Skilte til skolen

Chatboks
Chatbots i fremmedsprogsundervisningen
4. juli 2022
teenagelife
Teenagelife – Our social dream media
4. juli 2022

7.-9. klasse


Fag

Linjefag: Future Innovator

Faglige emner

Præsentation med fokus på salg, Udvælgelse af teknologi

Teknologier

3D-modellering, TinkerCad, ScanNcut, Inkscape, 3D-printer, Computer, Laser-skærer, Vinyl-skærer

Af Anders Schultz
Beskrivelse

Dette er et forløb, hvor eleverne med linjefaget Future Innovators arbejder med at designe og udvikle prototyper af nye skilte til skolen. Til slut skal eleverne sælge deres idé/koncept til ledelsen på skolen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

 • Hvad handler forløbet om?
  • Det handler om at designe og producere nye skilte til skolen, fx oversigter over klasselokaler, vejvisere for forældre, vareindleveringsforklaringer.
 • Hvilke fag og klassetrin retter det sig mod?
  • Det er tænkt som et projekt for udskolingen, og kunne køres i valgfaget håndværk og design, men jeg har kørt det i Linjefaget: Future Innovators.

 • Hvorfor er forløbet relevant?
  • Ledelsen havde skrevet ud om der var nogen der havde forslag og idéer til at forbedre skiltene på skolen, fordi især forældre nogle gange havde svært ved at finde rundt på skolen.
  • Designprocessen giver eleverne mange muligheder for at gå i forskellige retninger, blandt andet omkring materialevalg og design, da et relevant skilt kan have mange forskellige udtryk.
  • Det overordnede mål for forløbet er at give eleverne kendskab til et længere designforløb, med mange iterationer af deres idé og samarbejde med ledelsen(kunden). Som især styrker deres teknologiske kompetencer indenfor digital design og designprocessor.

 • Hvordan er forløbet opbygget?
  • Det er opbygget som et 3-delt forløb.
  • Den første del er et designforløb og produktion af prototyper/Mockups
  • Den anden del har fokus på at sælge deres idéer til ledelsen, som forhåbentligt udvælger nogle af elevernes idéer, der skal produceres og bruges på skolen.
  • Den tredje del handler om at producere et endeligt produkt og kvalitetskontrol.

 • Hvor lang tid varer forløbet?
  • Den første del af forløbet er planlagt til cirka 6 lektioner
  • Den anden del af forløbet er planlagt til cirka 2 lektioner
  • Den tredje del af forløbet er planlagt til cirka 6 lektioner

Reelt endte det med at tage meget længere tid, på grund af diverse afbrydelser og vurderinger af hvilke materialer vi vil bruge til de endelige produkter.

FØRSTE OMGANG AF DESIGNPROCESSEN

 • Arbejdet mod deres første prototype blev guide af designprocesmodellen.
 • Feltstudiet gik ud på at undersøge skilte på skolen og andre skilte de møder i deres hverdag. Eleverne blev sendt i små grupper rundt på skolen for at gøre sig nogle notater og tanker. Hvad skal der til for at opfylde de krav til egenskaber som skiltene skal have (se ppt 1 for krav).
 • Idégenerering kan ses på billederne der viser deres første tanker. De skulle idégenerere ud fra, sted, materialer og udseende.
 • Fabrikationen førte videre til de første mockups og prototyper af deres idéer, hvor de testede materialer og størrelser. De prøvede af med pap, MDF-plader, papir og folie for at kunne tage et kvalificeret valg omkring hvilke materialer de ville arbejde videre med.
 • Argumentationen skete ved samtale med læreren og i små grupper.
 • Refleksionen blev brugt til at guide eleverne mod løsninger der ville kunne lade sig gøre.

ANDEN OMGANG AF DESIGNPROCESSEN

 • Se ppt 2 skilte rundt om i verdenen, 1. benspænd
 • Feltstudiet gik ud på at reflektere over de skilte man finder rundt omkring i verdenen, og hvilke formål de opfylder. (se ppt 2 for billeder eleverne reflekterede på)
 • Idégenerering var primært at holde deres idé op imod skilte ude i verdenen, hvor var der ting de kunne bruge i deres løsning.
 • Fabrikationen i denne omgang var at forbedre eller få lavet prototyper der var tættere på det de i sidste ende vil foreslå til ledelsen i forhold til materialer og størrelse.
 • Argumentationen skete ved et super kort oplæg om deres idé til resten af holdet
 • Refleksionen skete ved at de andre elever kom med udtalelsen ”Har I overvejet...?” uden at de måtte sige noget tilbage. Hvis de fik mange spørgsmål omkring det de havde overvejet, var deres argumentation måske ikke stærk nok, og ellers kunne de måske få nye idéer til den videre proces.

