ØNSKEkassen – et forløb med fokus på verdensmål 6

Design et læringspuslespil
6. juli 2022
Vi starter arbejdet i pap.
Escape room
6. juli 2022

ØNSKEkassen - et forløb med fokus på verdensmål 6 - vand og sanitet

4.-5.-6. klasse


Fag

Matematik

Faglige emner

Geometri og måling, Modellering

Teknologier

3D printer, Lasercutter, Littlebits

Af Kasper Hermannsen
Beskrivelse

Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 6, med fokus på rent drikkevand. Vi vil lave en “ønsket kasse” som indeholder en løsning på problemet med rent drikkevand. Løsningen er 3D printet og kassen er laserskåret.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb har en målsætning om at give eleverne kompetencer inden for teknologierne; Lasercut, 3D-modellering/produktion v. prusaslicer, littlebits samt viden om hvordan man gennemfører en arbejdsproces vha. designproces modellen. Forløbet har i øvrigt til hensigt at være tilpasset undervisning i matematik.

Forløbet kan strække sig over min. 5 moduler og gerne mere, afhængig af elevernes forudsætninger for de nævnte teknologier.

Forløbet kort beskrevet:

Eleverne skal finde en løsning på problemet med rent drikkevand, det kunne eks. være en landsby i Afrika. Løsningen kunne eks. være en “robot” der transporterer og renser vandet fra en fjerntliggende flod. Denne robot beskrives og skitseres, hvorefter den modelleres i Tinkercad. Den udprintede robot placeres i en laserskåret “ønskekasse”, som elektronisk kan åbnes grundet indbygning af littlebits. Kassen kan udleveres til landsbyen og dermed løse deres vand problem.

DESIGNOPGAVE

Vores udfordring

Rent drikkevand er formentligt ikke et problem for dig, men det er et globalt problem, at mennesker ikke har adgang til rent drikkevand. Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som forventes at øges med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne.

Start med at lave en fælles mindmap på tavlen med “Vandmangel” i midten. Hvor tror eleverne problemerne er størst? Byer, fattige lande mv.? Hvorfor er det et problem? Manglende nedbør, tørke, overbefolkning mv.?

Se evt. film på: https://www.verdensmaalene.dk/maal/6

FELTSTUDIER

Vi skal have eleverne i gang med at lave et feltstudie for at finde viden. Da problemet ikke er nærliggende i Danmark, må vi lede på internettet. Et godt sted at starte er https://www.verdensmaalene.dk/ eller google verdensmål 6.

Lad eleverne oprettet et dokument i docs og se om I kan finde svar på følgende:

  • Hvem er dette et problem for? Det er jo ikke “os” i Danmark, men hvem så?
  • Hvor er dette et problem? Er det lande med tørkeperioder? Lande uden ordentlig infrastruktur? Eller endda rige lande, som måske er overbefolket?
  • Hvorfor er det et problem? Hvad er det der gør at det er et problem? Find gerne flere svar

Når du kan svare på disse undrende spørgsmål - er du klar til at finde ud af: HVAD kan LØSE problemet?

Afslut feltstudiet med endnu et mindmap, lav en opsamling og beslut i fællesskab hvilket specifikt problem I skal forsøge at finde en løsning på.

Vi valgte I min klasse, at hjælpe en landsby i Afrika, som havde langt til en flod med beskidt vand.

IDÉGENERERING

Den gode idé er en idé som LØSER problemet for den SPECIFIKKE målgruppe I har undersøgt!

Idéen I arbejdere videre med SKAL kunne laves som et produkt, altså eks. en genstand, som kan gives til den målgruppe der har et problem. Dette produkt skal kunne være i en laserskåret kasse, som er 10x10x10 cm, den 3D-printede løsning må derfor max være 9x9x9 cm.

Eks. vores landsby i Afrika med den fjerntliggende flod. Løsningen kunne være at lave et filtrerings apparat, lave en brønd med en pumpe, rørledninger osv. Det vigtige er, at eleverne fastholder informationerne fra feltstudiet når de designer deres løsning.

Ideen skitseres og godkendes og herefter designes den i Tinkercad. Vejledninger til slicing mv. kan findes i materialet i links.

FABRIKATION

Produktet printes på 3D-printere. Elevernes forudsætninger for 3D modellering er afgørende for den efterfølgende proces.

Kasse samles, 3D figur indsættes. Der er mulighed for yderligere arbejde.

Eks. Littlebits inkorporeres således kassen kan åbne elektronisk.

Der kan laves klistermærker (eller indgraveres på laser) og design på kassen så den æstetisk er flot mv.

3D-printet:

  • LØSNING må være MAKS 9x9x9 cm (husk mål er i mm i tinkercad - så 90x90x90 er max)
  • Den skal kunne være i jeres kasse
  • Følg denne vejledning, når jeres design er færdigt

Laserskåret kasse:

  • Vi bruger en “hingebox” som kan åbnes.
  • “Tegningerne” findes her.
  • Brug standard indstillingerne, men ændre “burn” fra 0.1 til 0.0 (kan variere fra lasercutter til lasercutter - lav en test på egen maskine)

SVG filen tilføjes et USB drev og åbnes i eks. Lightburn og herefter designes/dekoreres i fht. deres skitser og ideer.

ARGUMENTATION

Grupperne skal præsentere deres kasse med løsningen for klassen. Produktet tages op og elementerne beskrives. Der skal gives svar på hvordan det løser udfordringen som eks. landsbyen har med rent drikkevand.

I får 10 min. til at forberede jeres pitch på jeres løsning og ideer og produkt. Fremlæggelsernes varrighed er 2 min

REFLEKSION

Fælles på klassen umiddelbart efter fremlæggelserne. Løser produktet udfordringen? Hvordan kunne I forbedre jeres produkt? Hvad kræver det for at jeres produkt kan løse problemet i “virkeligheden”?

AFRUNDING

Designudfordring:

Eleverne havde svært ved at finde informationer på nettet, så vi brugte meget tid på opsamling og fælles snak på klassen. Til sidst besluttede vi i fællesskab at vælge den samme udfordring, for at hjælpe med at frame og idegenerere til løsning.

Afhængig af elevernes forudsætninger:

Afsæt rigeligt tid til 3D modellering. Vi brugte 6 lektioner, men prioriterede også at eleverne selv hentede prusaslicer og slicede på egne computere. Hvis man vil bruge mindre tid, kan undervisere indsamle deres .stl filer når disse er designet og stå for den tekniske del.