Sejs X Project

3D visualisering af julepynt
Vores jul
5. marts 2018
papkasser med udskåret tekt. Der står on og teksten kan lyse.
Tiltskilt
5. marts 2018
3D visualisering af julepynt
Vores jul
5. marts 2018
papkasser med udskåret tekt. Der står on og teksten kan lyse.
Tiltskilt
5. marts 2018

Indskoling/mellemtrin


Fag

billedkunst, dansk, håndværk og design, it, matematik, natur/teknologi

Faglige emner

elvernes alsidige udvikling, faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab

Teknologier

3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Nicolaj Balle

Sejs Skole, Silkeborg
Beskrivelse

Projektet er et amerikansk forløb (City-X) der er oversat til dansk. Det har som formål at få eleverne til at tænke innovativt, arbejde via struktureret designproces, der inkluderer samarbejde og som sidegevinst give kendskab til 3D teknologien. En gruppe jordboere er rejst til en ny planet og eleverne skal hjælpe med at designe den første by: Sejs X.

Forløbsbeskrivelse


LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Projektet er et amerikansk forløb (City-X) der er oversat til dansk. Det har som formål at få eleverne til at tænke innovativt, arbejde via struktureret designproces, der inkluderer samarbejde og som sidegevinst give kendskab til 3D teknologien. En gruppe jordboere er rejst til en ny planet og eleverne skal hjælpe med at designe den første by: Sejs X. Designerne (eleverne) skal hver løse et problem for en planet beboer. Læringsmålene er her inddelt i fire særlige dimensioner; handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af deres liv, af samfundet og af vækst. Dansk: Undervisningen skal præges af god kommunikation og give eleverne erfaringer med at kommunikere om såvel sociale som saglige forhold. Undervisningen skal desuden give eleverne erfaring med og viden om videndeling og samarbejde på nettet.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven kan omsætte de analoge skitser til digital produktion´.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Fra idé til færdigt produkt. Eleven kan omsætte de analoge skitser til digital produktion.

TRIN FOR TRIN

1. Introduktion til forløbet Sejs X (90 min.) Eleverne introduceres til hele forløbet.

2. Designprocessen gennemgåes (90 min.) Eleverne introduceres til designprocessen og får forklaret hvad de enkelte trin i processen betyder.

3. Dilemmakort udleveres (90 min.) Eleverne får udleveret dilemmakort og gennemgår de to første trin i designprocessen: empati og definition

4. Idéfasen (90 min.) Brainstorm med respons fra andre elever. Bedste idé udvælges

5. Blueprint (90 min.) Der laves blueprint/arbejdstegning af idéen.

6. Modellering (90 min.) Første prototype laves ud fra blueprint i ler

7. 3D tegning (90 min.) Idéen tegnes på PC i 123D Design. 3D-printeren introduceres.

8. 3D print (90 min.) Idéen 3D-printes, fremlægges og evalueres.

9. Deling (90 min.) Idéen deles med verden

Noter til underviser Det kan være lidt svært at sætte en nøjagtig tidsangivelse på. Derfor har jeg sat 90 min. på hvert trin i snit. Når de forskellige prototyper skal 3D-printes, går der meget tid med det. Jo flere 3D printere man har til rådighed, jo hurtigere går det. Hvert elevprint tager ca. 3 timer.