Teknologisk udtrykskraft

Statement
Fremtidsscenarier – wicked problems!
7. juli 2022
Verdensmålene i billedkunst
7. juli 2022

Teknologisk udtrykskraft - Miljøbeskrivelser i Ternet Ninja

6. klasse


Fag

Dansk og billedkunst

Faglige emner

Æstetiske lærerprocesser i litteraturarbejde

Teknologier

ScanNcut

Af Signe Jensen
Beskrivelse

Skal vi forstå teknologien skal vi selv lege, forstå og skabe med teknologien... At kunne forstå og anvende teknologien på samme måde som læsning og skrivning (Podcast, Digital myndiggørelse)

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb er et tværfagligt undervisningsforløb mellem dansk, billedkunst og teknologiforståelse.

Forløbet henvender sig til lærere og pionerer, der er interesseret i ScanNCut som teknologi i litteraturundervisning.

Forløbet henvender sig også til personer der er interesseret i et muligt bud på, hvordan teknologier kan anvendes i et humanistisk og dannelsesorienteret perspektiv.

Forløbet er udført som et Co-teachingsforløb mellem pioneren og en lærer. Læreren bidrog med danskfagligt og æstetisk viden. Pioneren bidrog med teknologisk viden.

Forløbet er gennemført på en skole, som ikke har et FabLab, derfor blev klasselokale og håndværk- og designlokalet anvendt.

Eleverne var under forløbet inddelt i arbejdsgrupper, der fungerede som et praksisfællesskab.

Forløbet ligger i forlængelse af elevernes romanlæsning af ”Ternet Ninja 1” og er anslået til ca. 20 lektioner.

 

Teknologier i analyse- og fortolkningsprocesser

I forløbet blev der både anvendt analoge og digitale teknologier. Under feltstudiet skrev eleverne log-bøger på deres PC. Under feltstudiet og i de skabende processer blev elevernes håndtegnede skitser anvendt.

Med brug af det digitale værktøj Canvas Workspace kunne eleverne hente forskellige elementer til deres miljøbeskrivelse ved at anvende eksisterende figurer og motiver fra google.

Med ScanNcut som teknologi kunne eleverne få udskåret deres motiver med en præcision, der naturligt medførte en stolthed over eget produkt.

Anvendelse af de ovenstående teknologier skulle understøtte elevernes analyse- og fortolkningsarbejde ved, at der i forløbet bliver stillet digitale værktøjer til rådighed for eleverne, så de får en mulighed for at udtrykke og meddele sig i flere repræsentationsformer end kun skriftsprog og håndtegning (om digital dannelse, Jeppe Bundsgaard).

I dette forløb er analyse- og fortolkningsprocesser eksemplificeret ved miljøbeskrivelser, hvor den ovenstående anvendelse af teknologier skal aktivere og styrke elevernes indre billeder i forbindelse med læsning af romanen.

Der er fokus på, at eleverne kan formidle romanens miljøer og stemninger til deres omverden, og der er fokus på, hvordan eleverne anvender motiver, ikoner, farver og naturlige lysforhold i forhold til at skabe disse stemninger. 

Elevernes fortolknings- og perspektiveringsprocesser bliver aktiveret og styrket ved, at eleverne får ”karakteren” Ternet Ninja med hjem til deres nærmiljø. Figuren er laser-cuttet af læreren.

 

Teknologiske kompetencer og teknologiens udtrykskraft som potentiale

Formålet med forløbet er, at eleverne opnår faglige kompetencer til at forstå digitale muligheder … med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i samfundet. (Fagbeskrivelse: Teknologiforståelse som et selvstændigt fag, stk.3).

Forløbet eksperimenterer med det potentiale der ligger i materialer og teknologier: At den er med til at ændre, forme og definere den måde, som vi opfatter verden omkring os på.

Det vil sige, at eleverne i de kreative og skabende processer, får stillet et nye ressourcer til rådighed.  Det er både fysiske materialer vinyl og digitale ressourcer (f.eks. figurer, motiver i SVG-format) til rådighed. Dette nye materiale kan fremme nye og andre måder, hvorpå eleverne kan forme og definere den litterære verden. Helt konkret skal eleverne træffe kvalificerede valg og fravalg, når de sammensætter figurer i canvas workspace eller når eleverne skal udvælge det rette udtryk blandt de mange motiver, der kommer frem på deres google-søgninger. Og eleverne kan med vinylskæren få skåret helt præcise gengivelser af deres indre billeder.

