Micro:bit’en i hverdagen

Illustration af forsiden til et et computerspil: Crab Click 2021: Dit nye yndlingsspil
Gør en forskel for dit nærmiljø
30. august 2021
Pastamåler
Pastamåler
29. juni 2022
Illustration af forsiden til et et computerspil: Crab Click 2021: Dit nye yndlingsspil
Gør en forskel for dit nærmiljø
30. august 2021
Pastamåler
Pastamåler
29. juni 2022

3.-4. klasse


Fag

Natur/teknologi

Faglige emner

Fabrikation, Digital design, Materialelære, Programmering, Design og designprocesser.

Teknologier

Micro:Bit, Blokprogrammering, Bookcreator

Af Gitte Juhl Nielsen
Beskrivelse

Programmér en micro:bit til et digital artefakt, du kan bruge i din hverdag.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er rettet mod en 4. klasse i natur/teknologi, men vil også kunne bruges i faget teknologiforståelse.

Forløbet bygger videre på et faglig loop, hvor eleverne er blevet introduceret til micro:bits og har lært lidt om dens funktioner, og hvordan man koder den.

 

Eleverne skal finde noget de kan bruge en micro:bit til i deres hverdag fx. hjælpe med at finde på en leg, vælge hvilket stykke tøj man skal have på eller hvem man skal lege med. Der skal også laves et digitalt artefakt (prototype), som de vil kunne ”sælge”.

 

Formålet med forløbet er, at udforske micro:bit’en og dens muligheder i forhold til deres hverdag, og skabe deres eget personlige artefakt vha. den børnevenlige designprocesmodel, samt at udvikle deres programmeringsevner.

Vi arbejder i målene for teknologiforståelse efter 6. klasse indenfor kompetenceområdet: “Digital design og designprocesser” med færdighed-og vidensmålene: formålsanalyse, brugsstudier og konsekvensvurdering.

Forløbet er bygget op omkring den børnevenlige designprocesmodel, hvor vi vil komme alle områderne igennem og nogle af dem flere gange.

Forløbet varer i 5 uger af 3 lektioner.

Eleverne arbejder individuelt, men er tildelt en feedbackmakker, som de både giver og modtager feedback fra.

Jeg har hentet materialer på skatkammeret, som er et sted i Kolding, hvor vi som institution har mulighed for at hente overskudsmaterialer fra firmaer og andre, som har doneret dem til brug i institutioner. Derudover har der været adgang til sakse, tape, limpistoler.

 

Udfordring

UDFORDRING

 • Hvad kan du bruge en micro:bit til i din hverdag?
 • Programmér den til noget du kan bruge og lav et produkt/artefakt, hvor den indgår, som du ville kunne sælge
 • Du skal skrive logbog i bookcreator

 

Undersøg

UNDERSØG

 • Hvad kan jeg bruge micro:bit’en til? (og hvad er der brug for?)
 • Hvordan skal mit design/artefakt fremstilles?
 • Hvad skal der til for at den kan bruges?
 • Hvordan skal mit design/artefakt se ud, så folk vil købe det?
 • Hvad kan en micro:bit?

 

Få idéer

FÅ IDÉER

 • Lav en brainstorm med ideer til hvad micro:bit’en kan bruges til. Skriv det i logbogen
 • Lav en brainstorm på udseende på design/artefakt. Skriv det i logbogen

Del

 • Gå sammen med den tildelte makker og fremlæg idéer. Få og giv feedback

Tænk efter

 • Skriv feedbacken i din logbog

Undersøg og få idéer.

 • Udvælg en idé at arbejde videre med
 • Undersøg hvad der skal til for at den kan lade sig gøre og få idéer til hvordan du vil gøre det
 • Skriv undersøgelser og idéer i logbogen

 

Skab

SKAB

 • Programmer micro:bit’en
 • Lav dit digitale artefakt, så din micro:bit bliver præsenteret flot

Tænk på:

 • Udseende
 • Funktion
 • Materialevalg

Del

 • Gå sammen med den tildelte makker og fremlæg det digitale artefakt, idéen og hvor langt processen er
 • Få og giv feedback

Tænk efter

 • Skriv feedbacken i logbogen

Skab

 • Fortsæt med det digitale artefakt og programmeringen af micro:bit’en
 • Færdiggør artefaktet
 • Lav en salgstale

 

Del

Del

Hold en salgstale for din klasse på ca 1. min.

 • Hvorfor skal de købe dit produkt?
 • Hvad kan det?
 • Hvordan bruger man det?
 • Hvilke materialer er der brugt, og hvorfor?

 

Tænk efter

TÆNK EFTER

2 gode og en mindre god ting ved det hele (forløb, artefakt osv.), hvis du skal lave noget om hvad skulle det så være?

 

AFRUNDING

Mange elever var frustreret i undersøgelsesfasen, og det tog dem noget tid at komme i gang.

Elevcitater:
”Det er svært at få nye idéer.”
”Mange ting er jo allerede opfundet.”
”Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal pakke den ind i.”

Eleverne udtrykker, at de synes forløbet har været sjovt, og nogle siger de er blevet bedre til at programmere. Andre har lært at holde ved, når de var ved at give op. Nogle har lært hvilke materialer der er gode at bruge hvornår, og hvorfor andre ikke er så anvendelige. Der var også stor enighed om, at mange var blevet klogere på, hvad en micro:bit kunne og kan bruges til.

Alle elever holdt en salgstale uden papir, det var lidt forskelligt om de kom omkring alt, men der var glæde, stolthed og smil over dem alle.

Alle elever endte med et personligt artefakt, og de kom også langt omkring i deres søgen på, hvad de kunne bruge en micro:bit til, og hvilke begrænsninger der evt. kunne være i både forhold til deres kunnen, og dens begrænsning af fx manglende højtaler (ver. 1). Mange elever udviklede også deres programmeringsevner undervejs.

Jeg oplevede at eleverne fik udforsket micro:bit’en og at de skubbede sig selv i forhold til deres programmering, så det opnåede en større evne i dette.

 

Eksempler på materialer hentet på skatkammeret.