Blyantholder med personlige styrker

Kunstig intelligens – muligheder og faldgruber
22. september 2023
Historiske opdagelsesrejsende i CoSpaces
24. september 2023
Kunstig intelligens – muligheder og faldgruber
22. september 2023
Historiske opdagelsesrejsende i CoSpaces
24. september 2023

Mellemtrin og udskoling


Fag

Klassens time, samfundsfag

Faglige emner

Identitet, social identitet, personlig identitet, positiv psykologi

Teknologier

Laserskærer

Af Halime Rachid
Beskrivelse

Med fokus på trivsel og de 24 styrker, har eleverne designet og laserskåret deres personlige blyantholder. Blyantholderen er udsmykket med elevernes topstyrker og motiver, som de mener kendetegner dem.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at sætte fokus på sig selv og klassekammeraterne i et ressourceperspektiv.

Eleverne introduceres for de 24 universelle styrker, som vi alle har i større eller mindre grad. Fokus på elevernes styrker skal gøre dem bevidste om, hvordan de hver især kan bruge styrkerne i et lærings- og trivselsperspektiv.

Dette forløb er anvendt som en introduktion til et større forløb om trivsel og klassekultur. Forskning viser, at fokus på elevernes styrker og ressourcer kan have stor indvirkning på bl.a. klasserelationer, engagement og troen på sig selv. (De 24 Styrker | TRIV NU)

Det har derfor været et bevidst valg, at elevernes personlige styrker skal synliggøres i klasseværelset.

For at synliggøre elevernes topstyrker, både overfor dem selv og deres klassekammerater, skal eleverne designe deres egne blyantholdere med de topstyrker, som de undervejs i forløbet finder ud af, at de har. De skal også finde eller selv designe motiver til blyantholderen, som fortæller, hvem de er.

Efter forløbets afslutning lægges der op til, at underviserne og eleverne aktivt tager styrkerne i brug i den daglige undervisning, da det bl.a. kan øge motivationen for læring og samtidig skabe et klasserum, der bygger på større tolerance for elevernes forskelligheder.

Forløbet er afprøvet i en 8. klasse og strækker sig over 6 lektioner. Forløbet egner sig dog også på mellemtrinnet og resten af udskolingen.

 

FORLØBSBESKRIVELSE            

Introduktionen til de 24 styrker starter med et kort oplæg af læreren, der omhandler de 24 styrker. Herefter læser eleverne en kort tekst om, hvilke fordele der er ved at kende til ens styrker.

Eleverne undersøger, hvilke styrker de har. Det gør de ved at gennemgå tre øvelser, der tilsammen skal give dem et indblik i, hvilke fem topstyrker de har.

  • Eleverne sidder med en oversigt over de 24 styrker. Liste med de 24 styrker bliver læst op samtidig med, at eleverne sætter et kryds ud fra de styrker, de selv mener, de har.
  • Gruppeøvelse: ” Styrkestolen” (4-5 elever). Eleverne finder styrker ved hinanden. En elev sætter sig i styrkestolen. Gruppens medlemmer skiftes til at fortælle, hvilke styrker eleven har og kommer med konkrete eksempler på, hvordan de ser styrken komme til udtryk i skoletiden. Formålet med denne øvelse er, at eleverne ser flere positive sider af sig selv og hinanden. På samme liste med de 24 styrker sætter eleverne nu stjerner ud fra de styrker klassekammeraterne siger, at de har.

En Brainbreak i form af en stafet gennemføres. Målet med stafetten er, at eleverne lærer de 24 styrkers navne at kende og vide, hvad navnene dækker over.

  • Eleverne skal tage en styrketest for unge. De skal i testen svare på nogle udsagn, som ud fra elevernes svar giver en oversigt over de mest fremtrædende styrker.

Eleverne udvælger på baggrund af de tre øvelser, de topstyrker, som de har. Topstyrkerne skrives i et ark, som er vedhæftet i linksamlingen

Eleverne bliver præsenteret for onlineprogrammet Makercase, som de bruger til at vælge form for deres blyantholder og målene på den. De introduceres for nogle anbefalede mål, men bliver også opfordret til at prøve andre mål.

Eleverne introduceres for programmet, der er tilknyttet læserskæren (RDworks). Skabelonen Makercase importeres til programmet. De kan nu tilføje deres 5 topstyrker og udsmykke blyantholderen med motiver. Eleverne ændrer de personlige stedord i topstyrkerne fra 2. person til 1. person, så i stedet for ”du”, skriver de ”jeg”.

Underviserens opgave i udformningsprocessen er at vejlede, stille nysgerrige spørgsmål til designet og hjælpe med de tekniske udfordringer, der opstår undervejs i idegenerering og fabrikationsfasen.  

Afslutningsvis blev forløbet evalueret mundtligt.

Forløbet strækker sig over 6 lektioner.

Nederst på siden finder du en lektionsplan med nyttige links, der er brugt undervejs i forløbet. Her kan du også læse spørgsmålene til evalueringen og se, hvordan forløbet er bygget op efter designprocesmodellen.

 

AFRUNDING

Den største udfordring ved gennemførelsen af forløbet var, at skolen ikke havde en laserskærer til rådighed. Det har betydet, at eleverne ikke har været med til at se overgangen fra RDworks til laserskæreren. Eleverne har derfor ikke haft muligheden for at opleve de faldegruber, der er ved at overføre data fra computerprogrammet til laserskæreren. I forhold til tidsforbrug skal der derfor afsættes minimum to ekstra lektioner til laserskæring og rettelser af de fejl, der måtte opstå undervejs.

Efter gennemførelse af forløbet italesætter vi ofte de personlige styrker, og det er min opfattelse, at eleverne er blevet mere bevidste om, hvad de er gode til. Blyantholderne har de stående på deres borde i klassen. Det har givet anledning til mange snakke med andre elever og lærere omkring deres styrker.