Skab skuffelogo

A4 ark med skitser af logoer i små firkanter
Lav dit eget logo
16. august 2021
Regn eller sol i Europa?
17. august 2021
A4 ark med skitser af logoer i små firkanter
Lav dit eget logo
16. august 2021
Regn eller sol i Europa?
17. august 2021

4. klasse


Fag

Håndværk og design, matematik

Faglige emner

Designprocesser, digital design, opmåling

Teknologier

Gravit Designer, ScanNCut

Af Christina Jakobsen Gade
Beskrivelse

I dette forløb introduceres eleverne til designprocesmodellen samt programmet Gravit Designer. De skal gennem en styret designproces med fokus på anvendt matematik samt idégenereringsteknikker designe et personligt logo, der skæres på folie og klistres på deres skuffefront.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette designforløb er afprøvet med en 4. klasse, som tidligere har arbejdet med Canvas Workspace og ScanNCut. Gravit Designer er valgt, da det opfører sig ens uanset elevens device. De kan vælge at arbejde online eller downloade til både PC, MAC og Chromebooks.

I forløbet skal eleverne skabe et personligt logo ud fra deres eget moodboard. Logoet skal herefter designes i Gravit Designer og skæres på ScanNCut. Det endelige logo placeres på fronten af deres skuffer, som er sorte skoskabe fra IKEA.

Eleverne er på forhånd inddelt i grupper, som de løbende pitcher deres ideer og tanker for. Her øver de at argumentere og modtage feedback, som de så skal tage med sig i den videre proces.

De enkelte delelementer i både feltstudie- og idégenereringsfasen er rammesat med tider. For at synliggøre de enkelte elementer i designprocesmodellen, printes og lamineres billeder af disse til ophæng på Smartboardet. Forløbet oprettes i MinUddannelse, så eleverne også får adgang til nedenstående materialer.

Der er til forløbet udarbejdet følgende materialer:

DESIGNOPGAVE

På Smartboardet hænges billedet af dette element i designprocesmodellen. Forløbet sættes i gang med dette designbrief:

“Den sorte mur af skuffer trænger til at blive piftet op. Du skal derfor i gang med at designe et personligt udtryk til fronten af din skuffe. Først skal du lære programmet Gravit Designer at kende. Herefter skal du lave et moodboard, som viser lidt om, hvem du er. Nu skal der idéer på bordet - rigtig mange idéer. De skal gennem en udvælgelsesproces skæres ned til en idé, som du skal fabrikere i Gravit Designer. Undervejs skal du pitche dine valg og fravalg for de andre i gruppen. I forløbet skaI du også lære designprocesmodellen at kende. Den består af 6 elementer, som hele tiden påvirker hinanden alt efter hvilke valg, du tager.”

Lige før eller efter at eleverne har fået designopgaven, vises Slide 2 i lektionsplanen. Her gennemgås hele forløbet i overskrifter, så eleverne har en god fornemmelse af, hvad der skal ske. Det kan også være en god ide at præsentere grupperne nu. Det er der plads til på Slide 3 i lektionsplanen.

FELTSTUDIER

På Smartboardet hænges billedet af dette element i designprocesmodellen.

Designprocesmodellen

Den første del af feltstudiet er en præsentation af designprocesmodellen. Herunder er knyttet nogle få fraser til de enkelte elementer. Da et af målene for forløbet er, at eleverne får kendskab til designprocesmodellen, er det vigtigt at afrunde hvert element med at genbesøge designprocesmodellen og spørge ind til, hvor i modellen, vi har været, samt minde om, hvad næste fase handler om.

De 6 faser er:

 1. Designopgave
  • Det er i denne fase, du får at vide, hvad opgaven går ud på, hvilke krav der er, og hvordan forløbet vil være.
 2. Feltstudie
  • I denne fase skal du undersøge og udforske.
 3. Idégenerering
  • Her skal der skabes rigtig mange ideer.
  • Til sidst vælges den idé, der skal fabrikeres.
 4. Fabrikation
  • Her fremstilles produktet først som mockup
  • Herefter laves en prototype.
  • Endelig kan det endelige produkt fremstilles.
 5. Argumentation
  • Undervejs i forløbet skal du argumentere for dine valg og fravalg.
  • At argumentere handler om at kunne begrunde sine valg.
  • Efter fabrikationsdelen er overstået, skal du også kunne argumentere for hele processen.
 6. Refleksion
  • Denne fase kan foregå undervejs i processen, hvor du bliver nødt til at stoppe op og tænke over det, du har gang i, og måske ændre retning.
  • Som afslutning på hele processen, skal du stoppe op og tænke over, hvad du har lært; hvor var du nødt til at søge ny viden; hvilke forhold i processen var afgørende for designet, hvordan vil designet påvirke dig selv og din familie; hvad kan være mulige konsekvenser ved brug af dit design.
  • Endelig skal du overveje: Hvis jeg skulle igennem denne proces igen, så ville jeg …

Gravit Designer

Eleverne går ind på programmets hjemmeside. I lektionsplanen er de øvelser beskrevet, som eleverne har behov for at kende til i forhold til designopgaven.

På Smartboardet veksles mellem at vise øvelsen i lektionsplanen og i Gravit Designer. Herefter arbejder eleverne individuelt med øvelsen.

Elevbogen

Eleverne tildeles hver en elevbog - fx via afleveringsopgave i MinUddannelse. Som det første guides de til at parkere idéer, som de får i løbet af denne fase. Beskrivelse af nedenstående opgaver findes i lektionsplanen.

 • Parker dine idéer
 • Moodboard og pitch i gruppe
 • Opmåling og drøftelse/sammenligning af målinger

I lektionsplanen er disse tre opgaver rammesat med tider for på denne måde at styre processen.

 

 

IDÉGENERERING

På Smartboardet hænges billedet af dette element i designprocesmodellen. Lektionsplanen vises på Smartboardet. Herefter sættes eleverne i gang med følgende opgaver:

Elevbogen

 • Mine 8 idéer
 • Pitch med et tvist
 • Den idé, jeg går med

 

 

FABRIKATION

På Smartboardet hænges billedet af dette element i designprocesmodellen. Eleverne arbejder i eget tempo med følgende elementer:

 • Fremstille deres design i Gravit Designer
 • Eksportere deres design fra Gravit Designer til USB stik
 • Skære deres design på ScanNCut
 • Sætte deres design på fronten af deres skuffe

Disse opgaver er beskrevet i både lektionsplanen og elevbogen.

 

 

ARGUMENTATION

På Smartboardet hænges billedet af dette element i designprocesmodellen. Slide 27 i lektionsplanen vises og spørgsmålene læses højt. Herefter får eleverne 3-4 min til at tænke efter, inden de i grupperne laver bordet rundt dialoger.

 

 

REFLEKSION

På Smartboardet hænges billedet af dette element i designprocesmodellen. Reflektionsarket vises på Smartboardet og gennemgås fælles, så alle ved, hvad de skal. Herefter arbejder eleverne individuelt med at udfylde arket. Da jeg har tænkt det som en form for evaluering på emnet, skal de efterfølgende aflevere det.

AFRUNDING

 • Dette forløb tog 24 lektioner, da eleverne blev introduceret for mange nye ting.
 • Introduktion til fx. Gravit Designer kan med fordel laves som et fagligt loop.
 • Den elektroniske elevbog kan sagtens udelades.