FÆLLES FORANKRING I FABLAB@SCHOOL

”blank”
FABLAB@SCHOOLS WORKSHOP PÅ SORØMØDE 2017
4. august 2017
kaffemøde
FabLab@SCHOOLdk Studietur 2017: Helsinki
20. november 2017

FabLab@SCHOOL har været banebrydende i forhold til at sætte Digital Fabrikation og Designtænkning på skoleskemaet, kompetenceudvikle lærere og etablere et unikt kommunalt partnerskab mellem Kolding, Vejle og Silkeborg Kommune. Et initiativ, der allerede har bevist sit værd i både forskningsresultater og praksisforandringer – og derfor værd at bevare og videreudvikle. Det var essensen fra dagens møde med formandsskaberne for de tre kommuners politiske udvalg på børne- og ungeområdet.

Dagen indledtes med en status på FabLab@SCHOOL initiativets omfang og resultater, som tydeliggjorde at trods forskellige tilgange, så oplever alle tre kommuner stor interesse fra både elever, lærere og eksterne parter. Andre kommuner kigger forbi for at søge inspiration og høre ind til mulighederne for at blive en del af partnerskabet eller netværket. Lærere kommer for at få inspiration til egne forløb – og søgningen til kommunernes kompetenceudvikling er stadigt stigende. Men vigtigst af alt er, at vi i FabLab kan se, hvordan elever bliver bedre til at arbejde både kritisk og kompetent med komplekse problemstillinger og digitale redskaber, lød det fra mødet.

Den efterfølgede workshop gav også mulighed for kompetenceudvikling af politikere og forvaltninger, når der blev arbejdet med eksperimenterende problemløsning og microcontrollere i en konkret case. Udfordringer, latter, frustration og sejre… Vedholdenhed, gentagelse og forundring… Det hele var vist i spil i denne seance, som eksemplarisk både illustrerede, hvordan vi kan arbejde med udvikling af elevers teknologiforståelse, men også redegjorde for hvilke sproglige koder, der er behov for i et digitaliseret samfund.

Efter tre års forskning og udvikling er kommunerne nu optaget af implementering, forankring og skallering, og derfor diskuteredes FabLab-initiativet i forhold til hele 0-18 års området, ungdomsuddannelserne og læreruddannelsen. Den fælles forankring og kommunepartnerskabet ønskes fortsat bevaret, men frem mod FabLearn-konferencen i april 2018 arbejdes der videre med udviklingsperspektiverne for partnerskabet og netværket omkring FabLab@SCHOOL.

Print Friendly, PDF & Email