Nudging – adfærdsdesign

regnskyer og sol
Vejr og teknologi
20. maj 2019
elevprojekt - kasse med sten i bunden
Spil i regn
17. juni 2019

7.-9. klasse


Fag

Dansk, samfundsfag

Teknologier

Inkscape, vinylskærer

Faglige emner

Kritisk tænkning, design

Af Lars Ebsen
Beskrivelse

Nudging, adfærdsdesign, reklamer, strategisk placering af varer; hvem vil os hvad – og hvorfor?

Forløbsbeskrivelse

Nudging, adfærdsdesign, reklamer, strategisk placering af varer; hvem vil os hvad – og hvorfor?

Først skal eleverne stifte bekendtskab med en række fagbegreber, herunder nudging. Det gør de bl.a. ved at finde eksempler på nudging, finde definitioner og endeligt ved at se et afsnit af reportageserien ”Vanens Magt (1)” (dr.tv). Herefter skriver eleverne deres egne definitioner.

Forløbets øvrige fagbegreber (bl.a. de forskellige faser i designcirklen) blev trænet og (måske) lært i en quizlet jeg har lavet til forløbet.

Derefter blev eleverne stillet følgende designopgave:

  1. I skal forsøge at få øje på en adfærd, som I gerne vil ændre til det bedre. Det kan også være en adfærd, I gerne vil fremme og se mere af.
  2. Måden I skal forsøge at ændre den adfærd, er gennem jeres eget nudge.
  3. Adfærden I vil ændre, skal foregå på skolen eller i nærheden.
  4. I skal lave en før- og efter-undersøgelse.

Designopgaven skal eleverne løse ved at følge processen i designcirklen.