Print Friendly, PDF & Email
Nudging – adfærdsdesign
17. June 2019
DGI fodbold-maskot
20. June 2019

Eleverne i overbygningen har designet et spil til indskolingseleverne, der kan spilles udendørs i regnvejr. En designopgave, der var stillet af skolelederen, da han udtrykte et ønske om, at eleverne kommer mere ud – også når det regner.

Specialundervisning. Forløbet er afprøvet i ungdomsafdelingen.


Fag

Matematik, Socialfag

Teknologier

Adobe capture, vinyl cut, Scan How, Invisible spray

Faglige emner

Mængder, spilmekanikker, samarbejde

Af Jesper Homann


ForløbsbeskrivelseFeltstudie:

Eleverne har undersøgt deres yndlingsspil. Forklaret regler for hinanden og beskrevet, hvorfor det specifikke spil er godt. Bagefter har vi undersøgt forskellige underlag udenfor ved at hælde vand på dem. Hvis de skifter tydeligt farve, har vi taget et billede af det. Disse billeder er blevet printet ud og hængt op på vores huskevæg.

Idegenerering:

Vi har idegenereret ved at arbejde med forskellige ikke skriftlige tilgange. Først har vi lavet en opvarmningsleg, hvor vi laver et vendespil med billeder af kendte ting som fx bus, pande, lim osv. To brikker vendes og man skal forklare hvad det sammensatte ord betyder. Fx buslim. Herefter forsøger man at lave en sætning med ordet.

Bagefter har vi arbejdet med idegenereringsmetoden ”Hvad ville X gøre – special”. Eleverne vælger en figur som de kender godt fx Pippi og vælger herefter beskrivende symboler af hende.

Af alle de beskrivende symboler vælger hver elev et symbol ud, der er mest motiverende for dem. Dette symbol brugte de i deres videre idegenereringsproces.  

Til sidst har vi bygge konkrete ideer i Lego, hvor det udvalgte symbol skulle tænkes med. Alle byggede og præsenterede deres konstruktioner. Til sidst lavede vi en demokratisk afstemning for at beslutte hvilken ide vi skulle arbejde videre med som gruppe.
Fabrikation:

  1. Som start på vores fabrikation lavede vi et ”proof of concept” for at teste om vores ide overhovedet var sjov og god at spille. Spillet blev lavet på papir og afprøvet i skolegården, hvor vi havde besluttet på baggrund af vores feltstudie at det færdige spil skulle placeres.
  2. Efter et par justeringer gik vi i gang med at producere spillets stencils. Vi benyttede Adobe Capture til at lave svg filer og skar derefter figurerne til stencils på vinylskæreren.
  3. Herefter blev stencils placeret relevante steder og sprayet med ”invisible spray”.
  4. Reglerne til spillet blev optaget som små videoklip og samlet i ScanHow, der genererer en QR kode som efterfølgende kan bruges til at finde filmene.

Iscenesættelse:

Vi lavede en iscenesættelse ved at lade eleverne spille spillet sammen med eleverne i indskolingen. Afslutningsvis blev spillet færdiggjort og placeret et centralt sted på skolen.

Materiale

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du som minimum vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up