Print Friendly, PDF & Email
Rethink
5. March 2018
Sejs X Project
5. March 2018

Dette forløb tager udgangspunkt i historien om krigen i 1864 er fortalt og danskernes nationale selvforståelse. Danmark mistede 2/5 af sit areal og over 1 mill. borgere - hvilken indflydelse fik det på det danske folk? Eleverne har med reference til personer og hændelser, der tillægges betydning i historien og med afsæt i viden om den danske juls oprindelse og kendskab til de gamle danske symboler før og efter krigen i 1864 udarbejdet julepynt i FabLab.

Indskoling/mellemtrin


Fag

Historie

Teknologier

Computer, 3D-printer

Faglige emner

faglig fordybelse

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Ole Thomasen

FabLab, Silkeborg


Forløbsbeskrivelse
LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleverne arbejder med, hvordan historien om krigen i 1864 er fortalt og brugt samt begivenhedens betydning for danskernes nationale selvforståelse. Danmark mistede 2/5 af sit areal og over 1 mill. borgere - hvilken indflydelse fik det på det danske folk? - Eleverne har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historie. - Eleverne har viden om den danske juls oprindelse og kendskab til de gamle danske symboler før og efter krigen i 1864. - Eleverne bruger historiske fortællinger og scenarier, som inspiration til at skabe et personligt, moderne digitalt design. - Eleverne kan med afsæt i konkrete eksempler forklare, hvorledes rammerne for vores liv er skabt af historiske begivenheder.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne omsætter digitalt design til fysisk produkt ved hjælp af 3d modellering og 3d print

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

- Eleven arbejder med "21st century skills" i form af kommunikation og kollaboration med andre elever og skaber et personligt og kreativt udtryk.

TRIN FOR TRIN

1. Feltstudie / Historisk fortælling (30 min.) Se og hør fortællinger fra slaget ved Dybbøl. .

2. Feltstudie / Billedbrainstoming (30 min.) Eleverne finder billeder af julepynt fra tiden før og efter 1864. Billederne gemmes i en fælles billedemappe på fx. Google Drev

3. Feltstudie / Præsentation af billeder (30 min.) Eleverne præsentere de forskellige billeder for holdet og man taler om forskelle og ligeheder mellem billederne før/efter og moderne julepynt

4. Idégenerering / Historiske narrativer (90 min.) Eleverne bruger feltstudiets historiske fortællinger, til at skabe en multimodal "faktion"

5. Fabrikation / Skitse (20 min.) Eleven tegner en skitse, der inspireres af billederne fra fællesmappen og fra faktions historien

6. Fabrikation / Skitse (10 min.) Eleverne bytter design og kommer med konstruktiv kritik til forbedringer. Tegningerne byttes tilbage og eleverne får mulighed for at ændre design

7. Fabrikation / Digital design (150 min.) Eleven går i gang med at overføre skitsen til 3d model i Tinkercad

8. Fabrikation / 3d print (90 min.) Designs overføres til 3d print. Printprocessen er langsomlig, så der afsættes god tid til processen. Der arbejdes sideløbende med evaluering af proces

9. Refleksion / Evaluering (30 min.) - Eleverne forholder sig til de opstillede læringsmål. - Evalueringen foregår sideløbende med printprocessen.

10. Refleksion / Præsentation (5 min.) Det færdige julepynt hænges på træet juleaften

Noter til underviser LINKS TIL BAGGRUNDSMATERIALE: http://danmarkshistorien.dk/1864/1864-forside/ http://www.dengamleby.dk/jul/den-danske-juls-historie/ http://www.historiefaget.dk/temaer/danskerne-og-deres-land/jul/ Tilhørende Google Forms spørgsmålsark - https://docs.google.com/forms/d/14IR6gW8smutgl7YLcWeeo8lON6w223ZLKqUUkqnJZuw/viewform

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up