Print Friendly, PDF & Email
Sejs X Project
5. March 2018
E-tekstiler og designprocesser
5. March 2018

Et Tiltskilt er en lille kasse, der kan vendes på hovedet, sådan at en glaskugle der ligger i kassen, skaber kontakt og danner et kredsløb, der kan tænde lys. Der findes flere løsninger på de enkelte elementer i forløbet og arbejdet med Tiltskiltet lægger i høj grad op til, at eleverne tænker kreativt og arbejder selvstændigt med at finde egne måder at løse opgaverne på. Forløbet styrker elevernes mulighed for at føle sig som opfindere og ansporer også til at arbejde med at videreudvikle designet på Tiltskiltet.

Mellemtrin/udskoling


Fag

billedkunst, håndværk og design, matematik, natur/teknologi

Teknologier

Laserskærer

Faglige emner

innovation og entreprenørskab

Af Flemming Poul Giese

Eventmanager, Music Maker Media

26223071


Lars Beck Johannsen

Beder skole - Center for Læring, Aarhus


Forløbsbeskrivelse
LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Et Tiltskilt er en lille kasse, der kan vendes på hovedet, sådan at en glaskugle der ligger i kassen, skaber kontakt og danner et kredsløb, der kan tænde lys. Der findes flere løsninger på de enkelte elementer i forløbet og arbejdet med Tiltskiltet lægger i høj grad op til, at eleverne tænker kreativt og arbejder selvstændigt med at finde egne måder at løse opgaverne på. Forløbet styrker elevernes mulighed for at føle sig som opfindere og ansporer også til at arbejde med at videreudvikle designet på Tiltskiltet. Oplagte spørgsmål til det videre arbejde kan være; kan man lave en tiltswitch, der tænder i flere retninger? Kan der tændes andet end lys i Tiltskiltet? Kan man bygge Tiltskiltet af andre materialer?

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

I forløbet arbejdes der med designprocessen og en række forskellige tekniske færdigheder, blandt andet grafisk arbejde, vektorisering, elektroniske kredsløb, kendskab til diode og strømretning, lodning, samt kombination og eksperimenteren med forskellige materialer. Eleverne skal undervejs forholde sig til valg og fravalg i arbejdsprocessen, muligheder for videreudvikling af produktet og det endelige resultatets stærke og svage sider.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Mangler.

TRIN FOR TRIN

1. Design (45 min.) Eleverne designer grafikken til deres skilt. Det kan tegnes analogt og scannes efterfølgende eller tegnes digitalt.

2. Vektorisering (20 min.) I Tinkercad konverteres grafikken til en vektor grafik, som laserskæreren kan aflæse.

3. Kassen (20 min.) Kassen skæres i hånden i pap eller på laserskæreren (se eventuelt hjemmesiden makercase.com). Pap kræver konstruktion af æske (matematik).

4. Tiltswitch (60 min.) Beholder til kugle og kobberben (afisoleret installationskabel) monteres. Glaskugle omviklet med sølvpapir tilføjes.

5. Kredsløbet (45 min.) Batteriklippens ene pol loddes til LED-bånd, samt til en et-leddet ledning. Samles til sidst via klemmerække til en tiltswitch.

6. Montering (30 min.) Tiltskiltet samles. Akrylplade limes bag grafikken, holder til 9v batteri laves, kredsløbet monteres og kassen lukkes (HUSK, skal kunne åbnes igen).

7. Evaluering - Next Level (30 min.) Hvilke udfordringer mødte eleverne? Hvilke løsninger fandt de? Hvad ville de gøre anderledes? Hvordan kan Tiltskiltet gøres bedre?

Noter til underviser Der er mange trin i dette forløb og eleverne vil komme igennem de enkelte trin i forskellige tempi. Det er min erfaring, at nogle elever med fordel kan instruere deres kammerater i nogle af trinnene. Især designfasen, vektorisering, arbejdet med tiltswitchen og montagedelen er velegnet til dette. Kredsløbet og selv lodningen ville jeg så vidt muligt instruere eleverne i samlet. Bemærk at det altid kræver udluftning, hvis elever lodder.

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up