TREDJE OMGANG AF DESIGNPROCESSEN

 • Se ppt 3 skilte, hvordan sælger jeg min idé, 2. Benspænd
 • De skulle til sidst prøve at inkorporere skolens logo i deres design, enten med farver eller direkte, som det 2. benspænd til opgaven. De fulgte løst designprocesmodellen, hvor deres primære fokus var at have rigtig godt styr på deres argumentation, for at overbevise ledelsen om deres idéer.

PRODUKTIONEN AD DE ENDELIGE PRODUKTER

 • Efter elevernes fremvisning og salgstaler til ledelsen, valgte ledelsen ud hvad de gerne ville have produceret til skolen.
 • Eleverne skulle nu i gang med at samle idéer og homogenisere holdets idéer, så det der bliver produceret, ligner hinanden.
  • Hvilke materialer vil de bruge?
  • Hvad er skrifttypen?
  • Hvilke farver skal de bruge?
  • Hvordan får vi tingene til at fremstå ”professionelt”?
 • Der fremstilles en oversigt med de fælles kriterier der skal være for skiltene, og hvilke materialer vi bruger.
 • Eleverne skal have lavet en arbejdstegning med mål, så andre ville kunne fremstille en kopi af deres skilt om 4 år, hvis det skulle blive nødvendigt.

(Overordnet) materialer

 • MDF-plader
 • Plexiglas
 • Papir
 • Pap
 • Folie
 • Diverse redskaber, som sakse, blyanter, tuscher osv.

Tidsplan

 • Jeg gjorde mig overvejelser inden projektets begyndelse om, hvis ledelsen ville have produceret nogle af idéerne, så skulle der bruges den tid der var nødvendigt for at kunne lave noget der kunne holde i mange år. Derfor har jeg ikke udarbejdet en decideret tidsplan til projektet, da jeg har vurderet fra gang til gang, hvor langt de var med en opgave, før jeg kom med benspænd og nudgede dem videre i processen, men se mine tanker omkring forløbets længde tidligere i beskrivelsen.
 • Ledelsen kom med en oversigt omkring hvad de gerne vil have af idéerne.
  • Se ppt 4 konkretisering af ideer
 • Jeg forsøgte at guide eleverne videre i processen mod det mål, det skulle kunne fremstilles af andre i fremtiden. Herunder har jeg lagt billeder ind af processen.

AFRUNDING

Der er nogen skiltene der er blevet færdige, som man kan se på de sidste billeder, hvor de andre er sat på pause på nuværende tidspunkt. Det overordnede arbejde med projektet har været godt, men kan med fordel køres mere struktureret. At starte projektet med en bestemt type skilt, fx eventstandere, (for hvad) der skal arbejdes hen imod, kan give mere tid til fordybelse og færre grå hår, når man prøver at jonglere elevernes mange idéer der går i mange forskellige retninger.

Hvis man lige har fået en laserskærer eller kan komme forbi et sted der har en, kan dette være et forløb der kan introducere eleverne til brugen af laserskæren, ved fx at fokusere på eventstandere til skolen, som kan skæres og graveres på laserskæren.

Eleverne har igennem forløbet oplevet op- og nedture i deres arbejde. Det har til tider været meget hårdt for dem at blive ved med at iterere deres idéer. De skulle ofte gøre deres idé mere simpel og konkret. Det stiller større krav til eleverne og derved også større krav til læreren da de bliver mindre sikre i deres arbejde og gerne vil have tjekket op på om de er på rette spor.

Eleverne har fået stiftet bekendtskab med mange forskellige teknologier og kompetencer, såsom at være igennem designprocesmodellen flere gange, og de har styrket deres kompetencer for digital design og designprocessor og teknologisk handleevne indenfor emnet teknologiforståelse, også selvom de ikke kom helt i mål, i denne omgang, med deres skilt.


De første tanker
Afprøvning af materialer og størrelser

De sidste udgaver af prototyper der blev præsenteres for ledelsen.
Et par grupper gik mere efter udtryk og idé end færdig prototype.

Efter ledelsen havde valgt ud hvad de gerne vil have. Gik vi i gang med at arbejde videre med skiltene så de kunne produceres på en nem måde og andre vil kunne redigere og tilrette på de forskellige designs i fremtiden, så alt skulle kunne deles og være digitalt. Det lykkedes at få færdigfremstillet eventskilte og oversigtskilte, der kan ses på billederne herunder, mens at loftskilte og magnetiske skilte havde flere problemer som vi løb tør for tid til at løse på nuværende tidspunkt.