FABLAB@SCHOOLS WORKSHOP PÅ SORØMØDE 2017

lærer i læring
KOLDING BLIVER DEN FJERDE FABLAB@SCHOOLDK KOMMUNE: “VI VIL UDVIKLE DESIGN-DIDAKTIKKEN SAMMEN!
23. december 2016
voksen der leger og studerer Ozobots på stor plakat med byer og veje.
FÆLLES FORANKRING I FABLAB@SCHOOL
15. september 2017
lærer i læring
KOLDING BLIVER DEN FJERDE FABLAB@SCHOOLDK KOMMUNE: “VI VIL UDVIKLE DESIGN-DIDAKTIKKEN SAMMEN!
23. december 2016
voksen der leger og studerer Ozobots på stor plakat med byer og veje.
FÆLLES FORANKRING I FABLAB@SCHOOL
15. september 2017

FabLab@SCHOOLdk deltog i dette års Sorømøde, hvor Undervisningsministeren inviterer dansk uddannelseselite til at drøfte et centralt tema. I år var temaet ”Dannelse i en global verden”. Lærere fra Silkeborg, Vejle og Kolding Kommune holdt workshop for mødets 120 deltagere med et konkret bud på, hvordan man kan arbejde med denne dannelse.

Workshoppen guidede deltagerne igennem en typisk indskolingsopgave, der involverer dansk, matematik, problemløsning, kodning og teknologi. Herefter diskuterede deltagerne, hvordan denne type opgaver kan bidrage til, at eleverne klædes på (dannes) til et stadig mere digitaliseret samfund.  Workshoppen tager udgangspunkt i indskolingsforløbet ’Kend din by’, hvor elever identificerer udfordringer og problemer i den kendte verden og eksperimenterer med mulige problemløsninger. Ved hjælp af små minirobotter – microcontrollere – et bykort og en narrativ fortælling udforskes teknologien bag selvkørende biler. Robotterne programmeres ganske simpelt ved hjælp af farvekoder, men skaber meget hurtigt en konkret forståelse for mere avancerede programmeringssprog som fx blok-programmering eller JavaScript.

Der var stort gå-på-mod blandt workshoppens deltagere. Den håndgribelige og legende tilgang til Sorø mødets tema engagerede deltagerne. Som én udtalte: ’Hvis I blot var startet med at tale om programmering, så havde I aldrig fået mig med. Det her ser bare spændende og nemt ud – og workshoppen gav mig lynhurtigt en forståelse for den videre progression og for potentialet.” Workshoppen begrunder eksemplarisk hvordan og hvorfor eleverne helt fra indskolingen skal arbejde med digital problemløsning og kritisk forståelse som en del af kulturelle kommunikationskode i et digitaliseret samfund.

Hvis du vil høre mere om workshoppen så kontakt FabLab@SCHOOL her.