Lær med Bee-Bot

3D Toilet
Lækkert lokum
2. juli 2022
Teknologi, læserum og læselyst
3. juli 2022

Indskoling Special


Fag

Dansk, Engelsk, Matematik, Teknologiforståelse

Faglige emner

Kodning, Stavning, regnestykker, ordkendskab i engelsk.

Teknologier

Robotter, kodning, Bee-Bots

Af nanst@kolding.dk
Beskrivelse

Intro til robotteknologi og kodning med Bee-Bots i specialklasser i indskoling. Anvendelse af Bee-Bots til staveord og regnestykker.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er lavet til brug i en specialklasse med elever i 2. og 3. klasse.

Forløbet er lavet, så hver del kan gennemføres og afsluttes på 20-30 min. Dette fordi eleverne har svært ved at skulle genoptage en påbegyndt opgave, men i stedet kan de bygge videre på opnået viden.

Forløbet er en introduktion til, hvordan robotter fungerer, anvendelse af Bee-Bots samt faglige opgaver, som kan løses på en motiverende måde med Bee-Bots.

Desuden er forløbet tænkt til at kunne bruges ekstra til elever, som fagligt har svært ved det danskfaglige og har brug for at blive motiveret anderledes. Her vil den store bane med bogstaver kunne trækkes frem løbende og bruges til at øve staveord.

Forløbets varighed kan varieres, da der kan fyldes flere opgaver på undervejs, samt opgaverne kan udvides til brug i matematik og engelsk.

Forløbet er et konkret hands-on materiale til at få indblik i kodning af Bee-Bots.

Forløbet omhandler primært kompetenceområdet Teknologisk handleevne.

Kompetencemålet for indskoling:

”Eleven kan, med udgangspunkt i viden om digitale teknologiers sprog og principper, handle hensigtsmæssigt med digitale teknologier i afgrænsede situationer.”

Forløbet er lavet, så hver del arbejdes med og afsluttes efter hver gang. Tidsintervallet er 20-30 minutter. Nogle dele kan deles i to og arbejdes med over to gange.

Opgaverne er tænkt som pararbejde, men der kan også være 3 i grupperne.

Der er links til en detaljeret aktivitetsplan

 • Lær med Bee-Bot Aktivitetsplan.

Når Bee-Botten er blevet et kendt værktøj, kan designopgaven Bee-Bot på tur løses. I denne opgave præsenteres eleverne for designprocesmodellen i børnehøjde.  

Opgaven handler om at få skabt en tur for Bee-Botten med to benspænd – Bee-Botten skal møde noget spændende og turen skal kunne klares på én færdig kode.

Forløbsoverskrifter

Du er en robot

 • Introduktion til robotteknologi og samtale om, hvad en robot kan.
 • Eleverne skal derefter selv agere robot og programmør.

Bee-Bot

 • Introduktion til Bee-Bot. Hvordan den virker, øvelser i at lave kodningen på kodningsark og derefter kode Bee-Botten til at køre bestemte veje.
 • Opgaverne foregår på baner af 4x6 felter.  
 • Antallet af øvelser samt tidsforbruget kan her varieres.

Dit navn

 • Kodning af Bee-Botten til at stave eget navn.
 • Opgaven foregår på bane af 9x9 felter med bogstaver.
 • Til opgaven kan tilføres brug af iPad/telefon til at optage, dokumentere og vise elevernes resultat. 

 Staveopgaver

 • Danskfaglige opgaver, hvor Bee-Botten kodes til at stave ord.

Matematik

 • Regnestykker, hvor Bee-Botten kodes til at gå fra regnestykket via regnetegnet til resultatet.

Engelsk

 • Staveopgaver, hvor Bee-Botten kodes til at stave ord.
 • Ruteopgaver, hvor der skal siges ord, når Bee-Botten rammer forskellige farver. Her kan med fordel tilføres brug af iPad/telefon til at optage den mundtlige del.

Forarbejde til forløbet

To forskellige baner til Bee-Bot, lavet på voksdug. Felterne på banerne måler 15x15 cm, hvilket svarer til det, Bee-Botten kører pr. tryk.

Bane 1: 4x6 felter, hvor der kan sættes forskellige stationer på. Stationerne er laminerede billeder, som sættes på med et stykke tape, så de let kan flyttes rundt.

Bane 2: 9x9 felter, hvor der tilfældigt er sat bogstaver, tal og regnetegn på. Disse er lavet på folieskæreren.

Øvrige materialer:

 • Jobkort
 • Kodningsark 4x6
 • Kodningsark 9x9 A5
 • Kodningsark Kod din makker
 • Pile
 • Rygskilt
 • Stationskort

Forklaring til materialer:

Jobkort:

Det kan være svært at blive enige om, hvem der skal gøre hvad, derfor kan jobkortene hjælpe eleverne til at vide, hvad deres job er. Kortene byttes undervejs, så eleverne prøver de forskellige jobs.

