Co-teaching føjes til værktøjskassen i Middelfart

Fordedragssal med mange tilhørere
Pioneruddannelsens internat 2021
20. december 2021
Arbejdstid i workshop
Stor aktivitet på Internat 2022
11. november 2022

På pioneruddannelsen i Middelfart Kommune kommer læringskonsulenterne Britt og Allan en tur forbi FabLab for at fortælle om co-teaching i sammenhæng med pioneruddannelsen. Pionererne på hold 2 er i gang med deres første år på uddannelsen og arbejder lige nu med at dygtiggøre sig inden for teknologi og designprocesser. Når pionererne i løbet af andet år på uddannelsen skal ud på egen skole og udvikle, afprøve og evaluere forløb sammen med 4 kolleger, er et af værktøjerne til at lykkedes co-teaching. Det skal være med til at støtte op om sidemandsoplæringen og skabe klarhed om roller i samarbejdet. 

Co-teaching er skrevet ind i pioneruddannelsen, og i Middelfart har man valgt at starte arbejdet med co-teaching op med et introduktionsoplæg i november som teaser til den større workshop, som afholdes i foråret. 

I forbindelse med oplægget er der diskuteret fordele og ulemper ved at bo alene versus at bo sammen - en direkte perspektivering til det at arbejde sammen og alene. Der er blevet åbnet op for styrker og svagheder i samarbejdet og pædagogiske kæpheste er blevet identificeret og delt. Alt sammen, så tankerne kan begynde at rumstere frem mod valg af kolleger og samarbejde i foråret og næste skoleår. 

Introduktion til Co-teaching i FabLab Middelfart

Seks mennesker sidder omkring et bord og lytter til en oplægsholder, der viser noget indhold på en stor skærm