Klistermærk din kasse

Elever har konstrueret en controller af perler med makeymakey til at styre deres computerspil med
Byg en controller
5. juli 2021
Nudging i kostrådene
5. juli 2021

3. klasse


Fag

Håndværk og design

Faglige emner

Personligt design på baggrund af rammesat feltstudie

Teknologier

Scan'n Cut

Af Lasse Nielsen
Beskrivelse

Eleverne får ved skolestart udleveret en kasse, hvor deres skoleting kan stå i klassen. Eleverne skal ud fra et tilrettelagt feltstudie, i form af et spørgeskema, fabrikere klistermærker til at personliggøre deres kasse.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Kender du det, at eleverne tit ikke passer på de ting, de får udleveret? De tegner grimme tegninger på dem, og personliggør dem, så de på ingen måde ligner, det de fik udleveret (Dette kan læses ironisk). Frygt ej! I denne opgave skal eleverne nemlig personliggøre deres kasse med klistermærker, som de selv designer ud fra et tilrettelagt feltstudie, som er beskrevet i dette forløb. Hvis du nu tænker: “Jamen, vi bruger ikke kasser i vores klasser” - så kan du sagtens bruge det samme feltstudie i andre sammenhænge. Opgaven skal forresten laves i godt humør, hvis det er muligt.

Mål

 • Eleven skal bruge Scan'n Cut til at designe deres kasser
 • Eleven skal lære at svare på spørgsmål og bruge svarene i deres opgave

Materialer

Der skal bruges følgende for at kunne gennemføre forløbet:

 • Scan’n Cut
 • Folie
 • Papir/kladdehæfte til at besvarer spørgsmål

DESIGNOPGAVE

Eleverne skal personliggøre deres kasse med klistermærker, som de selv designer ud fra et tilrettelagt feltstudie.

FELTSTUDIER

Eleverne får en introduktion til, hvordan Scan'n Cut virker. Derefter skal eleverne svare på et spørgeskema:

 • Hvad hedder du?
 • Hvad er dine yndlingsfarver (mindst 2)?
 • Hvad er dit yndlingsdyr?
 • Hvad er din yndlingssnack?
 • Hvad er din yndlingssport/spil?

IDÉGENERERING

Når eleverne har indsamlet deres svar, skal de efterfølgende:

 • Måle hvor store overfladerne er, som der kan klistres klistermærker på.
 • Enten udvælge designs på scan´n cut eller laves deres egne tegninger, som kan scannes ind.

ARGUMENTATION

Argumentationen ligger her, da det tænkes, at eleverne skal have en samtale på klassen eller sammen med læreren i forhold til deres valg af klistermærke-designs. På den måde kan eleverne argumentere for deres valg, inden de fabrikerer.

FABRIKATION

 • Få udprintet deres klistermærker
 • Få klistret deres klistermærker på deres kasser

REFLEKSION

Eleverne skal efter endt fabrikation vurdere, om man kan arbejde med Scan'n Cut på andre måder. Dette vil foregå som en samtale på klassen, så eleverne kan tænke brugen af teknologien ind i andre sammenhænge.

 

AFRUNDING

Som afsluttende kommentar, så vil jeg opfordre en kommende underviser i dette forløb til at have godt styr på Scan’n Cut-folieskæreren. På den måde kan man nemt vejlede eleverne. Som inspiration til andre projekter kan jeg f.eks. nævne denne trappe med de 120 ord. Den er lavet af to lærere på vores skole.