Begejstring, nysgerrighed og koncentration

Ludobrikker printet som små farvede spøgelser på 3D printer
Eksperimenter med 3D-print
7. december 2021
Fordedragssal med mange tilhørere
Pioneruddannelsens internat 2021
20. december 2021
Ludobrikker printet som små farvede spøgelser på 3D printer
Eksperimenter med 3D-print
7. december 2021
Fordedragssal med mange tilhørere
Pioneruddannelsens internat 2021
20. december 2021

Introduktion til  3D print på Højen Skole


”Ej det kan I bare godt glæde jer til – det er mega fedt, det som I skal lave”, udbryder en elev, da læreren fortæller, at der i dag skal arbejdes med skolens 3D-printer. Dette udråb af begejstring bliver senere til en stille forundring over 3D-printerens præcise udformning og gengivelse af elevernes eget design, en nøglering med navn.  

Som læringskonsulent og FabLab-pioner har jeg i forbindelse med introduktion af 3D-print været optaget af, hvad en digital teknologi, 3D-printeren, fremkalder hos eleverne?

Teknologisk mestring

Ud over at eleverne udviklede digitale og teknologiske færdigheder, blev de opmærksomme på, hvilke almene kompetencer dette arbejde kræver. Her eksemplificeret ved koncentration, tålmodighed og det at lytte efter instruktioner.

Alt i alt viser dette lille forløb et potentiale i forhold til digitale værktøjer som en vej til at styrke elevers motivation og læringsfællesskaber, men også som en vej til at styrke grundlæggende kompetencer som koncentration.

Anvendelse af digitale værktøjer i børnefællesskaber

Med afsæt i en introduktion til tegneprogrammet Tinkercad og 3D-printeren har indskolingselever lært at anvende digitale værktøjer. Undervejs i processen opstår en nysgerrighed overfor de digitale værktøjer og samtaler om fabrikationsvejen.

Forløbet var tilrettelagt omkring børnefælleskaber. Herunder var en ældre elev FabLab-ambassadør for de yngre elever, der skulle introduceres til 3D-printeren. Ambassadøren, Aksel, havde udarbejdet en instruktionsvideo. Videoens indhold var tilrettelagt efter et mesterlærerprincip. Aksel gennemgik de delprocesser, som nøgleringsfabrikationen krævede. Men Aksel blev også en rollemodel, idet eleverne kunne spejle sig i Aksels valg af designs, herunder elementer fra Minecraft. I kan se instruktionsvideoen her.


Elever holder øje med 3D printerens arbejde
Elevs håndtegnede skitse af en nøglering
Fra elevernes logbog

Elever designer nøglering
De yngre elever lærer at arbejde i programmet TinkerCad ved hjælp af en ældre elevs instruktionsvideo til dem