne valgte en idé, de gerne ville arbejde videre med. De skulle skrive deres idé ind i et Change Board, for at blive klogere på om produktet, de ville arbejde videre med, var en egentlig løsning på vores problemfelt.

FABRIKATION

Lærerens opgave i fabrikationsfasen er at facilitere og støtte børnene i deres proces. Læreren kommer med input til teknologier, når eleverne ikke selv kan finde en løsning, eller vejleder dem til en løsning, der ligger op ad deres oprindelige idé, for at de kan komme videre i deres fabrikation.

ARGUMENTATION

Eleverne har slutteligt lavet en pitch til deres produkt. V har som optakt til den del af arbejdet set eksempler på en pitch fra DR’s Løvens Hule. Stilladset til elevernes pitch er lavet i deres Change Board. Resten af pitchen består af elevernes overvejelser om produktets færdige form med henblik på størrelse/omfang, materialer osv.

REFLEKSION

Forløbet afsluttes individuelt og i fællesskab, hvor lærer i fællesskab med eleverne reflekterer over udbyttet af forløbet. Følgende punkter har eleverne reflekteret over individuelt og efterfølgende drøftet i fællesskab.

  • Hvad har du lært, som du ikke vidste før forløbet?
  • Hvad har du lært, som du ikke kunne før forløbet?

 

AFRUNDING

Det kræver mod som underviser ikke at stå med alle løsningerne på forhånd, men det er lærerigt at lære sammen med børnene. Måske lærer du en teknologi at kende, som du ikke kunne anvende, før forløbet blev startet op.

Det kan være en fordel at begrænse forløbet til en enkelt eller få teknologier, hvis man gerne vil indsnævre tidsrammen. Forløbet kan blive langt, når man har elever der arbejder i mange retninger.