Tema t-shirts

T-shirt med grønt logo af banan
Logotastisk T-shirt
27. august 2021
Illustration af forsiden til et et computerspil: Crab Click 2021: Dit nye yndlingsspil
Gør en forskel for dit nærmiljø
30. august 2021
T-shirt med grønt logo af banan
Logotastisk T-shirt
27. august 2021
Illustration af forsiden til et et computerspil: Crab Click 2021: Dit nye yndlingsspil
Gør en forskel for dit nærmiljø
30. august 2021

3.-9. klasse


Fag

Temadage, emneuger, understøttende undervisning, fællesfagligt

Faglige emner

Digitalt design, kreativitet, sommer

Teknologier

Inkscape, vinylskærer, varmepresser

Af Steffan Husballe Josefsen
Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne arbejde med at lave en tema t-shirt ved hjælp af et digitalt design. Eleverne har designet en sommer t-shirt, men forløbet kan sagtens bruges i andre sammenhænge (jul, påske, halloween eller fagspecifikke emner i undervisningen).

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I dette forløb skal eleverne arbejde med at lave en sommer t-shirt. De skal bruge programmet Inkscape til at lave deres digitale design, skære designet på en vinylskærer og derefter påføre designet til t-shirten ved hjælp af en varmepresser.

Forløbet er tænkt som en introduktion til at lære programmet Inkscape at kende, og ligeledes at beherske brugen af vinylskærer og varmepresser. Forløbet er afprøvet i en 8. klasse, men vil kunne bruges både på mellemtrinnet og i udskolingen. Der er blevet brugt 4 moduler af 1,5 timers varighed på forløbet, og tidsforbruget kan skaleres efter alderstrin og alt efter hvilke kriterier man opstiller i designudfordringen. Forløbet er bygget op omkring Designprocesmodellen

Forløbet kræver, udover de nævnte teknologier, at eleverne selv medbringer en t-shirt eller at skolen indkøber.

DESIGNOPGAVE

Eleverne får følgende designopgave:

 • Lav et design til en t-shirt med temaet “sommer”
 • Det skal være en t-shirt, som fortæller noget om, hvad sommer betyder for dig
 • Designet skal indeholde mindst 2 forskellige figurer og tekst
 • Designet skal laves i Inkscape og efterfølgende skæres på en vinylskærer og påføres t-shirt med varmepresser
 • Designet må maks fylde 25x25 cm og skal være i samme farve

FELTSTUDIER

Idéen er her at eleverne bliver bevidstgjorte om spørgsmålet: Hvilke emner kan vi knytte til begrebet sommer?

 • Gå sammen med en makker og fortæl om din bedste sommer(ferie) (5 min)
 • Gå nu sammen i grupper af 4. I får hver et stykke papir, hvor I skriver jeres navn i hjørnet på papiret og begrebet “sommer” i midten. Skriv nu det første ord, som falder dig ind, når du tænker på sommer, f.eks. sol. Alle sender nu papiret videre til venstre for sig selv. Nu skal man så hver især skrive et nyt ord, som fortsætter på det seneste ord, der lige er skrevet. Man har kun 10 sek. til at skrive et ord inden papiret sendes videre. Læreren styrer tiden og stopper aktiviteten efter 3 min. Præsenter til sidst i gruppen jeres eget papir med de forskellige sommeremner.

IDÉGENERERING

Eleverne starter nu med at lave en skitse af deres design til t-shirten med inspiration fra feltstudiet. Herefter introduceres eleverne til inkscape, og de fortsætter med at udvikle deres design i programmet.

Eleverne kan gøre brug af små vejledende videoer.

FABRIKATION

Eleverne fabrikerer her deres t-shirts med vinylskærer og varmepresser. Her bruges metoden makkerlæring, hvor det i høj grad er eleverne, som hjælper hinanden med at bruge maskinerne (selvfølgelig med læreren som supervisor). Læreren giver de første elever, som er klar til at bruge maskinerne, en grundig introduktion, og de elever hjælper så efterfølgende de næste, som er klar. Ingen er færdige, før alle er færdige. Vejledning til maskinerne vil være forskellig fra skole til skole i forhold til hvilke maskiner man har til rådighed.

ARGUMENTATION

Klassen skal gå catwalk med deres t-shirts på, mens en speaker præsenterer deres t-shirts.

Eleverne bliver først bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har du valgt de figurer, der er på din trøje?
 • Hvilke til- og fravalg har du gjort undervejs i processen?
 • Hvorfor signalerer din t-shirt sommer?

Ud fra disse spørgsmål skal der kort sammenskrives 2-3 linjer som en præsentation til catwalken.

Eleverne skal i grupper af 3-4 fælles gå catwalk, mens en anden elev fra klassen præsenterer de forskellige designs. Alt afhængig af hvad man har til rådighed, kan der inddrages en scene, rød løber, musik osv.

REFLEKSION

Fælles afslutning på klassen med en fælles drøftelse af forløbet.

Her taler man f.eks. om følgende:

 • Hvad synes I om jeres t-shirts?
 • Ville I have lavet noget i jeres designs anderledes?
 • Hvad fungerer særligt godt ved jeres designs?
 • Kunne I forestille jer at bruge inkscape og vinylskæreren i andre sammenhænge?

AFRUNDING

Det er godt givet ud at give de første elever en grundig introduktion til maskiner. De sidste elever, som skulle lave t-shirts, blev nærmest helt selvkørende, fordi de første elever gav deres viden videre.

Husk at være opmærksom på hvilke devices elevgruppen har. Hvis det er Chromebooks, så er det nødvendigt at bruge programmet Gravit Design i stedet for Inkscape. Hvis eleverne har nyere Macbooks, så skal der evt. bruges en USB-adapter til at flytte filer med USB.