Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet

Besøg på FabLab@Strathclyde
31. oktober 2018
”blank”
Det’ jul – det’ cool – i FabLab@SCHOOL
8. december 2018

Elever fra to 5. klasser på Voel Skole og en 6. klasse på Resenbro Skole har sammen med FabLab Silkeborg arbejdet med en udfordring relateret til FN's verdensmål nr. 7 omkring bæredygtig energi. Eleverne fra Voel Skole har ved hjælp af designprocesmodellen arbejdet med dette tema i natur-teknologi som en del af skolens grønne profil (grønt flag skole), mens eleverne fra Resenbro Skole har dokumenteret og formidlet fra projektet ud fra danskfaglige mål. Projektet er faciliteret af en FabLab underviser fra FabLab Silkeborg, som er ‘gået forrest’, mens lærerne er sidemandsoplært til at arbejde procesorienteret og problemløsende med elever på mellemtrinnet.

Initierende feltstudier

Forløbet startede med et besøg på FabLab Silkeborg, hvor eleverne blev præsenteret for en designudfordring: Kan vi skabe bæredygtig energi, der kan forsyne en Micro:bit med de fornødne 3 volt? Forinden havde klasserne dog set nogle dokumentarudsendelser om bæredygtig energi med vand, vind, jord og sol for at have en vis forforståelse for besøg og projekt. Besøget dannede ramme for eleverne feltstudier:

  1. Hvad betyder bæredygtig energi og hvordan skabes den?
  2. Hvad er en Micro:Bit og hvad kan den?

Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet
Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet

Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet

Reversed engineering og genbrugsmaterialer

Herefter havde eleverne to arbejdsdage på Voel Skole, hvor lærerne havde samlet forskellige genbrugsmaterialer, som eleverne kunne bruge i deres problemløsning: Flasker, dåser, cykelslanger, plastik bestik, propper, plastik bøtter mv. Som en form for ‘reversed engineering’, hvor man anvender ting på en ny måde til nye formål og målgrupper, skilte eleverne boremaskiner ad for at få en motor til deres problemløsning.

Nye feltstudier

De to femte klasser arbejdede i 13 grupper, som nu gennemførte nye feltstudier i forhold til idégenerering med motorer, og brugte indsigter herfra som inspirationskilde til nye designforslag, som de byggede af genbrugsmaterialer med motoren som basis. Eleverne arbejdede iterativt med at teste, modificere og videreudvikle deres løsningsforslag og erfarede udfordringer og fordele ved de forskellige designs.

  • Er denne flaske hård nok til at modstå vandtrykket?
  • Hvor lange skal møllens vinger være?
  • Hvad er vigtigst - hastigheden eller kraften?
  • Hvor hurtigt skal den køre rundt - eller hvor meget skal den flytte?


Opfindelser med solceller

En enkelt gruppe arbejdede med solenergi. De havde fået solceller udleveret og skulle derfor ikke skabe energi, men kunne i stedet fokusere på at udforske micro:bit’ens muligheder i forskellige konstruktioner. De udviklede en slikdispenser, en pinballmaskine, et selvvandingssystem til potteplanter og en automatiseret  bananskærer.

Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet

Refleksion og formidling

Sjette klasses eleverne kom forbi på disse undervisningsdage, hvor de interviewede de forskellige grupper, og indsamlede dokumentation i form af billeder, video og tekst. Forud for dette havde de i klassen arbejdet med ‘Det gode interview’, gode interviewspørgsmål og vigtige elementer i faglig formidling. Interviewene faciliterede indirekte argumentations- og refleksionsfasen hos de elever, der arbejde med problemløsning. De var som ‘forskere’ nødt til at forklare deres designløsninger til de udefrakommende ‘journalister’ og blev dermed bevidste om manglende sammenhænge og forståelser.

Som afslutning på projektet kom 4. klasserne, som er med i Ultra:bit projektet, på besøg. Her fremviste grupperne deres designproces, arbejdstegninger, skitser fra iterationerne og selvfølgelig deres endelige konstruktion, og fortalte gæsterne om deres erfaringer fra projektet. Se forløbets struktur her.

Og så forresten - løste de designopgaven? Kunne de producere 3 volt? Nej de enkelte grupper kunne max skabe 1 ½ volt, men ved at samle deres bidrag var det muligt. Udfordringen er hermed givet videre: Vil jeres elever kunne lave andre design, der løser opgaven? Så send gerne en video til hva@silkeborg.dk. Så kommer den på www.fablabatschool.dk