Logotastisk T-shirt

Ramme lavet af genbrugspapir rullet sammen og limet sammen.
Rammende genbrug
27. august 2021
T-shirt i bunler med logo påtrykt
Tema t-shirts
27. august 2021

3. klasse


Fag

Udvidet undervisning

Faglige emner

Design

Teknologier

Vinylskærer

Af Allan Andersen
Beskrivelse

Gødvad SFO deltager hvert år i gøglermarked, men har aldrig haft en T-shirt med logo, som mange andre skoler har. Vi vil trykke et logo og tekst på de indkøbte sorte t-shirts. Der SKAL stå “Gødvad SFO” på, så vi kan genkende hinanden og vise, hvem vi er til gøglermarked. Vi vil gerne have flere forskellige unikke logoer på trøjerne lavet af børn.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Gødvad SFO deltager hvert år i gøglermarked, men har aldrig haft en T-shirt med logo, som mange andre skoler har.

Vi vil trykke et logo og tekst på de indkøbte sorte t-shirts. Der SKAL stå “Gødvad SFO” på, så vi kan genkende hinanden og vise, hvem vi er til gøglermarked.  Vi vil gerne have flere forskellige unikke logoer på trøjerne lavet af børn.

Logoer skal designes i klassen i den udvidede undervisning (ca. 1 time effektivt om ugen) og forventes færdigt efter 3 gange. Der er mulighed for at sætte logoerne på t-shirts i SFO-tiden, da der er bedre tid.

DESIGNOPGAVE

Præsentation på klassen

 • Børnene skal designe logo til SFO T-shirts og opgaven beskrives som følgende:
 • Logoet skal indeholde teksten “Gødvad SFO
 • Max størrelse på logo 10x10 cm

FELTSTUDIER

Fælles opstart - præsentation
Et eksempel på t-shirt er lavet i forvejen og vises frem. Dette bruges som indledning til en god snak om, hvad et logo er og hvor man finder dem. Man kan med fordel undersøge, hvilke logoer børnene selv har på deres tøj. Derudover kan man eventuelt se på forskellen mellem logo og tekst. Her kan man med fordel justere varighed af aktiviteten efter børnenes interesse og lede dem videre til idégenerering.

 • Hvad er et logo?
 • Hvad kunne der være på et logo for SFO'en?
 • Hvad tema kan et logo have?

IDÉGENERERING

Gruppearbejde
Lav gerne flere runder idégenerering, hvor børnene skriver ideer på post-it’s, som så hænges på tavlen. Saml idéerne i grupper og hjælp eleverne med at definere temaer/emner.

Skriv på post-it noget som du godt kan lide ved:

 • Skolen
 • Klassen
 • kammeraterne eller
 • SFO'en

Lav grupper efter emnerne, og lad børnene fordele sig i disse grupper. De må nu tegne skitser og skrive forslag til logo.         

Se på hver skitse i gruppen og snak om den. Giv børnene mulighed for at videreudvikle deres logoer.

Efter en runde med “rå” skitser gives mulighed for at tegne på kopiark med en “logo-ramme”. Dvs. cirklen med teksten “GØDVAD SFO”, som eleverne nu tegner deres idéer ind i.

FABRIKATION

Tegn din tegning op med klar sort tusch ELLER tegn på Chromebook

Følgende kan justeres efter alder og færdigheder:

 • Scan tegningerne ind på computer
 • Konverter til pdf
 • Lav en test af hvert print på t-shirt (textilfolie)
 • Overfør printet til en t-shirt med varmepressen

OBS
Det er en god en god opgave for alle at pille overskydende tekstilfolie af efter skæring. Det tager lang tid at gøre det alene, men i fællesskab løftes opgaven let.

ARGUMENTATION

Præsentation - vis din skitse
Der arbejdes løbende med argumentation, når børnene viser deres proces eller færdige skitser/tegninger for hinanden og pædagogen. Her er nogle ledende spørgsmål, der kan bidrage til at kvalificere produktet:

 • Hvad forestiller logoet?
 • Hvad siger logoet om skolen/sfo?
 • Hvad gør logoet unikt?
 • Er logoet tydeligt?
 • Holder logoet sig indenfor rammerne?
 • Kan man læse teksten?

REFLEKSION

Fortsat præsentation - vis din skitse
Refleksionen foregår på klassen eller i gruppen. Børnene taler om, hvad de lærte under forløbet. Fokusér gerne på brugen af skitser i modsætning til at tegne det færdige logo fra start af.

Børnene kan fx reflektere over følgende:

 • Brugte jeg feltstudierne i min proces?
 • Lyttede jeg til andres mening?
 • Udviklede min tegning sig?
 • Hvor mange forsøg brugte jeg?
 • Ville jeg gøre det anderledes en anden gang?

Er vores projekt nyttigt? Har det værdi?