Verdensmålene i billedkunst

Teknologisk udtrykskraft
7. juli 2022
Lav et pong spil i Scratch
7. juli 2022

Valgfag udskoling


Fag

Billedkunst

Faglige emner

Verdensmålene, skulpturer, billeder

Teknologier

Tinkercad, 3D-printer

Af Tine Holm Rejnhold
Beskrivelse

Eleverne skal gennem dette forløb være med til at skabe øget fokus og nysgerrighed omkring verdensmålene. Det gør de gennem arbejdet med skulpturer og billeder.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Vi kan snakke om og fortælle om verdensmålene. Men kan vi vække nysgerrigheden, lægge op til debat og øge fokus på verdensmålene på andre måder også?

I dette forløb, der tager udgangspunkt i valgfaget billedkunst, vil vi have fokus på at visualisere verdensmålene. Både i 2D og 3D.

DESIGNOPGAVE

I skal være med til, gennem arbejdet med skulpturer og billeder, at skabe nysgerrighed og sætte fokus på verdensmålene.

Hvordan kan vi gennem billeder og skulpturer sætte fokus på verdensmålene?

FELTSTUDIER

 • Hvad er en skulptur?
 • Hvad kan jeg selv gøre for at blive klogere på mit udvalgte verdensmål?
  • Interviewe elever fra forskellige årgange. Hvad kender de generelt til verdensmålene og hvad synes de er vigtigt i forhold til det specifikt udvalgte verdensmål?
  • Interviewe borgere i nærmiljøet/familie
  • Kontakte en der arbejder med netop det udvalgte verdensmål

IDÉGENERERING

 • Fælles Brainstorm. Der startes med at tænke idéer til eget udvalgte verdensmål. Efterfølgende ser eleverne på de andres udvalgte verdensmål og skriver idéer til dem. Idéerne skrives på post'its og samles på et opslag for hvert verdensmål.
 • Lav en skitse af både din skulptur og dit billede.

FABRIKATION

 • Skulpturen skal designes i tinkercad og printes på 3D-printer. Som en intro/opfriskning i brugen af Tinkercad og 3D-printeren laves et lille skilt med navn, som kan stå op. Der er fokus på makkeroplæring.
 • Der må frit vælges, hvordan billedet skal laves - digitalt, collage, male, tegne…m.m. Det er dog et krav, at skulpturen skal være en del af billedet.
 • Det endelige mål er at skabe øget opmærksomhed på verdensmålene. Øget opmærksomhed hos dig gennem arbejdet med produktet. Øget opmærksomhed hos de øvrige elever på skolen og det omkringliggende samfund skabes gennem to udstillinger.
  • En udstilling på skolen, hvor skulpturen og billedet er udstillet som en helhed, og hvor der i tilknytning til udstillingen er “opgave-ark”, hvor andre skal prøve at knytte de rigtige verdensmål til den rigtige skulptur/billede.
  • En udstilling på det offentlige bibliotek eller lignende, hvor skulpturen/billedet udstilles sammen med en QR-kode, der viser hvilket verdensmål skulpturen/billedet tager udgangspunkt i. På den måde er det muligt selv at komme med et bud på, hvilket verdensmål der er taget udgangspunkt i. (På skolen har eleverne har ikke mobiltelefoner i løbet af dagen, derfor har vi tænkt i en anden løsning end QR-koder her.)
 • Hvis der er ting, der ikke fungerer undervejs, noteres dette og hvordan det blev løst. Det kan understøtte argumentationen.

ARGUMENTATION

 • Hvorfor har du valgt netop det verdensmål? Og hvorfor har du valgt at visualisere det på netop denne måde?
 • Var der noget i dine feltstudier, der påvirkede dine valg?
 • Var der noget undervejs, der gjorde at du ændrede nogle valg?

REFLEKSION

 • Vil du kunne bruge Tinkercad og 3D-print i andre sammenhænge?
 • Hvad tænker du sender det klareste budskab i dit produkt?
 • Hvad oplever de andre elever, der sender det klareste budskab på hinandens produkter?

 

AFRUNDING

Det viste sig at være en god idé, at nogle elever startede med deres billede og andre med skulpturen. Dels da der hurtigt blev kø ved 3D-printeren, men også da der var flere der havde brug for hjælp til Tinkercad. Det gav læreren lidt bedre tid til at hjælpe samt bedre mulighed for at makker-oplæring, at de arbejdede med tingene på forskellige tidspunkter.


Feltstudier og idégenerering
Fabrikation
Færdigt produkt