Styr på cyklerne

Collage med 3D møbler designet i 3D program
Det perfekte skolemøbel
25. august 2021
Elever samarbejder om at lave et skilt i vinyl. De har arbejdstegninger og skriveredskaber på bordet. De arbejder tæt og koncentreret
Vi skilter med det
25. august 2021

5.-10. klasse


Fag

Teknologiforståelse, Billedkunst, Håndværk og design

Faglige emner

Design og designprocesser, digitale teknologier, materialelære, fabrikation

Teknologier

Laserskærer, Lightburn, vinylskærer, Inkscape

Af Kim Henrik Skaanning-Pedersen
Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne med at skabe orden og systematik i cykelskuret. Cyklerne, cykelhjelme, nøglerne til cyklerne, og cykelparkeringen skulle alle have numre.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Til underviseren
Dette forløb tager udgangspunkt i at skabe orden og systematik i materielle ting. Det er afprøvet med en specialklasse med 5 elever. Vi brugte 8 lektioner, men kunne havde brugt 12 lektioner, hvis vi havde fordybet os mere i de enkelte faser i designmodellen.

Der blev arbejdet individuelt, da flere elever havde svært ved gruppearbejdet. Resultater af de enkelte elevers arbejde blev hurtigt delt i det lille plenum. Underviserens rolle var vejleder, inspirator, og tovholder. Undervisningen startede med at eleverne lærte at bruge de forskellige teknologier (Vinylskærer, og laserskærer) og computerprogrammer (Inkscape og Lightburn), så de blev bekendt med hvilke materialer og muligheder, der kunne bruges når hovedopgaven skulle løses.

Teknologier og materialer til rådighed: Vinylskærer og laserskærer.

Målsætning
Eleverne bliver øvet i at arbejde ud fra designmodellen. De opøver færdigheder i vinylskærer og laserskæreren. designprocesmodellen. De opøver færdigheder i en eller flere af følgende teknologier; 3D-modellering, 3D-print, Laserskæreren, Vinylskæreren.

DESIGNOPGAVE

Opgaven blev præsenteret i cykelskuret, hvor der skulle skabes orden i cyklernes placering, cykelhjelme, og cykelnøgler, så eleverne kunne se opgavens udfordringer “in real life”. Det blev forklaret at “Når der er mange forskellige elever, der låner cyklerne, så er der brug for et system, som er nemt at forstå”.

Vi tog en fælles samtale med eleverne om, hvad det krævede for at få sat cyklerne i system, og hvilke udfordringer der er, når der er mange brugere af cyklerne. Eleverne foreslog, at man kunne sætte tal på cykelplads, cykel, cykelhjelm og cykelnøgler, så hver cykelplads, cykel, cykelhjelm og cykelnøgler havde et tal.

FELTSTUDIER

Feltstudie af tal
Vi valgte at gå en tur gennem byen, så eleverne kunne få en fornemmelse af, hvordan tal til cyklerne kunne se ud. Eleverne tog billeder af de forskellige tal, de fandt brugbare. Efter turen undersøgte eleverne via nettet, hvordan tal også kunne se ud.

Feltstudie af materialer
Ved en “materiale-præsentation" undersøgte eleverne forskellige typer materialer. F.eks folier med forskellig farve, trætyper (Birkekrydsfiner, MDF osv) og plastik med forskellig farve.

IDÉGENERERING

Individuelt lavede eleverne post-its med deres ideer. Eleverne både tegnede og skrev deres ideer og design.

Præsentation af idéer
På skift præsenterede eleverne deres ideer og design. Post-it med ideer design blev derefter sat på tavlen.

Udvælgelse af ideer
Eleverne udvalgte derefter det design, de vil gå videre med.

FABRIKATION

Eleverne lavede deres taldesign i Inkscape og producerede deres tal i folie, plast og træ.

ARGUMENTATION

Hver elev lavede en pitch i plenum om deres produkt. I pitchen skulle de prøve at komme ind på en beskrivelse af deres design.

  • Hvorfor de valgte netop det design.
  • Hvorfor de har valgt netop de materialer.
  • Hvorfor de har fravalgt andre.

REFLEKSION

Efter eleven havde lavet sit pitch, svarer de på spørgsmål fra de andre elever. Derudover svarede de også på følgende:

  • Hvis du skulle lave den samme opgave igen, hvad ville du så gøre anderledes?
  • Hvordan kunne du forbedre dit produkt?

 

AFRUNDING

Der kunne have været lavet øvelser med fokus på at forbedre elevernes evne i gruppearbejdet inden de gik i gang med hovedopgaven. Dette ville måske have ført til, at nogle elever havde søgt mere støtte og inspiration ved andre elever.


Links

Program

Inkscape