Headset holder

Elever samarbejder om at lave et skilt i vinyl. De har arbejdstegninger og skriveredskaber på bordet. De arbejder tæt og koncentreret
Vi skilter med det
25. august 2021
Basilikumplante nærbillede
Automatiseret lokal dyrkning af fødevarer
26. august 2021

4. klasse


Fag

Håndværk og design

Faglige emner

Design og designprocesser

Teknologier

3D-print

Af Marianne Rasmussen
Beskrivelse

Eleverne skal gennem designprocesser lave en personlig headset holder. De skal afprøve forskellige ideer og finde den ønskede form og funktion.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

En headset-holder er noget, alle elever kan bruge. Det giver derfor mening for eleverne at designe den, og de tager nemt ejerskab i forløbet om at lave deres personlige headset-holder. Efterfølgende kan jeg se, at mange af eleverne bruger deres holder.

Forløbet er opbygget omkring designprocesmodellen og har særlig fokus på de at lade eleverne prøve modellen af. Forløbet søger at presse eleverne til at tænke kreativt og ikke blot producere den første og bedste idé, de får.

Hvor skal eleven hen?

Det er målet, at eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

DESIGNOPGAVE

Hvordan kommer eleven derhen?

Vi starter med en fælles klassebrainstorm på Jamboard, om hvordan et headset kan se ud, hvilke materialer man kan lave det i, og hvilke funktioner det kan have.

FELTSTUDIER

Eleverne skal herefter starte deres feltstudie. De finder inspiration på nettet, f.eks. på Pinterest. Her undersøger de hvilke gode ideer, de selv kan bruge i deres design. Det kunne f.eks. være:

 • Skal ledningen være gemt inde i holderen eller oprullet rundt om den?
 • Skal øresneglen/stikket sidde fast på holderen?
 • Er det vigtigt, at den er lille og let at have i lommen?

IDÉGENERERING

Eleverne starter på idégenereringen. De skal lave skitser til deres egen headset-holder. De laver mindst 3 forskellige udkast, inden de vælger, hvilket design de vil arbejde videre med. Det kan være svært at få eleverne til at lave flere udkast. Men det er godt for dem ikke bare at arbejde med den første indskydelse. Det tvinger dem til at se mere ind i opgaven. Man kan evt. bede dem om at lave en model i et andet materiale, hvis de har svært ved at slippe deres første ide.

De skal herefter beslutte, hvordan de gerne vil have, at deres holder skal se ud. Hvilket udtryk skal den have?

 • I hvilket materiale skal den laves?
 • Skal den ligne et dyr eller en kendt figur?
 • Skal den have nogle særlige kendetegn, så man kan se, hvis det er?
 • Hvilken farve skal holderen have?

Når de har valgt deres bedste ide, starter. De skal først lave en mockup i pap/papir for at undersøge, om deres design ide virker, og om størrelsen er i orden.

De skal i små grupper præsentere deres design og argumentere for deres designproces. Her fortæller om deres tanker bag designet, og om deres udfordringer og løsninger på disse. De andre i gruppen skal komme med konstruktiv kritik og gode råd.

Når de har valgt deres bedste ide, starter. De skal først lave en mockup i pap/papir for at undersøge, om deres design ide virker, og om størrelsen er i orden.

De skal i små grupper præsentere deres design og argumentere for deres designproces. Her fortæller om deres tanker bag designet, og om deres udfordringer og løsninger på disse. De andre i gruppen skal komme med konstruktiv kritik og gode råd.

REFLEKSION

Eleverne reflekterer og tilpasser mockup’en - både ud fra hvad de oplevede, da de brugte deres mockup som headset-holder, og på baggrund af de ideer, de har fået fra deres klassekammerater. Til sidst står de med et design, der passer til deres ønsker og behov.

Nu skal eleverne i gang med at producere deres headset-holder. Det kan de gøre på 3D-printer, i stof, i træ, i læder….

Forløbet foregår i billedkunstlokalet. De har herfra adgang til sløjd- og håndarbejdslokalet, så de har mulighed for at hente og arbejde med mange materialer. I lokalet sidder de ved gruppeborde á 4 elever.

TIDSPLAN

Forløbet kan afvikles på ca. 5 x 2 lektioner:

1. modul

 • Præsentation af forløbet (Forventninger, krav og muligheder)
 • Eleverne rammesætter deres ide
 • Feltstudie på nettet, søg inspiration, ikke kopiering
 • Skitsetegninger og udvælgelse af den bedste ide

2. modul

 • Lave mockup af den bedste ide
 • Præsentation i små grupper.

3. modul

 • Erfaringerne fra mockup’en samt råd og ideer fra klassekammeraterne vurderes og bruges til at lave den endelige prototype

4. og 5. modul

 • Fabrikation af headset

AFRUNDING

Eleverne har været optagede af forløbet. Især designdelen og modellen i pap. Det var svært for mange at holde sig til deres design. Flere af eleverne har oplevet, at det var svært at lave det designede headset. De blev derfor opsatte på at lave et helt andet design, end på at finde ud af, hvordan udfordringerne kunne løses i deres oprindelige design. Eleverne har lavet meget forskellige headset-holdere.