Besøg på FabLab@Strathclyde

Besøg hos STEM Glasgow
31. oktober 2018
Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet
4. december 2018
Besøg hos STEM Glasgow
31. oktober 2018
Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet
4. december 2018
FabLab@StrathClyde er det første universitetsbaserede FabLab i England, og har besøg af omtrent 200 studerende om ugen fra forskellige faglige discipliner. Der er gratis adgang fra 09.30-17.00 hver dag.

Af Peter Holmboe, UC Syd

Besøg på FabLab@Strathclyde

I forbindelse med Fablab@SCHOOLdk’s besøg i Glasgow til Scottish Learning Festival var der planlagt forskellige studieture med besøg til skoler, naturvidenskabeligt museum, TeachMeet og andre interessante ting.

Jeg var heldig at deltage på et besøg hos University of Strathclyde, som blandt andet har et meget velbesøgt FabLab som en del af de mange ordinære aktiviteter og tilbud, der er på et stort universitet. FabLab@StrathClyde er det første universitetsbaserede FabLab i England, og har besøg af omtrent 200 studerende om ugen fra forskellige faglige discipliner. Brugerne skal betale for materialeforbrug, men har ellers gratis adgang fra 09.30-17.00 hver dag.

Faciliteterne

FabLab@Strathclyde er oprindeligt og principielt blevet lavet for at universitets egne studerende kan benytte sig af faciliteterne, som består af både et FabLab og et WoodLab. I realiteten er der tale om to store lokaler med inventar og redskaber, der benyttes til ganske traditionelt træ- eller sløjdarbejde og samtidig fyldt med 3D-printere, CNC-routere, lasercuttere, MicroBits, computere og alt muligt andet udstyr.

Faciliteterne er velbesøgte og bliver benyttet af både studerende fra forskellige uddannelsesretninger, undervisende personale fra forskellige afdelinger og er åbnet op for offentligheden. Generelt bliver lab’et brugt i forbindelse med mindre projekter, som de studerende arbejder med i faglige sammenhænge med deres ordinære uddannelsesretning, men lab’et bliver også brugt som kobling til det offentlige folkeskoletilbud via “Centre for Lifelong Learning”, og har derfor brugere fra varierende baggrunde og med stor aldersmæssig spændevidde. Samlet set giver lab’et anledning til samarbejder og relationer mellem afdelinger og instanser, som ikke ellers har tradition for samarbejde.


Målsætning og incitamenter

Når man spørger ind til hvorfor Lab’et er blevet en realitet, så peges specifikt på ønsket om at imødegå kommende og udbredt mangel på kompetencer indenfor ”engineering” og ”STEM” med den intention at vise en god måde at kombinere håndens og åndens arbejde. Man har blandt andet det sigte, at nedbryde det de kalder ”forældre-barrieren” overfor de mere praktisk betonede fag og uddannelser. Man har hos Strathclyde oplevet, at mange forældre ikke anser ”engineering” som værende en god levevej og som ikke har været glade for, at deres børn skal arbejde med hænderne. Som svar på dette har man blandt andet gennemført forældre- og børnekurser i påskeferien med det sigte både at skabe en fælles platform og udbrede kendskab til FabLab’et, at fjerne vidensbarrierer og vise at en karriere indenfor ”engineering” er en god levevej.

Besøg på FabLab@Strathclyde

strath 5

En samfundsopgave

Besøget gav anledning til erfaringsudveksling på tværs og var et tydeligt bevis på, at man også på University of Strathclyde anser uddannelsesopgaven som værende en opgave, der rækker videre end blot til egne studerende inden for et snævert fagligt område. I samtalerne blev der udtrykt en helt generelt og gensidig forståelse af, at FabLab kan være med til at åbne skolen udadtil imod lokale virksomheder, hvor man fokuserer på fabrikation af løsninger og løsningsmodeller i forhold til konkrete problemstillinger. FabLab-tanken kan, når man bedriver det åbent, være anledning til, at man påtager sig en samfundsopgave, der kommer både unge og gamle til gavn. Det kan være med til at (re)lancere en forståelse af, at skole og uddannelse er mere og andet end ”bare” traditionelle skolefag, hvor bogen og ”åndens virke” er det bærende element, men hvor også det umiddelbart anvendelsesorienterede er i højsædet. Det kan være med til at åbne for eksperimenter, positive og erfaringsskabende fejl og generelt undersøgelsesbaserede læringstilgange, hvor det at lære at lære kommer i spil i konkrete kontekster.


 

Næste skridt?

Det som jeg umiddelbart noterer mig er, at der i hele kontekster er mange ”det kan være…” og ”hvis man…”. Jeg synes, at det er værd at holde fast i fag-faglighed også og huske at være forsigtig med at FabLab’et ikke ”bare” bliver en interessant tanke, som blev tænkt dengang i nærheden af 2020, hvor det blev et mål fremfor et middel hen imod noget andet eller mere. Næste store skridt må umiddelbart gå i retningen af belæg, bevis og empiri, som tydeligt angiver at det nytter - også i mere konkrete kontekster, hvor danskfaget skal beriges, hvor historieundervisningen får gavn og hvor matematik bliver tilføjet en positiv ekstra dimension via skabende teknologier.

 

Besøg på FabLab@Strathclyde