Økosystemer og Minecraft

Opbyg jeres eget CS:GO hold
20. september 2023
Menneskelige robotter
20. september 2023
Opbyg jeres eget CS:GO hold
20. september 2023
Menneskelige robotter
20. september 2023

7..-9 klasse


Fag

Biologi

Faglige emner

Økosystemer

Teknologier

Minecraft, 3D-print

Af Brian Lyngvig
Beskrivelse

Elever opnår en dybere forståelse for økosystemer ved at skabe digitale modeller og visualiseringer samt ved at omsætte de digitale objekter til fysiske 3D-print.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Økosystemer i biologi:
Undervisningsforløb med modellering og teknologiforståelse

Dette undervisningsforløb er designet til at hjælpe elever i folkeskolen med at forstå økosystemer og teknologi gennem undersøgelse, modellering og teknologiforståelse. Gennem en kombination af teoretisk viden om økosystemer og praktisk modellering med Minecraft Education, vil eleverne have mulighed for at udforske og demonstrere deres forståelse af, hvordan de forskellige faktorer i et økosystem interagerer og påvirker hinanden.

Eleverne vil starte med at undersøge og analysere forskellige økosystemer i naturen og lære om de forskellige faktorer, der påvirker dem. Derefter vil de anvende denne viden til at designe deres eget økosystem i Minecraft Education. Gennem denne proces vil eleverne arbejde med teknologiforståelse, idet de skal konvertere deres designfiler til 3D-modeller, som vil blive printet ud på 3D-printere og visualiseret i klasseværelset.

Forløbet arbejder med trinmål for biologi i modellering og teknologiforståelse. Det er opbygget til at sikre muligheden for, at eleverne gør brug af faglig viden, udfører feltstudier og anvender teknologiforståelse til at skabe deres egne økosystemer i Minecraft Education. Forløbet tager ca. 6+ lektioner á 45 minutter.

Dette undervisningsforløb giver eleverne mulighed for at lære på en sjov og interaktiv måde, samtidig med at de opbygger vigtige færdigheder inden for modellering og teknologiforståelse.

Forud for forløbet har eleverne lært om økosystemer i biologiundervisningen, inklusiv biodiversitet og sammenhængen mellem arter og biotoper. De har lært om hvilke arter og typer af arter, der lever i forskellige biotoper, og hvilke tilpasninger de kan have gjort for at kunne leve i et bestemt økosystem.

 

Udfordring

UDFORDRING

Eleverne bliver udfordret til at bygge en model af et økosystem i Minecraft Education, som passer til et økosystem af deres eget valg, fx en regnskov. De skal undersøge, hvordan landskabet for deres valgte økosystem ser ud, med bakker, dale, floder, søer osv. Eleverne skal også overveje, hvilke dyr og planter, der findes i økosystemet, og hvilke der kan tilføjes i Minecraft Education.

 

Undersøg

FELTUNDERSØGELSE

Først blev eleverne præsenteret en udfordring og formålet med forløbet, herefter skulle de på feltundersøgelser for at undersøge, hvordan natur, terræn og dyr påvirker hinanden i et bredere perspektiv. Eleverne fik også mulighed for at søge inspiration på internettet via billeder af naturtyper, som de ikke kunne finde i deres nærområde.

 

Få idéer

IDÈFASEN

I idéfasen fik eleverne et ark ternet papir, som repræsenterede bloksystemet i Minecraft. Eleverne farvede hvert tern på arket og illustrerede deres økosystem.

 

Skab

SKABELSESFASE

I skabelsesfasen loggede eleverne på Minecraft Education og skabte en flad verden uden natur. De byggede først landskabet op med topografi i tankerne. Derefter satte de vegetation og planter ind, som passede bedst ind i deres økosystem. Eleverne tilføjede fauna, der passede inden for Minecraft Educations rammer og muligheder. Til sidst blev alle landskaberne printet ud på 3-printer.

 

Tænk efter

ARGUMENTATIONSFASE

Løbende i skabelsesfasen skulle eleverne udfylde en opgave, hvor de argumenterede for deres valg og kompromiser i designet af deres økosystem. De skulle forklare sammenhængen mellem det ægte økosystem og det virtuelle Minecraft økosystem for at kunne opnå en vellykket model af deres økosystem.

 

DELING

Når forløbet er afsluttet og alle Minecraft landskaber er printet på 3D-printeren, kan landskaberne udstilles, så resten af skolen kan se og opleve produktet af elevernes arbejde. Forhåbentligt vil dette fungere som inspiration for andre elever og lærere.

Fra digital model til fysisk model
Processen for at kunne 3D-printe elevernes økosystemer kræver teknologisk handleevne, for at kunne navigere mellem forskellige programmer.

Følg vejledningen MCE-verden til 3D-print guide.pdf for yderligere forklaring om dette.

 

AFRUNDING

Dette undervisningsforløb var en både sjov og lærerig oplevelse for eleverne, der gav dem mulighed for at anvende deres viden om økosystemer og biodiversitet i praksis. Ved at bruge Minecraft Education-platformen kunne eleverne skabe deres egne økosystemer og forstå, hvordan de forskellige elementer påvirker hinanden. Teknologien gjorde det muligt for eleverne at omsætte den fysiske verden til digitale modeller og derefter bringe modellerne tilbage til den virkelige verden ved at anvende deres forståelse for teknologiens anvendelse.

 

REFELKSION OVER ELEVERNES LÆRING

I arbejdet med forløbet har eleverne udviklet deres fagfaglige kompetencer inden for biologi, men også deres kompetencer inden for teknologiforståelse.

Teknologisk handleevne

Eleverne har demonstreret teknologisk handleevne ved at kunne navigere og bruge Minecraft Education softwaren til at skabe deres egne økosystemer. De har også været i stand til at eksperimentere og justere deres modeller for at opnå det ønskede resultat.

 

Computationel tankegang

Ved at bygge deres egne økosystemer i Minecraft Education, har eleverne brugt computationel tankegang ved at tænke på forskellige elementer i et økosystem, og hvordan de påvirker hinanden. De har også brugt problemløsningsfærdigheder ved at prøve forskellige strategier og justere deres modeller, når noget ikke fungerede. F.eks. har de løst problemer med tidsforbruget på at bygge et bjerg. Ved at kun bygge de yderste lag og lade bjerget være hult, kunne de spare tid og nå at komme i mål inden for forløbets rammer.

 

Digital design og design processer

Eleverne har anvendt digital design og designprocesser ved at bruge Minecraft Education til at skabe deres egne økosystemer. De har også tænkt på forskellige elementer i deres design, såsom hvor forskellige planter og dyr skal placeres i økosystemet, og hvordan de påvirker hinanden. De har også brugt designprocesser ved at eksperimentere, justere og iterere deres modeller for at opnå det ønskede resultat.

 

Digital myndiggørelse

Eleverne har udvist digital myndiggørelse ved at kunne navigere og bruge Minecraft Education softwaren sikkert og ansvarligt. De har også været i stand til at vurdere og anvende teknologien på en meningsfuld måde, da de har kunnet skabe deres egne økosystemer, forstå forskellige elementer i et økosystem, og hvordan de påvirker hinanden.