Det perfekte skolemøbel

Screendump af iphonetelefon. Kornmarker og ikoner til sociale medier.
Digitale fodspor – sikkerhed på nettet
24. august 2021
Cykler hænger på rad og række i cykelskur
Styr på cyklerne
25. august 2021

5.- 6. klasse


Fag

Natur/teknologi, billedkunst og historie

Faglige emner

Historisk, design

Teknologier

Tinkercad, 3D-print

Af Anita R. Madsen
Beskrivelse

Skolemøbler bliver brugt over hele verden, men hvordan vil de se ud, hvis det er børn, der designer dem? I dette forløb gennemløber en 5. klasse en designproces, hvor de undersøger, udtænker, skitserer og konstruerer et digitalt design af et skolemøbel ved hjælp af plancher, håndtegning, programmet Tinkercad og 3D-printere.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Skolemøbler bliver brugt dag ind og dag ud over hele verden, men hvordan vil de se ud, hvis det er børn der designer dem?

Gennem et feltstudie af hvordan skolemøbler før og op til nu har set ud, reflekterer eleverne over, hvordan fremtidens skolemøbler skal se ud, hvis de skulle bestemme.

Der indgår både ’klippe-klistre-aktiviteter’ og 3D-tegning i programmet Tinkercad i forløbet.

MATERIALER

 • Papir
 • Blyant
 • Device fx chromebook
 • 3D-printer
 • Internettet

DESIGNOPGAVE

Hvordan ser det perfekte skolemøbel ud, når I er designerne?

Find ud af det ved hjælp af designprocesmodellen.

FELTSTUDIER

 • Find billeder på nettet eller i bøger af skolemøbler gennem tiden.
 • Lav en collage med billederne på en af to måder:
 • Print billeder, klip og lim op på et stykke A3-papir
 • Lav en digital collage i fx. Google Docs (Husk at lave tekstombrydning)

Vejledning til collagearbejde: Tryk her 

Eleverne reflekterer over hvilke møbler, der er gode at arbejde ved og sidde på i skolen.

Tidsforbrug 2-3 lektioner

IDÉGENERERING

Hvordan synes du det perfekte skolemøbel i det 21. århundrede skal se ud? Tegn tre forskellige ideer/design af et skolemøbel

Du skal bruge:

 • Hvidt eller ternet papir
 • Blyant
 • viskelæder

Tidsforbrug: Ca. 30 minutter.

FABRIKATION

Vælg din bedste ide! Tegn din idé i programmet Tinkercad - brug dit unilogin.

Design, så du til sidst kan printe den på skolens 3D-printer.

 • Start med at giv dit arbejde et navn fx Anitas møbel
 • Sørg for at designet er stærkt og ikke har for tynde dele

 Tidsforbrug: Ca. 2-3 lektioner

ARGUMENTATION

Præsenter jeres forslag til fremtidens skolemøbel for klassen.

Lav en lille præsentation fx i google slides, hvor dette er med:

 • Beskriv møblet og den proces du/I har været igennem.
 • Hvordan kom du /I frem til netop den løsning?
 • Forklare hvor og hvornår møblet kan bruges i skolen. Hvor passer møblet bedst henne? I klassen eller på gangarealer eller? Hvilke funktioner er indtænkt osv.?
 • Hvilke redskaber, teknikker, metoder og teknologier har I/du brugt i processen?
 • Hvilke erfaringer har du/I fået, og hvordan kan de bruges i fremtidige processer?

REFLEKSION

Eleverne gennemtænker og funderer over deres arbejde igennem hele forløbet.

Hvilke tanker har du (haft) under arbejdet? At reflektere er det samme som at tænke over, at overveje, at fundere.

Så når du reflekterer over forløbet med det perfekte skolemøbel, gennemtænker du eller funderer du over dit arbejde. Du prøver at finde begrundelser, betydninger og måske løsninger.

Brug disse pins i din/jeres reflektion:

 • Hvad er gået godt i arbejdet?
 • Hvad vil du gerne have gjort anderledes?
 • Kunne du have hentet mere inspiration i dit feltstudie til din idé?
 • Hvordan er arbejdet gået med dem, du evt. har arbejdet sammen med? Bidrog I lige meget?
 • ?

AFRUNDING

Hvis man fx bruger Google Classroom, er det en fordel at lave en mappe, hvor eleverne kan aflevere og linke til deres arbejde i Tinkercad. Især hvis det er læreren der skal slice og sætte printet over. Pointér overfor eleverne, at de skal give deres design et navn, hvori deres eget navn indgår.

Som alternativ til at 3D-printe fysiske objekter, kan man overveje at lade eleverne se deres design i Cospaces, som er et 3D-program, der findes på Skoletube.