Analyse af TikTok og app-produktion

Fremtidsbyen 2065
6. juli 2022
Design et læringspuslespil
6. juli 2022

6., 7., 8., 9. klasse


Fag

Dansk, Håndværk og design

Faglige emner

Sociale medier, digital myndiggørelse, teknologiforståelse, digitalt design

Teknologier

Marvel-app, (Vinylskærer, lasercutter og 3D-printer)

Af Cathrine Frøjk Bendtsen
Beskrivelse

Et projektorienteret forløb, hvor vi analyserer TikTok som medie, producerer en app og arbejder med selvvalgt teknologi til fremlæggelse af egen app.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet har til formål at bidrage til elevernes digitale myndiggørelse gennem analyse og forbedring af et digitalt artefakt.

Forløbet er egnet til elever på mellemtrin og i udskolingen, som tidligere har arbejdet med sociale medier og som er bekendte med mere end én teknologi.

Forløbet strækker sig over 10 lektioner, hhv. 3 lektioner til analyse af TikTok og forberedelse af app-produktion, 5 lektioner til fabrikation af app og produkt samt 2 lektioner til fremlæggelse og refleksion.

FORLØBSBESKRIVELSE

Forløbet er tænkt som et projektorienteret arbejde inddelt i 3 faser, hvor

Del 1 (analysen, 3 lektioner): foregår i en vekselvirkning mellem plenum, gruppearbejde og individuelt arbejde. Allerede i denne fase arbejder eleverne i deres grupper til fabrikation. Analysen understøttes af denne Powerpoint, hvor elevernes opgave præsenteres til sidst. 

Del 2 (fabrikation og produktion, 5 lektioner): foregår i grupper. Eleverne skal selv administrere tid og arbejde, så de både når at lave app’en og deres produkt.

Del 3 (argumentationen, 2 lektioner): foregår som cafe-fremlæggelser, hvor hver gruppe åbner en “café”, hvori de står klar til at fortælle om deres app, begrunde deres valg og fravalg, lade de besøgende prøve appen og se produkterne.

Se lektionsplan længere nede under links.

AFRUNDING

Man kan med fordel lave mindre grupper på 2-3 elever. Appen kan kun laves på den ene telefon, hvorpå den oprettes, og det er svært at være flere om dét arbejde samtidigt. Vi arbejdede i 5-6 mands grupper, men der var for mange hænder, der ikke vidste, hvad de skulle gå i gang med lidt for ofte.
Det var også et ønske fra flere elever i deres Exit-tickets, at de havde været færre i grupperne

I givne tilfælde analyserede vi TikTok som digitalt artefakt, fordi det var rammende for elevernes liv og verden, men det kunne lige såvel have været Snapchat, Instagram eller hvilken som helst anden app.

Vi brugte appen Marvel til at producere vores app, og så blot en kort introduktion til den analoge udgave. Eleverne fandt dog hurtigt ud af at bruge en mere avanceret funktion i appen, hvor sidernes designs kunne oprettes digitalt. Selvom det ikke tilføjede de sociale funktioner, som eleverne udtrykte frustration over at mangle, gav det nogle af eleverne bedre mulighed for at fordybe sig i selve appen, men det gjorde også arbejdet mere omstændigt og tidskrævende.

Over 50% af eleverne skrev i deres exit-ticket, at de kunne have brugt mere tid på at forbedre deres app - de skrev også, at det var frustrerende, at man ikke kunne lave en “rigtig” app i Marvel, da den kun laver prototyper.