Det er hensigten at denne form for materialitet kan hjælpe eleverne i deres meningsskabende processer. 

Med Klafkis dannelsestænkning kan man sige, at materialer, digitale værktøjer og teknologi åbner op for verden på en anden måde – og at eleven ved at arbejde med disse ressource får mulighed for at åbne sig på en anden måde.

Designprocesmodellen og designopgaven

Forløbet er tilrettelagt, gennemført og evalueret med afsæt i designprocesmodellen med faserne: Udforskning, skabelse og iscenesættelse.

Designopgaven lød:

Omsæt en miljøbeskrivelse fra Ternet Ninja til et æstetisk udtryk af en stemning: 

 • Forhold dig undervejs til, hvordan Ternet Ninja ville indgå i din hverdag.  
 • Produkterne skal udstilles i et vindue, og du skal kommunikere så omverdenen (de andre elever, forældre mm.) kan forstå dit udtryk. 

Målsætninger

 • At elever gennem digitale produktioner/æstetiske udtryksmidler kan omsætte miljøbeskrivelser fra en bog til et visuelt udtryk. 
 • At eleven har viden om udvalgte digitale teknologier og deres egenskaber. I forløbet blev vinylskæren udvalgt som digital teknologi.
 • For vejledninger til eleverne i brug af vinylskæren se PDF filen ”Vejledning- sådan kommer du i gang med Canwas Workspace og vinylskæren”.

Kriterier undervejs

 • At eleven eksperimenterer med anvendelse af ikoniske udtryk i opbygningen af et miljø.
 • At eleven eksperimenterer med anvendelser af lysflader. 
 • At eleven anvender forgrund, mellemgrund og baggrund. Herunder eksperimenter med størrelsen på figurerne.  

Der er i forløbet fokus på digitalt design, designprocesser og elevers digitale handleevne i skabende processer.   

Herunder at:

 • Elever i udforskningsfasen kan anvende idegenereringsteknikker til at udvikle og udtrykke ideer. 
 • Elever i skabelsesfasen med digitale teknologier kan fremstille et produkt, der passer til genre og situationen.  

Herunder at lærer og elever sammen er nysgerrige og undersøgende i forhold til teknologier og materialernes muligheder og begrænsninger som visuelle udtryksmidler. Eleven i iscenesættelsen kan argumentere for egne designvalg og -fravalg og samtale om egen designproces i forhold til forløbets opstillede mål. 

For yderligere beskrivelse af undervisningsforløbet se pdf-filen ”Forløbsbeskrivelse Ternet Ninja”.

Undersøgelser og eksperimenter undervejs

Jeg vil i det følgende komme med nedslag i elevernes undersøgelser og eksperimenter.

Et eksempel på elevernes læse-log var, at de skulle beskrive kantinen. Formålet var, at fremme elevernes indre billeddannelser.

Her fik de hjælpespørgsmålene: Hvem er i kantinen? Hvilke møbler? hvilket mad? Hvilke lugte?

Efter læsning af romanen fik eleverne til opgave i skitseform at eksperimentere med, hvilke elementer, der skulle indgå i miljøbeskrivelsen. Dette eksperiment tog afsæt i elevernes litterære undersøger i deres læse-log.

Senere blev der eksperimenteret med farver, lysflader og lag (akryl).

I den sidste fase i elevernes arbejde blev der eksperiment med miljøbeskrivelser mod vindueslyset.

For yderligere beskrivelser se pdf-filen ”Forløbsbeskrivelse Ternet Ninja”.  

Refleksionsopgave

Eleverne får i starten af forløbet udleveret en Ternet Ninja skåret i akryl. Dette er en konkret ting, der har til hensigt at forbinde de abstrakte budskaber fra Ternet Ninja til elevernes dagligdag.

Eleverne fik i starten af forløbet stillet spørgsmålene: 

 • Hvilket ønske ville du gerne have opfyldt i dit liv, hvis du fik besøg af Ternet Ninja?
 • Hvad ville Ternet Ninja sige?
 • Hvad ville Ternet Ninja gøre?

For yderligere beskrivelse se pdf-filen ”Forløbsbeskrivelse Ternet Ninja”.