Tiltskilt

3D visualisering
Sejs X Project
5. marts 2018
sommerfugle lavet i filt
E-tekstiler og designprocesser
5. marts 2018

Mellemtrin/udskoling


Fag

billedkunst, håndværk og design, matematik, natur/teknologi

Teknologier

Laserskærer

Faglige emner

innovation og entreprenørskab

Af Flemming Poul Giese

Eventmanager, Music Maker Media

26223071


Lars Beck Johannsen

Beder skole - Center for Læring, Aarhus
Beskrivelse

Tiltskilt er en lille kasse, der kan vendes på hovedet, sådan at en glaskugle der ligger i kassen, skaber kontakt og danner et kredsløb, der kan tænde lys. Der findes flere løsninger på de enkelte elementer i forløbet og arbejdet med Tiltskiltet lægger i høj grad op til, at eleverne tænker kreativt og arbejder selvstændigt med at finde egne måder at løse opgaverne på. Forløbet styrker elevernes mulighed for at føle sig som opfindere og ansporer også til at arbejde med at videreudvikle designet på Tiltskiltet.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Et Tiltskilt er en lille kasse, der kan vendes på hovedet, sådan at en glaskugle der ligger i kassen, skaber kontakt og danner et kredsløb, der kan tænde lys. Der findes flere løsninger på de enkelte elementer i forløbet og arbejdet med Tiltskiltet lægger i høj grad op til, at eleverne tænker kreativt og arbejder selvstændigt med at finde egne måder at løse opgaverne på. Forløbet styrker elevernes mulighed for at føle sig som opfindere og ansporer også til at arbejde med at videreudvikle designet på Tiltskiltet. Oplagte spørgsmål til det videre arbejde kan være; kan man lave en tiltswitch, der tænder i flere retninger? Kan der tændes andet end lys i Tiltskiltet? Kan man bygge Tiltskiltet af andre materialer?

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

I forløbet arbejdes der med designprocessen og en række forskellige tekniske færdigheder, blandt andet grafisk arbejde, vektorisering, elektroniske kredsløb, kendskab til diode og strømretning, lodning, samt kombination og eksperimenteren med forskellige materialer. Eleverne skal undervejs forholde sig til valg og fravalg i arbejdsprocessen, muligheder for videreudvikling af produktet og det endelige resultatets stærke og svage sider.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Mangler.

TRIN FOR TRIN

1. Design (45 min.) Eleverne designer grafikken til deres skilt. Det kan tegnes analogt og scannes efterfølgende eller tegnes digitalt.

2. Vektorisering (20 min.) I Tinkercad konverteres grafikken til en vektor grafik, som laserskæreren kan aflæse.

3. Kassen (20 min.) Kassen skæres i hånden i pap eller på laserskæreren (se eventuelt hjemmesiden makercase.com). Pap kræver konstruktion af æske (matematik).

4. Tiltswitch (60 min.) Beholder til kugle og kobberben (afisoleret installationskabel) monteres. Glaskugle omviklet med sølvpapir tilføjes.

5. Kredsløbet (45 min.) Batteriklippens ene pol loddes til LED-bånd, samt til en et-leddet ledning. Samles til sidst via klemmerække til en tiltswitch.

6. Montering (30 min.) Tiltskiltet samles. Akrylplade limes bag grafikken, holder til 9v batteri laves, kredsløbet monteres og kassen lukkes (HUSK, skal kunne åbnes igen).

7. Evaluering - Next Level (30 min.) Hvilke udfordringer mødte eleverne? Hvilke løsninger fandt de? Hvad ville de gøre anderledes? Hvordan kan Tiltskiltet gøres bedre?

Noter til underviser Der er mange trin i dette forløb og eleverne vil komme igennem de enkelte trin i forskellige tempi. Det er min erfaring, at nogle elever med fordel kan instruere deres kammerater i nogle af trinnene. Især designfasen, vektorisering, arbejdet med tiltswitchen og montagedelen er velegnet til dette. Kredsløbet og selv lodningen ville jeg så vidt muligt instruere eleverne i samlet. Bemærk at det altid kræver udluftning, hvis elever lodder.