Stor aktivitet på Internat 2022

Seks mennesker sidder omkring et bord og lytter til en oplægsholder, der viser noget indhold på en stor skærm
Co-teaching føjes til værktøjskassen i Middelfart
20. december 2021
Plakat til FabLearnDK 2023 med titlen Teknologiforståelse er Grundfaglighed
FabLearnDK 2023
30. januar 2023

FabLab@SCHOOLdk afholdt i denne uge det årlige internat på Pioneruddannelsen Teknologiforståelse gennem design og fabrikation. 150 skoleledere, lærere, pædagoger, FabLab-undervisere, projektledere og konsulenter var samlet til to forrygende dage i Vingstedcentret ved Vejle.

På internatets første dag blev deltagerene inspireret til Teknologiforståelse i et scenariedidaktisk perspektiv af Simon Skov Fougt og til udvikling af lokal praksis af lærere fra Bredagerskolen i Vejle, Strib skole i Middelfart og Almind-Viuf Fællesskole i Kolding. 

Herefter fulgte en 4 timers strategiworkshop, hvor deltagerne skolevis fokuserede på udvikling af nyt fagfelt og nye didaktiske muligheder. Gennem workshoppen afdækkes skolens nuværende ressourcer før deltagerne skaber visioner for skolens ønskede udvikling og udarbejder konkrete handleplaner for dette. 

På internatets anden dag gennemførte FabLab@SCHOOLdk i samarbejde med Upfind.dk en hands on workshop om skøre robotter. Her havde deltagerne mulighed for at samarbejde på tværs af partnerskabets fire kommuner med fokus på hhv. indskoling, mellemtrin, udskoling, specialundervisning eller SFO/Klub. Workshoppen tog udgangspunkt i Simone Giertzs arbejde med udvikling af unyttige, ubrugelige og skøre robotter, og deltagerne valgte en situation fra deres liv, som de gerne ville forbedre med et 'hverdagshack'. Grupperne anvendte konkrete materialer fra skrammel-bordet sammen med forskellige digitale teknologier og udviklede deres innovative løsninger i en TinkerQube, som dermed skabte en fælles ramme for deres eksperimenter med teknologi. Internatet blev afsluttet med en Robot Galla, hvor deltagerne så og diskuterede hinandens løsninger.

Det var forrygende dage med masser af inspiration til den videre udvikling af teknologiforståelse, praksisfaglige færdigheder og det 21. århundredes kompetencer for ALLE elever på FabLab@SCHOOLdk partnerskabets kommuner.