Nyt liv til gamle klude – Redesign

GRIB selv pucken! Robothockey – elev til elev
4. juli 2022
Mobilholder
Hvilken mobilholder har du brug for?
5. juli 2022

1. -2. klasse (aldersblandede)


Fag

Håndværk & Design, Natur/Teknologi

Faglige emner

Re-design, Genanvendelse, Verdensmål nr. 12. “Ansvarlig forbrug og produktion”

Teknologier

3D printer, SkanNcut, Symaskine

Af Gitte Vestergaard
Beskrivelse

Eleverne arbejder med re-design af medbragte materialer. De arbejder med en bevidstgørelse af verdensmål nr. 12 om “Ansvarlig forbrug og produktion”.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet har til formål at skabe en bevidsthed omkring genanvendelse. Fabrikationsfasen er styret af elevernes egne idéer med udgangspunkt i medbragte t-shirts, håndklæder, viskestykker og smykker. I forløbet er der fokus på elevernes egne idéer.

I opstartsfasen er der fokus på FN´s Verdensmål nr. 12 “Genanvendelse og ansvarligt forbrug”. Eleverne kommer med forslag til, hvordan man på verdensplan kan gøre en forskel, og hvordan de selv kan tænke i genanvendelse og ansvarligt forbrug.

MÅL

Målet er:

 • at eleverne re-designer produkter, som kan få nyt liv og genanvendes i en ny sammenhæng.
 • at eleverne får ejerskab gennem høj grad af medbestemmelse og selvstændighed.
 • at eleverne bliver opmærksomme på, hvordan de kan være med til at tænke genanvendelse og ansvarligt forbrug.

ALDERSTRIN

Jeg har lavet forløbet med en aldersblandet gruppe 0.-3.årgang, men jeg tænker, at det fungerede bedst i aldersgruppen 2.-3. årgang. I de fleste lektioner var vi 2 voksne i klassen.

FORUDSÆTNINGER

Eleverne skal inden forløbet have arbejdet med Tinkercad. Det er en fordel, hvis de forinden har kendskab til at lave tryk med maling.

Kendskab til ScanNcut er også en fordel, så de allerede har et indblik i, hvordan teknologien fungerer og kender til processen med at trykke på t-shirt eller stof.

Forinden havde vi haft et forløb, hvor eleverne havde designet tryk i Tinkercad. Vi eksperimenterede med at trykke på stof og lavede ikke færdige produkter. ScanNcut havde elever set i anvendelse, da de alle havde tegnet deres navn med sort tusch og set det overført på en stofpose. Denne proces var meget lærerstyret, men de havde set, hvilke muligheder der er med en ScanNcut.

Eleverne brugte deres erfaringer fra tidligere forløb, når de i dette forløb skulle vælge virksomhed og i selve processen med at designe et logo.

LÆRINGSMILJØ

Eleverne opdeles i 3 grupper, og hver gruppe har egen virksomhed. De er inden opstart blevet præsenteret for de 3 virksomheder og har haft mulighed for at ønske 2 virksomheder i prioriteret rækkefølge.

 • Nr.1:  Redesign af t-shirts
 • Nr. 2: Redesign af håndklæder og viskestykker
 • Nr. 3: Redesign af smykker

Hver virksomhed har eget arbejdsbord, hvor de designer og arbejder.

TIDSFORBRUG

Der arbejdes i moduler af 2 lektioner. Samlet tidsforbrug 4 x 2 lektioner.

 

Udfordring

UDFORDRING

Opstartsfasen

Verdensmål nr. 12 skal introduceres for eleverne. Vi taler om ansvarligt forbrug og genanvendelse i forhold til produktion af tekstiler/tøj. Der tages udgangspunkt i eleverne eget tøj. Hvor kommer det fra? Hvor langt væk fra Danmark? Hvordan transporteres det til Danmark?  Genanvender de tøj? Hvordan kan vi alle tænke i ansvarligt forbrug?

Udfordring: Eleverne skal designe et logo til deres virksomhed.

 • Et logo er et symbol eller et kendemærke for en virksomhed.
 • Et godt logo er enkelt og let at kende.
 • Et logo passer til virksomhedens produkt.

