Rød tråd i FabLab-indsatsen på Hældagerskolen

Elever er ved at samle et hus af dele, som er skåret ud på laserskærer
Teknologiforståelse på UngdomsCenter Vejle
27. september 2021
Børn i SFO arbejder med Ozobots

Hældagerskolen har fokus på at inddrage deres Fablab, hvor det giver mening i undervisningen og elevernes læring. "Vi har en rød tråd for at sikre, at vi har mulighed for at planlægge Fablab-teknologier ind i undervisningen, og samtidigt inddrage elementer fra Teknologiforståelse, som vi gerne vil være rustet til, når det bliver en fast del af skemaet", forklarer pionererne Mark William Høppner og Finn Nørgaard fra Hældagerskolen i Vejle.

"Helt konkret, så vejleder vi lærerne og kører co-teaching, uddanner superbrugere i teknologierne, så vi fra mellemtrinet har elever i klasserne, der kan assistere klassekammeraterne. Det giver superbrugerne en fantastisk mulighed for at blive dygtige til noget, de synes der er spændende - og så arbejder vi også med forskellige teknologier i SFO’en."

I skoleåret 2021/2022 laver skolen 9 eksemplariske forløb ud fra designprocesmodellen, hvor de vil være opmærksomme på at nå rundt i både de humanistiske og naturfaglige fag. Målsætningen er, at skolen i de kommende år skal bygge videre på og udvikle flere gode forløb.  Se video fra skolens SFO herunder:

 

Børn i SFO arbejder med Ozobots
Børn i Hældagerskolens SFO eksperimenterer med Ozobots

0

£0.00