Bluebots – kode til dansk og matematik

Ozobottens tur rundt i Danmark
6. december 2023
3d print på et bord af flag og hjerter
Reflekser – At blive set i mørket
7. december 2023

Indskoling + specialskole


Fag

Dansk og matematik

Faglige emner

Tallene 1-20, 10’er venner, tabeller, bogstavgenkendelse, navneord, udsagnsord, tillægsord

Teknologier

Beebots/bluebots

Af Jakob Ancker Koch
Beskrivelse

Eleverne skal lære nogle af de “basale ting” i dansk og matematik, men på en anderledes/sjovere måde end klassisk blyant til papir.

De skal kode sig til deres egen læring,

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet handler om læring af programmering af Beebots/Bluebots og samtidig en anderledes læring ind i fagene dansk og matematik.

Forløbet er tiltænkt indskolingen inden for specialområdet. Det er her lavet med genkendelige opgaver fra dansk og matematik.

Forløbet er relevant for elever som kognitivt kan koble brugen af kodning af Bluebots og computer/iPad - som på sigt kan videreudvikles til brug blokkodning af micro: bit, makey makey osv.

Struktur af lektioner

Forløbet er opbygget sådan at eleverne to og to kan trækkes ud af den individuelle undervisning, for at hjælpes ad om at få programmeret Bluebotten til at løse forskellige opgaver inden for dansk og matematik. Varigheden vil blive 20-30 minutter alt efter dagsform, interesse osv.

Designcirkel

Vi startede i det små med at prøve at programmere hinanden ved at en fik bind for øjnene og en makker skulle guide vedkommende igennem en bane ved at sige, hvor mange skridt og retning man skulle gå.

Vi legede med beebots og tegnede baner op med kridt på gulvet for at finde ud af hvordan de agerede og reagerede.

Derefter fandt jeg et forløb på fablab@school som mindede om og fik ideen til voksdugen med felterne og videreudviklede så i hvor mange ting det kunne bruges til og fik designet og skåret tal og bogstaver ud så det kunne bruges.

Det kan bruges i primært 0., 1. og 2. klasse derefter bliver det nok for let for eleverne. Selvfølgelig kommer det an på, hvor de rent kognitivt befinder sig.
Eleverne brugte designcirklen i forbindelse med at designe deres egne baner til at starte med og udfordre hinanden på den måde.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Jeg har haft 1-2 elever med ude af gangen, hvor vi i både dansk og matematik har leget lidt med bluebots. Vi har været i gang 15 - 20 minutter ad gangen.

Vi har bl.a. trænet 10’er venner og øvet tabeller i matematik.

I dansk har vi fundet vokaler og skilt tillægsord fra andre ordklasser.

Vi har gjort det ved at de har fået stillet en opgave om, hvad de skulle finde for derefter at skulle kode bluebotten til at finde de ting. Eleverne undersøger selv her hvordan bluebotten skal kodes og bevæge sig rundt for at løse opgaven.

Vi har både forsøgt os med at kode dem analogt ved at trykke på knapperne og digitalt ved at koble dem op til en ipad.

 

AFRUNDING

Forløbet har været en delvis succes.

Eleverne har helt sikkert fået en glæde ved at lære igennem at lege og gøre tingene på en anden måde.

Teknikken har nogle gange drillet os, hvor de lånte bluebots ikke helt har udført den kodelinje de har fået.

Dette har skabt nogen frustration, da tiden så er gået mere med at få teknikken til at fungere frem for faktisk at lave noget. Vær derfor opmærksom på at sættet du modtager er up-to-date.

I de sekvenser der har virket, har det været en god oplevelse for både børn og voksne at lære på en anden måde.