Klassespil på laserskærer

T-shirt og 3D-Print på et Manga/Anime Fritidshold
19. september 2023
Design din egen legeplads
20. september 2023
T-shirt og 3D-Print på et Manga/Anime Fritidshold
19. september 2023
Design din egen legeplads
20. september 2023

Eksempel på spilbeskrivelse/regelsæt til spil

5. + 6. Klasse - Specialcenter


Fag

Teknologiforståelse, Fordybelse, Natur/teknologi, Håndværk og design

Faglige emner

Laserskæring, Dansk

Teknologier

Laserskærer, evt. 3D-printer

Af Ann-Britt Lomstein
Beskrivelse

I dette forløb designer eleverne et spil, der kan spilles af en eller flere elever i pauserne i skoletiden. Det kan være et kendt spil, der evt. modificeres eller et nyt spil, som eleverne selv opfinder.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet går ud på, at eleverne skal designe og producere et spil/en aktivitet, der kan bruges af en eller flere elever i inde-/udepauser.

Eleverne, der skal gennemføre forløbet, er 5. og 6. klasse og går i en specialklasse.

Der er tilknyttet en lærer og en pædagog til holdet/klassen. I enkelte lektioner er der tilknyttet en pædagogstuderende.

Der arbejdes med forløbet i enten en uge, hvor skemaet brydes op, eller på specialcentrets fordybelsesdage. Det bliver til 10-15 lektioner.

 

Mål

Målet med forløbet er hentet i måloversigt fra faget teknologiforståelse på EMU: Digital design og designprocesser.

Eleven kan skabe digitale artefakter med digitale teknologier og gennemføre iterative designprocesser, der løser komplekse problemstillinger, relevante for individ og fællesskab.

Designprocesmodellen fungerer som didaktiske ramme for forløbet og eleverne bliver indledningsvist præsenteret for den.

Eleverne er i forvejen vilde med at arbejde med pap. De bygger huler, når vi har store papkasser, og de bygger småspil, når der er færre papkasser. Der er hele tiden gang i designprocesser med skabelse. Det er meningen, at spillet skal færdiggøres i birkefinér eller akryl, mens mockups laves i pap.

 

Udfordring

UDFORDRING

Eleverne bliver præsenteret for deres udfordring:
De skal producere et spil/aktivitet for en eller flere elever til brug i frikvarterer (inde eller ude). Der skal laves spilleregler og/eller forklaringer.

5-10 minutter.

 

Undersøg

UNDERSØG

Eleverne får mulighed for at undersøge behovet. Planen var at gå en runde på legepladsen, men vejret var dårligt, så vi blev inde.

Der var mulighed for at sidde med en computer, eller et katalog over legepladsredskaber mm.

En idé kunne være at lave et interview eller at udsende et spørgeskema til parallelklasser, for at lave en behovsundersøgelse.

15-30 minutter.

 

Få idéer

FÅ IDÈER

Ud fra undersøgelsen skal eleverne nu generere idéer til deres artefakt.

 

Skab

SKAB

Delprocessen ‘skabelse’ bliver opdelt i flere produktionsafsnit.

Fagligt loop

Eleverne ser en video om konstruktionstyper. Videoen er tilgængelig på EMU. Herunder et link:

https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/begrebsguide-til-teknologiforstaaelse/skitser-og-prototyper?b=t5-t34-t5438

Videoen indeholder en del svære ord (fx artefakt), der nok bør præsenteres for eleverne inden de ser den.

1) Eleverne starter med at lave en skitse over deres idé. Skitsen skal præsenteres for klassen/gruppen. De giver feedback til hinanden. Undervisere giver også feedback.

2) Eleverne laver en model (prototype1/mock-up) i pap og/eller karton. Modellen præsenteres for resten af klassen.

Fagligt loop

Eleverne lærer at bruge RDWorks og laver en nøglering eller et navneskilt.

Det faglige loop gennemføres således:

Lærer/underviser gennemgår forskellige funktioner i Rdworks ved interaktiv tavle i klassen.

