Vores jul

to drenge leger på gulv
Rethink
5. marts 2018
3D visualisering
Sejs X Project
5. marts 2018

Indskoling/mellemtrin


Fag

Historie

Teknologier

Computer, 3D-printer

Faglige emner

faglig fordybelse

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Ole Thomasen

FabLab, Silkeborg
Beskrivelse

Dette forløb tager udgangspunkt i historien om krigen i 1864 er fortalt og danskernes nationale selvforståelse. Danmark mistede 2/5 af sit areal og over 1 mill. borgere - hvilken indflydelse fik det på det danske folk? Eleverne har med reference til personer og hændelser, der tillægges betydning i historien og med afsæt i viden om den danske juls oprindelse og kendskab til de gamle danske symboler før og efter krigen i 1864 udarbejdet julepynt i FabLab.

Forløbsbeskrivelse


LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleverne arbejder med, hvordan historien om krigen i 1864 er fortalt og brugt samt begivenhedens betydning for danskernes nationale selvforståelse. Danmark mistede 2/5 af sit areal og over 1 mill. borgere - hvilken indflydelse fik det på det danske folk? - Eleverne har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historie. - Eleverne har viden om den danske juls oprindelse og kendskab til de gamle danske symboler før og efter krigen i 1864. - Eleverne bruger historiske fortællinger og scenarier, som inspiration til at skabe et personligt, moderne digitalt design. - Eleverne kan med afsæt i konkrete eksempler forklare, hvorledes rammerne for vores liv er skabt af historiske begivenheder.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne omsætter digitalt design til fysisk produkt ved hjælp af 3d modellering og 3d print

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

- Eleven arbejder med "21st century skills" i form af kommunikation og kollaboration med andre elever og skaber et personligt og kreativt udtryk.

TRIN FOR TRIN

1. Feltstudie / Historisk fortælling (30 min.) Se og hør fortællinger fra slaget ved Dybbøl. .

2. Feltstudie / Billedbrainstoming (30 min.) Eleverne finder billeder af julepynt fra tiden før og efter 1864. Billederne gemmes i en fælles billedemappe på fx. Google Drev

3. Feltstudie / Præsentation af billeder (30 min.) Eleverne præsentere de forskellige billeder for holdet og man taler om forskelle og ligeheder mellem billederne før/efter og moderne julepynt

4. Idégenerering / Historiske narrativer (90 min.) Eleverne bruger feltstudiets historiske fortællinger, til at skabe en multimodal "faktion"

5. Fabrikation / Skitse (20 min.) Eleven tegner en skitse, der inspireres af billederne fra fællesmappen og fra faktions historien

6. Fabrikation / Skitse (10 min.) Eleverne bytter design og kommer med konstruktiv kritik til forbedringer. Tegningerne byttes tilbage og eleverne får mulighed for at ændre design

7. Fabrikation / Digital design (150 min.) Eleven går i gang med at overføre skitsen til 3d model i Tinkercad

8. Fabrikation / 3d print (90 min.) Designs overføres til 3d print. Printprocessen er langsomlig, så der afsættes god tid til processen. Der arbejdes sideløbende med evaluering af proces

9. Refleksion / Evaluering (30 min.) - Eleverne forholder sig til de opstillede læringsmål. - Evalueringen foregår sideløbende med printprocessen.

10. Refleksion / Præsentation (5 min.) Det færdige julepynt hænges på træet juleaften

Noter til underviser LINKS TIL BAGGRUNDSMATERIALE: http://danmarkshistorien.dk/1864/1864-forside/ http://www.dengamleby.dk/jul/den-danske-juls-historie/ http://www.historiefaget.dk/temaer/danskerne-og-deres-land/jul/ Tilhørende Google Forms spørgsmålsark - https://docs.google.com/forms/d/14IR6gW8smutgl7YLcWeeo8lON6w223ZLKqUUkqnJZuw/viewform