Menneskelige robotter

Økosystemer og Minecraft
20. september 2023
Podcast og klamydia
20. september 2023
Økosystemer og Minecraft
20. september 2023
Podcast og klamydia
20. september 2023

6. klasse


Fag

Naturteknologi

Faglige emner

● Mennesker og teknologi ● Robotter ● Programmering og kodning

Teknologier

Mobil, ipad eller computer

Af Ninna Gulløv Jørgensen
Beskrivelse

Forløbet har til hensigt at skabe en forståelse for, hvordan robotter og computere virker, samt give eleverne et indblik i programmering og kodning.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet går ud på, at én elev i hver gruppe skal agere robot, mens de øvrige elever i grupperne har til opgave at lave en udførlig instruktion eller opskrift, som robotten skal følge med henblik på at give eleverne et indblik i at programmere og kode.

Jeg har gennemført forløbet i natur/teknologi i 6. klasse over 4 lektioner af 45 minutters varighed. 
Forløbet er delt op således, at den første lektion bruges som indledning til forløbet. Dernæst skal eleverne ud i grupper og lave en video af en ”robot”, der følger en opskrift. Til sidst ses videoerne og forløbet afrundes.

 

Udfordring

DESIGNOPGAVEN

Opgaven udføres ved at inddele eleverne i roller:
- Flere (2-3) instruktører
- En robot
- En kameramand

Hver rolle har en opgave, som er beskrevet herunder.

Instruktørernes opgave
Lav hver især en udførlig instruktion, hvori I skriver det, I gerne vil have, at robotten skal gøre.
Skriv instruktionerne på et stykke papir, og sørg for, at I gør brug af alle de mad- eller drikkevarer, I har fået tildelt.
Når I mener, at jeres instruktioner er udførlige nok, afleverer I jeres instruktion til robotten.

Robottens opgave
Følg instruktørernes udførlige instruktioner en ad gangen. Gør kun præcis det, der står, og forsøg at slå hjernen fra, så du ikke kommer til at trække på dine egne erfaringer.

Kameramands opgave
Optag en video af robotten, mens den udfører de skriftlige instruktioner. Videoen skal til sidst klippes sammen og sendes til læreren.

 

Målsætning:

Målet med dette forløb er, at eleverne skal lære, hvordan robotter/computere virker, samt give dem et indblik i, hvad det vil sige at programmere og kode.

 

Inspiration:

Jeg blev inspireret af denne YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=Ct-lOOUqmyY.

 

Tidsplan:

I alt har jeg brugt 4 lektioner på dette forløb.

 • Den første lektion blev brugt på at se YouTube videoen og tale med eleverne om, hvordan robotter og computere fungerer.
 • I de næste 2 lektioner skulle eleverne forsøge at lave deres egen video, hvor en af eleverne fra hver gruppe skulle agere robot og følge de øvrige gruppemedlemmers opskrifter til punkt og prikke. Derudover brugte de også tid på at klippe deres videoer sammen og rydde op.
 • I den sidste lektion så vi deres videoer og havde en afrundende samtale om forløbet i

 

Materialer:

Grupperne skulle lave hver deres ret/drink, og jeg havde derfor medbragt lidt forskellige indkøbsvarer. Man kan også bruge andre mad- og drikkevarer, det er kun fantasien, der sætter grænser.

 • Bananer
 • Rugbrød
 • Smør
 • Æg (hårdkogte)
 • Mayonnaise
 • Kakao
 • Krymmel
 • Flødeskum på dåse
 • Kopnudler
 • Mariekiks
 • Nutella (en billig udgave)
 • Skumfiduser

Derudover brugte vi følgende materialer:

 • Udprintet ark med designopgaven
 • Skeer
 • Gafler
 • Knive
 • En kop
 • Tallerkener
 • Papir
 • Blyant
 • Kamera, mobil, ipad eller computer
 • Youtube film (se nedenstående link)

Læringsmiljø:
Eleverne fordelte sig rundt på skolen, i tomme klasselokaler m.m. for at optage deres videoer.

Jeg lavede grupper af tre og bestemte, hvem der skulle være robot i hver gruppe.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

 

Undersøg

UNDERSØG

 

Lektion 1:

 • Vi starter med en fælles samtale på klassen om, hvad forskellen er på robotter og mennesker.
 • Derefter ser vi Youtube
  videoen ”Instructions dad”. Derefter tager vi igen en fælles snak på klassen om forskellen på robotter og mennesker.

 

Skab

SKAB

Lektion 2 og 3:

 • I anden og tredje lektion inddeles eleverne i grupper. Læreren udvælger en elev, der skal være robot, mens de øvrige elever får til opgave at skrive udførlige
  instruktioner til robotten.
 • Når robotten skal i gang med at følge instruktionerne og lave en bestemt ret, skal en af de andre elever i gruppen filme robotten.
 • Når de er færdige med at filme og har løst opgaven, skal de redigere filmen.

 

Tænk efter

DEL OG TÆNK EFTER

Lektion 4:

 • I sidste lektion vises filmene på klassen, og derefter tager vi en snak om, hvorvidt det var en god eller dårlig robot i videoen, og om instrukserne var klare nok.

 

AFRUNDING

Mine elever var vilde med dette forløb, fordi de fik lov til at bruge nogle teknologier (mobil, computer, iPad, kamera) som de havde kendskab til i forvejen.

Derudover var det sjovt for eleverne, at forløbet var en blanding af noget analogt og digitalt.
At dele af forløbet var hands on arbejde gjorde, at de var mere engagerede og fik en bedre forståelse af, hvad det vil sige at programmere.

Efterfølgende har vi anvendt Ozobots, hvor eleverne har arbejdet videre med at kode og finde ud af, hvordan robotter fungerer.