Dernæst vises eventuelle produktioner frem, så eleverne kan se, hvad man kan lave, og hvad det vil sige at gravere og skære. Efterfølgende designer eleverne deres egen nøglering, hvor navnet graveres.

3) Eleverne designer deres spil i RDWorks. Spillet skæres efterfølgende ud på laserskæreren.

Eleverne arbejder ud fra skitse/tegning. Under arbejdet med designet taler vi en del om spillets størrelse, og hvordan det skal kunne bruges. Da spillene er forskellige, er kravene ligeledes forskellige.

Eleverne fik også mulighed for at lave spillebrikker i 3D print, men det var der ingen, der ønskede.      

4) Der skal produceres en vejledning til spillet. Hvis eleverne kan skrive længere tekster, kan der ligeledes produceres et regelsæt til spillet. Eleverne kan få hjælp til at lave beskrivelsen af deres spil. Kravet til eleverne var, at beskrivelsen skulle kunne læses og forstås af andre elever.

Det oplevedes for flere af eleverne som en svær opgave. Det kunne afhjælpes ved at have nogle eksempler med til dem eller give dem en skriveskabelon. Jeg havde fundet nogle spilvejledninger – men det var for svært for eleverne at skrive så meget.

Ekstra fagligt loop

Enkelte elever kan have brug for at arbejde med 3D-print. Fx. for at lave spil-figurer. Klassen har tidligere arbejdet med Tinkercad. Der er oprettet en bruger og en klassekode til hver elev.

 

DEL

Aktiviteten/spillet afprøves af enten en anden klasse, nogle af de andre elever i egen klasse, eller andet efter aftale med underviser.

 

Tænk efter

TÆNK EFTER

Evaluering af forløb

Eleverne får udleveret et ark med designprocessens kategorier, samt mulighed for at give feedback i form af smileyer. Arket findes nederst under links.

Afrunding

Det har været godt for elevgruppen at arbejde med dette undervisningsforløb. Flere af eleverne har deltaget i længere tid, og med højere intensitet end normalt.

Da laserskæreren er svær/umulig at anvende for eleverne, uden at der er en ansvarlig (voksen) til stede, er det nødvendigt, at der er flere personaler til stede i undervisningsforløbet. 

Næste skridt: Vi skal inden sommerferien lave endnu et/flere undervisningsforløb med laserskæring og arbejdet med RDWorks. Eftersom eleverne nu har kendskab til brugen af Rdworks og laserskæring, kan det give mening at involvere dem i, hvad det næste undervisningsforløb kan indeholde.

Refleksion over elevernes læring

Jeg oplevede, at flere elever end normalt var fokuserede på opgaven i længere tid end normalt.

Der kan selvfølgelig være mange årsager til dette. Mulige bud kunne være, at der hurtigt var et synligt mål/resultat på den stillede opgave. Dels kunne det være, at det bare er spændende at designe og lave noget, som man kan bruge i hverdagen. Det kan også være, at det bare er noget anderledes end det, ”vi plejer at lave”.

Da forløbet var gennemført i klassen, fik eleverne udleveret evalueringsarket. Elevernes tilbagemelding var overvejende positive. Dette stemmer godt overens med fornemmelsen af, at eleverne både var motiverede for opgaven, samt også havde lært at arbejde med laserskærer og RDWorks.

Et par af eleverne var særligt hurtige til at forstå, hvordan laserskæreren og RDWorks virker. Disse elever har indvilget i at hjælpe til (være en slags assistenter) senere på året i en af skolens yngre klasser. De udvalgte elever var begge glade for tilbuddet, og ville gerne arbejde endnu mere med laserskæring forinden.

I forhold til opfyldelsen af målet for undervisningen, vil jeg vurdere, at flere af eleverne har opfyldt det ønskede mål for undervisningsforløbet.

Eleverne har designet og produceret et artefakt. Desuden er det muligt at lege med nogle af spillene i elevernes pauser.