Undersøg

UNDERSØG

Eleverne skal overveje følgende:

 • Hvilke logoer kender de? Har de logo på deres tøj?
 • Hvordan kan de lave et logo, som passer til deres produkt? Det skal være tydeligt, at deres produkt er genbrug/bæredygtigt.
 • Hvilken farve skal deres logo have?
 • Hvor stort skal deres logo være?
 • Hvor skal logoet sidde

 

Få idéerTænk efter

FÅ IDÉER/DEL/TÆNK EFTER

Alle elever i hver virksomhed skal tegne deres idé til et logo. Herefter skal de i fællesskab vurdere de enkelte logoer og vælge det, som skal være deres logo.

Del

Virksomhederne præsenterer deres logo på klassen. Hvad er tankerne bag? Virksomhederne giver feedback til hinandens logoer.

Tænk efter

 • Skal logoet justeres?
 • Passer størrelsen?
 • Hvad tænker I med farven?

Skab

SKAB

Fabrikationsfasen

Nr.1. Redesign af t-shirts

Eleverne i denne gruppe skal bruge ScanNcut. Hver t-shirt skal have et logo og evt. et andet tryk.

Arbejdsopgaver:

 • Skære tryk på ScanNcut maskinen
 • Fjerne overskydende vinyl inden tryk på t-shirt
 • Designe supplerende tryk
 • Hænge t-shirt på bøjle
 • Lave skilt til virksomhed

Materialer:

 • T-shirt
 • Vinyl i forskellige farver
 • Papir og sort tusch
 • ScanNcut

Nr.2. Redesign af smykker

Alle de medbragte smykker skal sorteres. Logoet skal designes i Tinkercad og efterfølgende printes på 3D-printer. I hvert smykke skal der indgå en perle med logo.

Arbejdsopgaver:

 • Designe logo i Tinkercad
 • Printe på 3D-printer
 • Sortere smykker
 • Lave armbånd, halskæder og nøgleringe
 • Lave skilt til virksomhed

Materialer:

 • Elastiksnor
 • Perler fra medbragte smykker
 • 3D-printet perler

Nr.3. Redesign af håndklæder og viskestykker

I denne grupper skal de store håndklæder klippes op i mindre stykker. Der skal tryk på, en hank og kludene/håndklæderne skal zigzagges rundt i kanten.

Arbejdsopgaver

 • Designe logo i Tinkercad
 • Printe på 3D-printer
 • Eksperimentere med at male tryk
 • Klippe håndklæder, viskestykker og lagener op i mindre stykker
 • Tegne på klude med stof tusser
 • Sy på symaskine: Hank på og zigzag rundt i kanten
 • Lave skilt til virksomhed

Materialer:

 • Medbragte håndklæder og viskestykker
 • Stofmaling
 • Stoftusser
 • Pap og tusser til skilt
 • 3D-printer og filament

Refleksioner i forhold til fabrikations fasen

I den skabende fase var der fokus på medbestemmelse og selvstændighed. Det betød, at eleverne havde et stort ansvar i forhold til at fordele arbejdsopgaver, samarbejde, hjælpe hinanden, give plads og være kreative. Mange elever var gode til at komme med idéer, engagere sig og bidrage til at løse opgaven. Enkelte elever i hver gruppe havde svært ved at holde sig til opgaven, fordybe sig og finde deres rolle.

I slutningen af processen valgte jeg, at alle skulle designe deres eget visitkort (Se PDF 1 i Links længere nede). Det blev svært for eleverne, at være i den frie og kreative proces i virksomhederne i længere tid. Derfor gav det ro med en fast opgave til alle med tydelige rammer og krav.

AFRUNDING

Afrunding på forløbet

Vi afsluttede forløbet med at bytte de fabrikerede produkter. Alle fik en ting med hjem fra hver virksomhed. Samtidig byttede eleverne visitkortene imellem sig. Det var en stor succes.

Evaluering

Vi evaluerede med overskriften “Tænk efter”. Evalueringen foregik til at starte med i fællesskab. Efterfølgende lavede eleverne hver deres evaluering. Generelt synes eleverne, at det havde været sjovt. Alle havde lært noget. Den største udfordring havde været at samarbejde, fordele arbejdsopgaver og finde arbejdsopgaver til alle.

Det krævede desuden en del energi at minde dem om at ”holde snuden i sporet” og ikke bare lege med Lego. Der blev givet lidt tid til også at kunne lege. De kom rigtig godt i land med både Lego og Makey Makey samt deres eventyrskrivning. Det blev til en hel uges arbejde, men man kan godt skære eventyrskrivningen på computer væk og spare noget tid der.