Til aktiviteten Du er en robot anvendes jobkortene Robot og Programmør.

Til de øvrige aktiviteter anvendes jobkortene Programdesigner, Programtester og Programtester-Assistent. Jobkortene kan laves med en nøglesnor, som eleverne let kan bytte.

Kodningsark:

Kodningsarkene er lavet, så de passer til de to baner - 4x6 og 9x9. De kan med fordel lamineres.

Pile:

Pilene skal kopieres, lamineres og klippes ud. De skal bruges til alle aktiviteter med kodningsark.

Rygskilt:

Rygskiltet er til aktiviteten Du er en robot. Det kan med fordel lamineres og laves med elastiksnor, så tager eleverne dem på som en rygsæk.

Stationskort

Stationskort er de kort, som sættes på banerne, så Bee-Bottens kodes til at komme omkring dem. De kan med fordel lamineres.  

Der er Start/Slut, Bikort og farvekort.

OBS: Se links til materialer nederst på siden.

BEE-BOT PÅ TUR

En designopgave.

Udfordring

UDFORDRING

Bee-Bot skal på tur. Bee-Bot vil gerne se og opleve noget spændende på sin tur. Bee-Bot vil på så lang en tur som muligt.

I skal skabe en tur, hvor Bee-Bot kan komme rundt på én færdig kode. Undervejs skal Bee-Botten opleve noget spændende.

Bee-Bot kan klare 30 kommandoer.

Undersøg

UNDERSØG

I har allerede undersøgt og arbejdet med, hvordan Bee-Botten kører og hvordan den programmeres.

Nu skal I undersøge, hvilke ting I kan bruge til at give Bee-Botten en spændende tur. Gå på jagt i forskellige materialer.

Få idéer

FÅ IDÈER

Prøv nogle af de materialer I har fundet af. Hvor lang en tur kan Bee-Botten overhovedet komme på?

Skab

SKAB

Nu skal I skabe den færdige tur til jeres Bee-Bot. Husk at undersøge undervejs om jeres tur kan lade sig gøre.

DEL

 • Film Bee-Bottens tur.
 • Vis Bee-Bottens tur for klassen.

Tænk efter

TÆNK EFTER

Fælles samtale på klassen/gruppen: Hvad var svært/let? Hvorfor?

Designopgaven findes som Pdf nederst på siden under links.

AFRUNDING

Eleverne var meget engagerede i arbejdet med Bee-Botterne. De gav flere gange i forløbet mulighed for en snak om, at robotter ikke gør andet end det, de bliver bedt om, hvilket var en god læring for flere elever.

Forløbet er en god indgang til et videre arbejde med blokkodning.

I og med arbejdet med Bee-Botten er rimeligt simpelt, vil man sagtens kunne arbejde med forløbet i 0. – 1. og 2. klasse.

Kodningsarket gav lidt overvejelser. Det gode ved, at eleverne får lavet et forarbejde er, at de får tænkt lidt dybere over, hvad Bee-Botten skal, og de har mulighed for at se, hvor deres kodning går galt og dermed ikke skal tænke hele kodningen om. For nogle af mine elever blev det en for lang proces, når de skulle lave kodningen på arket og derefter se om den virkede. Så mistede de motivationen undervejs. De elever havde derfor brug for at gå direkte til kodning af Bee-Botten.

Det fungerede fint for dem, der havde overblik over Bee-Botten og ikke blev irriteret over at skulle lave koden om ved fejl. De elever, som blev irriteret over at koden ikke virkede, skulle hjælpes til at lave ruten på kodningsarket og fik så succes med at Bee-Botten så kørte den rigtige vej.

Bee-Bot på tur

Opgaven var faktisk svær for nogle af mine elever. Der var brug for meget guidning i forhold til at holde fokus på, hvad opgaven gik ud på – nemlig at bygge en bane til Bee-Botten. Flere elever blev let fristet til at lege med de ting, de skulle bygge bane af i stedet for. Jeg havde sat tiden til at være 30 min. Jeg tænker dog, der skal bruges mere tid, så eleverne bedre kan fordybe sig i opgaven.

En elev løste opgaven. Der var ret hurtigt overblik over, hvordan Bee-Botten skulle komme rundt. Selv for denne elev, var tiden for kort, da denne ikke nåede at få overblik over kodens længde, og den dermed ikke nåede helt op på de 30 kommandoer.

Mine elever har gavn af flere gentagelser, derfor vil jeg gennemføre aktiviteten med dem igen, men med mere tid til fordybelse.

Minecraft hour of code

Minecraft Hour of Code - Code.org

Som en naturlig fortsættelse af forløbet med kodning af Bee-Bots, kan man lave opgaven i Hour of code med Minecraft, da Steve/Alex styres på samme måde som Bee-Botten. Det kan bruges som overgang til videre blokprogrammering.

Opgaven her er dog ikke afprøvet med mine elever endnu.