Vejviser design

knagerækker
Hængere og holdere
20. juni 2019
storm p med pibe, siddende ved sin radio og bogreol. Godt tilpas i lænestol.
Storm P. opfindelser
28. juni 2019

6. klasse


Fag

Dansk, natur/teknologi

Teknologier

Vektorisering i inkscape, vinylskærer, greatcut

Faglige emner

Projektarbejde, interview, indretning, design

Af Cecilie Luxhøj Johansen


Beskrivelse

Som en introduktion til designcirklen arbejdede eleverne i en kobling af fagene natur/teknologi og dansk med designopgaven "find rundt"/"vejviser design".

Forløbsbeskrivelse


Vejviser design

Som en introduktion til designcirklen arbejdede eleverne i en kobling af fagene natur/teknologi og dansk med designopgaven “find rundt”/”vejviser design”. Skolen er svær at finde rundt på og der er ingen tydelig skiltning, der kan guide interne og eksterne folk rundt. Skolen er stor og har flere indgange, så ofte kommer besøgende for sent til møder.

Undervisningen foregik til en start i natur/teknologi undervisningen for fire elever, som introduktion til designcirklen. Eleverne blev præsenteret for designopgaven og gik samlet ud på skolen for at finde vej på skolen. Eleverne spurgte om vej til både børn og voksne de mødte på gangene, som sendte dem i vidt forskellige retninger – problemstillingen blev virkelig bekræftet og eleverne blev motiveret for projektet.


Designcirklen

  • Designopgave: Skolen er svær at finde rundt på og der er ingen tydelig skiltning. Væggene er lavet af forskelligt materiale, hvor det er svært at hænge skilte på. I skal designe en løsning, hvor I tager højde for målgruppe, placering, materiale og design. Løsningen skal være langtidsholdbar og kunne udvides efterfølgende ved behov.
  • feltstudier: Forbered og lav et interview af skolens ledelse om lokalernes benævnelse og hvilke afdelinger/lokaler der skal vises vej til. Undersøg skolens opbygning ud fra plantegninger og oversigtskort. Diskuter forskellige løsninger på andre skoler eller institutioner.
  • idégenerering: Skitser forskellige løsninger og lav udvikl forskellige prototyper
  • fabrikation: Udvælg et design og brug relevante teknologier i fabrikationen af produktet. Produktet placeres udvalget steder på skolen.
  • argumentation og refleksion: Hvordan kan processen forbedres?

Citater