Rød tråd i FabLab-indsatsen på Hældagerskolen

Elever er ved at samle et hus af dele, som er skåret ud på laserskærer
Teknologiforståelse på UngdomsCenter Vejle
27. september 2021
”blank”
FabLab får 2,2 mio. kr. til klimaundervisning for skoleelever
25. november 2021

Hældagerskolen har fokus på at inddrage deres Fablab, hvor det giver mening i undervisningen og elevernes læring. "Vi har en rød tråd for at sikre, at vi har mulighed for at planlægge Fablab-teknologier ind i undervisningen, og samtidigt inddrage elementer fra Teknologiforståelse, som vi gerne vil være rustet til, når det bliver en fast del af skemaet", forklarer pionererne Mark William Høppner og Finn Nørgaard fra Hældagerskolen i Vejle.

"Helt konkret, så vejleder vi lærerne og kører co-teaching, uddanner superbrugere i teknologierne, så vi fra mellemtrinet har elever i klasserne, der kan assistere klassekammeraterne. Det giver superbrugerne en fantastisk mulighed for at blive dygtige til noget, de synes der er spændende - og så arbejder vi også med forskellige teknologier i SFO’en."

I skoleåret 2021/2022 laver skolen 9 eksemplariske forløb ud fra designprocesmodellen, hvor de vil være opmærksomme på at nå rundt i både de humanistiske og naturfaglige fag. Målsætningen er, at skolen i de kommende år skal bygge videre på og udvikle flere gode forløb.  Se video fra skolens SFO herunder:

 

Børn i SFO arbejder med Ozobots
Børn i Hældagerskolens SFO eksperimenterer med Ozobots