Print Friendly, PDF & Email
Hængere og holdere
20. June 2019
Storm P. opfindelser
28. June 2019

Som en introduktion til designcirklen arbejdede eleverne i en kobling af fagene natur/teknologi og dansk med designopgaven "find rundt"/"vejviser design".

6. klasse


Fag

Dansk, natur/teknologi

Teknologier

Vektorisering i inkscape, vinylskærer, greatcut

Faglige emner

Projektarbejde, interview, indretning, design

Af Cecilie Luxhøj Johansen 
 
 

ForløbsbeskrivelseVejviser design

Som en introduktion til designcirklen arbejdede eleverne i en kobling af fagene natur/teknologi og dansk med designopgaven “find rundt”/”vejviser design”. Skolen er svær at finde rundt på og der er ingen tydelig skiltning, der kan guide interne og eksterne folk rundt. Skolen er stor og har flere indgange, så ofte kommer besøgende for sent til møder.

Undervisningen foregik til en start i natur/teknologi undervisningen for fire elever, som introduktion til designcirklen. Eleverne blev præsenteret for designopgaven og gik samlet ud på skolen for at finde vej på skolen. Eleverne spurgte om vej til både børn og voksne de mødte på gangene, som sendte dem i vidt forskellige retninger – problemstillingen blev virkelig bekræftet og eleverne blev motiveret for projektet.


Designcirklen

  • Designopgave: Skolen er svær at finde rundt på og der er ingen tydelig skiltning. Væggene er lavet af forskelligt materiale, hvor det er svært at hænge skilte på. I skal designe en løsning, hvor I tager højde for målgruppe, placering, materiale og design. Løsningen skal være langtidsholdbar og kunne udvides efterfølgende ved behov.
  • feltstudier: Forbered og lav et interview af skolens ledelse om lokalernes benævnelse og hvilke afdelinger/lokaler der skal vises vej til. Undersøg skolens opbygning ud fra plantegninger og oversigtskort. Diskuter forskellige løsninger på andre skoler eller institutioner.
  • idégenerering: Skitser forskellige løsninger og lav udvikl forskellige prototyper
  • fabrikation: Udvælg et design og brug relevante teknologier i fabrikationen af produktet. Produktet placeres udvalget steder på skolen.
  • argumentation og refleksion: Hvordan kan processen forbedres?

Klik på billedet for større visning

CitaterLink

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du som minimum vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up