Historiske opdagelsesrejsende i CoSpaces

Blyantholder med personlige styrker
24. september 2023
Podcast, Historiebrug og Vikinger
25. september 2023

6. klasse


Fag

Historie

Faglige emner

Opdagelsesrejser

Teknologier

CoSpaces på Skoletube, VR-briller

Af Hanne Sass Nymark
Beskrivelse

Eleverne bygger i CoSpaces en fortælling om en udvalgt opdagelsesrejsende.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne i 6. klasse skal i grupper fordybe sig i en opdagelsesrejsendes liv og bedrifter. De skal søge information om personen og derefter skabe et virtuelt univers i CoSpaces, hvor man som besøgende kan lære om den opdagelsesrejsende og dennes bedrifter. De skal bygge verdenen i 3D i programmet CoSpaces, der er tilgængeligt via Skoletube.

Eleverne præsenteres for: Marco Polo, Christoffer Columbus, David Livingstone, Vasco de Gama, Knud Rasmussen, Roald Amundsen, Zheng He, Andreas Mogensen mm.

Forløbet strækker sig umiddelbart over en lang periode, men man kan med fordel tage en fagdag til at arbejde med projektet.

Mål

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. Eleven kan skabe digitale artefakter med digitale teknologier og gennemføre iterative designprocesser.

Eleven kan arbejde kronologisk med en fortælling.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Forløbet gennemføres i faget historie på 6. årgang med 2 ugentlige lektioner.

Uge 1

Lær at bruge CoSpaces

Individuelt arbejde. Eleverne følger anvisningerne fra Grønt forløb ved Teksperimentet.

Uge 2

Faglig læsning

Eleverne fordeles på forskellige opdagelsesrejsende og går i gang med faglig læsning (fordybelse) individuelt. 

Uge 3

Idégenerering i grupper

Eleverne inddeles i tremandsgrupper og samarbejder om planlægning af scener og idéer til indhold i deres fortællinger

Uge 4-8

Byg den historiske fortælling i CoSpaces.

Uge 6

Benspænd

Byg en statue af personen i Tinkercad og indsæt den i en scene.

Uge 9

På rundrejse i hinandens verdener

Eleverne får inspiration og giver feedback under besøg i hinandens verdener.

Uge 10

Præsentation og evaluering

En 5. årgang inviteres på besøg og tager på rundrejse i de forskellige verdener. Erfaringer herfra indgår i evalueringen af forløbet.

 

DESIGNOPGAVE

Eleverne skal lære en opdagelsesrejsende at kende, og derefter designe en verden i CoSpaces, så man får en virtuel præsentation af den opdagelsesrejsendes liv og bedrifter.  Herunder også:

  • Hvilken betydning har de rejser/opdagelser haft for eftertiden?
  • Hvor ville du selv rejse hen, som opdagelsesrejsende?

Se dokumentet ‘Opdagelsesrejsende krav’

Designopgave: I skal bygge en verden i CoSpaces over en opdagelsesrejsendes liv og bedrifter.

 

FELTSTUDIER

Eleverne bliver præsenteret for nogle simple øvelser i CoSpaces, så de efterfølgende har de grundlæggende redskaber til at skabe en verden i CoSpaces. De følger Grønt forløb ved Teksperimentet.dk

Først præsenteres eleverne for udvalgte opdagelsesrejsende. Her kan man anvende forløbet fra Gyldendalhistorie, men det kræver abonnement. Alternativt anvendes fx De små fagbøger: Opdagelsesrejser.

De opdagelsesrejsende bliver præsenteret på et verdenskort og en tidslinje. Eleverne får i grupper a' 2-3 elever tildelt en opdagelsesrejsende, som de skal researche (faglig fordybelse) på via bøger, portaler, internet og film.

Se dokumentet ‘Opdagelsesrejsende’

 

IDÉGENERERING

Når eleverne har tilegnet sig viden om den pågældende opdagelsesrejsende, skal de lave en brainstorm og udvælge de oplevelser, de vil vise i CoSpaces. Brainstorm kan laves med post-it eller Padlet/Taskcards (Skoletube).

Eleverne skal efterfølgende lave et storyboard over de ting, de vil skabe i CoSpaces, så de har en plan/idé for deres efterfølgende arbejde i CoSpaces. Storyboard kan tegnes analogt eller fremstilles i Pixton (Skoletube).

Se dokumentet ‘Storyboard’.

 

FABRIKATION

Eleverne arbejder i denne proces i grupper a´ 3elever. Der skal de bygge og præsentere den opdagelsesrejsendes bedrifter og liv.

I Tinkercad skal der bygges en statue af den opdagelsesrejsende, den hentes ind i CoSpaces og printes i 3D. 

 

ARGUMENTATION

En del af elevernes verden i CoSpaces skal være faglig viden om deres opdagelsesrejsende: Der skal fx være fakta- og informationsbokse, hvor man kan få viden om deres persons bedrifter og liv.

 

REFLEKSION

Eleverne skal til sidst reflektere over:

  • Hvilken betydning har de forskellige opdagelser haft for udviklingen gennem tiden?
  • Hvordan har de andre elever fortalt om deres opdagelsesrejsende?

 

TIL SIDST

Efterfølgende skal der tilkobles VR-briller, så de andre elever hver især kan få en rundrejse gennem de forskellige opdagelsesrejsendes liv og bedrifter.

 

AFRUNDING

Det har været et super godt forløb, hvor de fleste elever har arbejdet rigtig godt sammen omkring de forskellige trin i processen.

Det har været et langt forløb, som kan kortes ned, hvis man sikrer en gruppestørrelse på 3-4 elever, som udarbejder en fordeling af scener imellem hinanden. Så kan fortællingen bygges på færre lektioner. Det vil også være et forløb, der egner sig godt til en fagdag eller lign.

Hvis eleverne i forvejen ved hvordan programmet CoSpaces fungerer, så kan det også være en tidsfaktor.

Eleverne har lært meget om en enkelt opdagelsesrejsende, og mindre om de resterende. Dog var eleverne meget begejstrede for at være på besøg i hinandens verdener på skift, i stedet for at lave det som en fremlæggelse ved tavlen.

At bruge Teksperimentets grønne forløb har været en god fremgangsmåde, da eleverne har tilegnet sig viden indenfor de forskellige teknikker, når de har haft brug for det.

Eleverne skal have klare krav omkring den tydelige historiske fortælling, som deres verden skal indeholde, og fastholdes i kravene løbende.

 

Refleksion over elevernes læring

  • Eleverne har lært at kode i CoSpace, og de har fordelt arbejdet mellem hinandens styrker og svagheder indenfor dette felt.
  • Eleverne har lært om opdagelsesrejsende gennem tiden.
  • Eleverne har lært hvordan man skaber en historisk fortælling med kronologisk opbygning.
  • Eleverne har været meget begejstrede for arbejdsformen.